Lezing over natuur in Oer-IJ gebied

Het Oer-IJ gebied in de omgeving Uitgeest.

 

Nico Jonker, medewerker van de provincie Noord-Holland, komt op donderdagavond 07 november naar de bibliotheek in Heemskerk om daar een lezing te houden over de hoopgevende praktijkresultaten van natuurontwikkeling in het Oer-IJ-gebied.

De afgelopen decennia is in het Oer-IJ-gebied veel natuur verloren gegaan: door woningbouw, industrie, wegenaanleg en veranderingen in de landbouw. Maar er zijn ook lichtpuntjes. In de duinen, binnenduinrand, de polders bij Castricum, Heemskerk en Uitgeest en langs het Noordzeekanaal liggen allerlei natuurherstelprojecten. Vaak met verrassend positieve resultaten. Als we al die ervaringen op een rij zetten kunnen we veel leren en zien hoe we beter kunnen inspelen op de veranderingen die het klimaat nog in petto heeft.

Nico Jonker heeft een positief verhaal en is vooral optimistisch over de mogelijkheden die er zijn om de verschraalde biodiversiteit weer in oude luister te herstellen. Hij zet zich daar beroepsmatig voor in als ‘medewerker natuur’ bij de provincie Noord-Holland, met name door het verbinden en tegengaan van verdere versnippering van natuurgebieden.
In zijn vrije tijd houdt hij zich ook bezig met verschillende onderzoeken naar zoogdieren, vogels, vissen en planten.

Klik hier voor het bestellen van kaarten. Bijwonen van de lezing is gratis.