Nieuwe expositie en fiets-excursies bij Oud-Castricum

excursie oer-ij 2

Op de eerstvolgende open dag van de Werkgroep Oud-Castricum op zondag 4 september is een nieuwe fototentoonstelling te bezichtigen met als onderwerp ‘Grenzen’. Hiervoor is gekozen, omdat dit ook het thema is van oktober, de maand van de geschiedenis. Dezelfde dag is het mogelijk met een gids een fietstocht door langs grenzen in het Oer-IJ gebied te maken.

Grenzen markeren, verbinden en verdelen en zijn bedoeld om mensen buiten of binnen te houden, om af te schrikken en veiligheid te bieden.

De tentoonstelling laat niet alleen grenzen in ruimte zien, zoals gemeentegrenzen, maar ook natuurlijke landschapsgrenzen. Ook wordt toegelicht hoe particulieren hun eigen terrein begrensden en hoe men in de negentiende eeuw  op tollen stuitte . Daarnaast wordt aandacht besteed aan ‘onzichtbare’ grenzen. Denk aan de scheidslijnen in sociale klassen en tijd. Dit uit zich bijvoorbeeld in de huizenbouw: het grote verschil tussen de woningen van het gewone personeel en de heren doktoren van Duin en Bosch.

Naast het bezoeken van de tentoonstelling is er gelegenheid om met een gids langs grenzen in het Oer-IJgebied te fietsen. De excursies starten bij De Duynkant om 13.00, 14.00 en 15.00 uur. De afstand is circa 10 km, die (inclusief diverse stops) in ongeveer twee uur kan worden afgelegd. Deelname kost € 5,- per persoon. Inschrijving vooraf is gewenst via email:excursie@oudcastricum.com of telefoon: 0251-654748.

Daarbij wordt verzocht  een voorkeurstijd en een tweede keus op te geven.  De minimum leeftijd is 12 jaar en een goede fiets wordt vereist. Ook tijdens de open dag op 2 oktober is het mogelijk om deel te nemen aan deze excursie. De expositie ‘Grenzen’ is ook op die dag nog te bezichtigen.

De Duynkant aan de Geversweg 1b is op zondag 4 september open van 12.00 tot 17.00 uur. De toegang voor donateurs is gratis en overige bezoekers betalen € 1,00 entree.