Model van grafheuvel Heiloo te zien bij Baduhenna

Model van de grafheuvel in Heiloo.

 

In het Archeologisch Museum van Buduhenna, gevestigd in de kelders van het voormalige psychiatrisch ziekenhuis in Heiloo, is nu een model te zien van de grafheuvel die onlangs bij opgravingen op een nieuwbouwlocatie bij de wijk Zuiderloo is aangetroffen. Uit de nieuwsbrief van de vereniging blijkt dat  het gaat om een crematieplek uit 1350 voor Christus.

Uit de Nieuwsbrief van Buduhenna:

Een grafheuvel uit de bronstijd.

In de laatste nieuwsbrief schreven we al van de activiteiten van Jeroen Götz, we plaatsten daarbij een artistieke foto die vage contouren laat zien. Nu, pronkt in onze expositieruimte een model van de grafheuvel die in 2011/ 2012 tijdens onderzoek in Zuiderloo is blootgelegd.

Een onderzoek in 2008 betrof de hoge delen van de strandwal, de oostelijke strandflank en een deel van de strandvlakte. Er werden enkele paalgaten gevonden, die bij een opgraving in 2011 tot een palenkrans rondom een grafheuvel bleken te behoren. Het grafmonument lag op de rand van een akkercomplex op een hoog zandduin, dat boven het omliggende veenlandschap uitstak. In de oudste fase – circa 1350 voor Chr. – is er een rechthoekige greppel gegraven, waaroverheen een heuvel is opgeworpen. Een dubbele palenkrans met een diameter van 8 meter omgaf de grafheuvel. Het hout van de palen zelf is niet bewaard gebleven. Wel kon aan de hand van grondverkleuringen de diameter van de palen worden geschat op 10 tot 20 cm.

De overledenen werden gecremeerd, getuige de talrijke crematieresten in de heuvel. Onderaan de voet van de grafheuvel is in het  veen een hamerbijl gevonden, waarvan van de houten steel bijna 15 cm bewaard is gebleven. Deze steel was gemaakt van hout van de lijsterbes (Sorbus aucuparia), een buigzame harde houtsoort. De hamerbijl vertoont slijtage van gebruik. Mogelijk hebben de bewoners de hamerbijl mee begraven met één van de doden.

Terwijl mensen op de akkers graan verbouwden en het vee weidden, groeide het veen gestaag door, waarschijnlijk tot bijna over de grafheuvel. Dan wordt, enkele honderden jaren na het opwerpen van de eerste heuvel, besloten een tweede heuvel op te werpen – circa 900 voor Chr.. De nieuwe paalconstructie om de heuvel lijkt eerder een sleutelgatvorm gehad te hebben dan een cirkel. Deze vorm komt terug in de reconstructie van de palencirkel zoals die te zien is aan De Haagbeuk èn in het model in de vitrine in ons museum.

Meer op de website baduhenna.nl