Lezing Rik de Visser over toekomst Oer-IJ gebied

Rik de Visser

 

Verdere verstedelijking, klimaatverandering, toenemende recreatiedruk en groeiend toerisme. Het zijn allemaal bedreigingen voor de bijzondere kwaliteiten van het kwetsbare en nu nog open groene Oer-IJ gebied dat zich uitstrekt tussen Zaanstad, Haarlem en Alkmaar. Gerenommeerd landschapsarchitect Rik de Visser van Bureau Vista komt daarover donderdagavond 15 november in Huis van Hilde te Castricum een lezing houden.

Rik de Visser ziet ook kansen en is van mening dat met de juiste ruimtelijke ordening en een doordachte inrichting positief gebruik kan worden gemaakt van de kwaliteiten van het landschap. Dat kan met respect voor de cultuurhistorie en op een manier die de identiteit van het Oer-IJ gebied zal versterken. Rik de Visser wil met zijn verhaal bestuurders en ambtenaren van gemeenten, provincie en andere belanghebbenden inspireren bij het zoeken naar een duurzame betekenisvolle toekomst van de groene long in Kennemerland.

Rik de Visser, zelf woonachtig in Castricum,  heeft als landschapsarchitect in diverse functies gewerkt voor het toenmalige Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij. In 1994 richtte hij Vista landschapsarchitectuur en stedenbouw Amsterdam op. Zijn bureau is onder meer verantwoordelijk voor het ontwerp van de Marker Wadden bij Lelystad. Hij schreef ook mee aan een toekomstvisie voor het Oer-IJ gebied.

Klik hier voor kaarten en hier voor meer info.