Lezing over de donkere middeleeuwen

De Vroege Middeleeuwen stonden lang bekend als een donkere tijd, waarvan we weinig wisten. Dankzij archeologisch onderzoek is nu duidelijk geworden dat het Hollands duingebied toen al druk werd bewoond. Henk van der Velde komt daarover op 18 januari in Huis van Hilde een lezing houden. Hij vertelt dan ondermeer over recent gevonden voorwerpen, die ook op de tijdelijke tentoonstelling ‘Van Viking tot graaf van Holland’ van het archeologiecentrum in Castricum zijn te zien.

Bewoners van de Rijndelta dreven handel met alle delen van Noordwest-Europa. De rijkdommen van het landschap waren aantrekkelijk voor de Vikingen, die zich er tegen het eind van de Vroege Middeleeuwen vestigden. De archeologie van het vroegmiddeleeuws Holland was erg mysterieus. Het is een periode met weinig schriftelijke bronnen. Veel kennis uit de oudheid ging verloren. Er gebeurde in die periode veel; de val van het Romeinse rijk, de ontwikkeling van Holland en de aanzet voor het latere graafschap Holland. De bijzondere archeologische vindplaatsen in het kustgebied maken dit ook tot een van de meest fascinerende periodes in de Middeleeuwen voor onderzoek.

De lezing maakt deel uit van de serie ‘Hilde kan me nog meer vertellen’ van de Stichting Oer-IJ en Huis van Hilde. Henk van der Velde is hoofd archeologie bij ADC ArcheoProjecten. Hij promoveerde op de bewoningsgeschiedenis van Oost-Nederland en heeft bijzondere opgravingen uitgevoerd in het Nederlands kustgebied. Hij specialiseerde zich in de Romeinse tijd en de Vroege Middeleeuwen.

Lezing ‘Het Holland van voor de graven’, Henk van der Velde

  • Locatie Huis van Hilde, donderdag 18 januari 2018, 20-22 uurKaarten 10 euro, inclusief koffie (vrienden van het Oer-IJ 10 procent korting); bij vier of meer lezingen in de serie: 2 euro korting per lezing
  • Inschrijving: oerij.eu; meer informatie: 023-5143247, huisvanhilde.nl of oerij.eu
  • Volgende lezing: donderdag 15 februari, Jerzy Gawronski , ‘De vroegegeschiedenis van Amsterdam in het Oer-IJ landschap’