Landschapsplan voor aanleg Golfbaanvariant

Tegen de voorgenomen aansluiting van de A8 op de A9 is steeds bezwaar gemaakt.

 

Gedeputeerde Staten van Noord-Holland blijven van mening dat de Golfbaanvariant de beste oplossing is voor de aansluiting van de A8 op de A9 en hebben nu een landschapsplan opgesteld dat die aanleg van die verbindingsroute mogelijk moet maken. Kern van de projectaanpak is te zoeken naar een uitvoering die de Stelling van Amsterdam zo min mogelijk aantast en ook landschappelijk acceptabel inpasbaar is. Voor de invulling zoekt de provincie samenwerking met partijen en organisaties die met hun specifieke kennis een bijdrage aan een optimaal resultaat kunnen leveren.

,, Van belang in het plan van aanpak is de participatie van betrokkenen’’ schrijven GS in een persbericht. ,,De provincie en haar partners vinden dat ook in deze fase bewoners en belangengroepen mee kunnen denken. Het participatietraject is daarom een belangrijk onderdeel in de aanbesteding voor het opstellen van het landschapsplan’’.

Eerder hebben groenorganisaties, onder wie de Stichting Oer-IJ,  in een gezamenlijke reactie al gezegd alleen over een plan voor de verbetering van de bereikbaarheid en de leefbaarheid in het gebied te willen praten als niet nu al expliciet voor een variant wordt gekozen. Bepleit is het totale gebied bezien en vanuit zo’n integrale benadering naar een oplossing te zoeken. Ook voor de Unesco is de keuze door de Stelling van Amsterdam heen onbespreekbaar. Gedreigd is het monument van de werelderfgoedlijst af te halen.

De provincie maakt het landschapsplan samen met de Vervoerregio Amsterdam en de gemeenten Zaanstad, Beverwijk, Velsen en Uitgeest. Ook de gemeente Heemskerk en Rijkswaterstaat zijn nauw betrokken bij het project, evenals het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW).

In het eerste kwartaal van 2019 wordt via aanbesteding een landschapsarchitectenbureau ingehuurd. Dit bureau stelt in het tweede en derde kwartaal het landschapsplan op. Daarbij wordt de omgeving actief betrokken. Nadere informatie hierover volgt via de projectsite en de digitale nieuwsbrief van de provincie. Eind 2019 volgt de besluitvorming in Provinciale Staten via een go/no go besluit. Vervolgens neemt ook de minister van OCW een go/no go beslissing.

Het plan van aanpak is hier te downloaden

Plan van Aanpak Landschapsplan Stelling van Amsterdam Verbinding A8-A9-1