Louter negatieve reacties op besluit over A8-A9

De Stichting Oer-IJ beraadt zich op een reactie nu GS kiezen voor de Golfbaanvariant als de aansluiting van de A8 op de A9. De stichting bepleitte eerder de nul-plus-optie, waarbij optimaal gebruik wordt gemaakt van bestaande wegen en het landschap zoveel mogelijk wordt ontzien. De IJmondgemeenten zijn ook niet blij met het besluit van de provincie. Heemskerk wil een nieuw landschapsonderzoek laten uitvoeren naar voordelen van andere oplossingen.

,,Ongelooflijk dat GS voorbijgaat aan alle maatschappelijke discussies over de verbindingsweg A8-A9’’, zegt Otto Pappe van de Stichting Exploitatie Golfbaan IJmond Noord. ,,Onbegrijpelijk dat in dit stadium deze keuze gemaakt is, zeker gezien de standpunten van de IJmondgemeenten.’’

,,Het lag in de lijn der verwachting’’, reageert Cees van der Kolk gelaten. De voorman van ’Houd Broekpolder Leefbaar’ is bang dat nu deze keuze is uitgesproken er geen weg meer terug is. ,,Ik kan me maar niet onttrekken aan de indruk dat er in alle onderzoeken naar dit antwoord is toegeredeneerd, dat het allemaal vooropgezet is.’’

Landschapsonderzoek

Het Heemskerkse gemeentebestuur gaat zelf een landschapsonderzoek laten doen naar de Heemskerkvariant als verbinding tussen de A8 en A9. Het feit dat Gedeputeerde Staten woensdag de voorkeur uitsprak voor de Golfbaanvariant verandert daar niks aan.

,,Ik ga er vanuit dat de Provincie als overheidsorgaan net als de gemeente Heemskerk naar eer en geweten haar werk doet. Maar ik twijfel aan sommige onderzoeken’’, zegt wethouder Frank Frowijn. ,,Heemskerk, Velsen en Beverwijk hebben per gemeente 2,1 miljoen euro op de plank liggen voor het project A8A9. Onder voorbehoud dat de Heemskerkvariant wordt gekozen of een alternatief dat nog betere effecten op de leefbaarheid en de verkeersdoorstroming heeft. Dat geld komt nu dus vrij omdat GS voor de Golfbaanvariant kiest. Ik ga de gemeenteraad vragen om uit dat budget een landschapsonderzoek naar inpassing van de Heemskerkvariant te bekostigen’’, zegt Frowijn. ,,Ook ga ik bij Beverwijk en Velsen langs met de vraag of ze willen deelnemen.’’

Beverwijk staat schouder aan schouder met buurman Heemskerk waar het gaat om de voorkeur voor de Heemskerkvariant. Velsen heeft niet zozeer een voorkeur maar vindt wel dat beide opties grondig onderzocht moeten worden met een landschapsonderzoek. ’Dat kan volgens de gemeente Velsen een positief effect op het draagvlak hebben’, meldt een woordvoerder.

Uitgeest heeft geen voorkeur maar stelt wel een belangrijke voorwaarde. Die gemeente wil dat te verplaatsen pleisterplaatsen niet worden verplaatst naar Uitgeests grondgebied. Het is onduidelijk of GS hieraan gehoor wil geven.

De Vervoersregio Amsterdam, die ook in de stuurgroep A8-A9 zit, ziet de Golfbaanvariant als enige optie omdat die goedkoper zou zijn dan de Heemskerkvariant. De Vervoersregio Amsterdam heeft geld toegezegd voor het project.

Volgens Van der Kolk is lijkt de Golfbaanvariant goedkoper omdat de Heemskerkvariant kunstmatig duurder is gemaakt. ,,Daarin wordt nu gerekend met een twee etages diepe onderdoorgang van de A9’’, zegt hij.

Wethouder Frank Frowijn haalt een advies van de Rijksbouwmeesters uit 2017 aan. ,,Je kunt pas een goede keuze maken als je alle voorliggende varianten in dezelfde mate uitwerkt.

(bron o.a. Dagblad Kennemerland)