Nog meer samenwerking

Op de foto de ondertekening in Egmond, links Oer-IJ voorzitter Evert Vermeer en rechts Martijn Mulder, voorzitter van de Stichting Historisch Egmond.

 

Kort na het ondertekenen van een samenwerkingsovereenkomst met twee erfgoedorganisaties  in Heiloo, heeft de Stichting Oer-IJ ook een dergelijke afspraak gemaakt met de Stichting Historisch Egmond. Eerder werd met vergelijkbare gezelschappen in Limmen en Midden-Kennemerland de intentie meer samen op trekken in een document vastgelegd.

Binnenkort willen we nog zo’n afspraak maken in de Zaanstreek en in het gebied ten zuiden van het Noordzeekanaal (Velsen, Spaarndam), waarmee dan het hele Oer-IJ gebied gedekt zou zijn. Bedoeling is elkaar te kennen, te informeren en waar nuttig en nodig te ondersteunen. Dat kan op allerlei gebied. Vaak liggen de zaken waar de erfgoedorganisaties zich mee bezig houden op het zelfde terrein, de onderwerpen zijn niet altijd lokaal dus grensoverschrijdend en door samen te werken kunnen we elkaar versterken in het realiseren van de doelstelling.