Inspiratiebeeld voor Oer-IJ gebied

Deelnemers aan de inspiratiedag over de toekomst van het Oer-IJ gebied buigen zich over een kaart van Kennemerland.

 

Landschapsarchitect Rik de Visser van Bureau Vista heeft ‘een inspiratiedocument’ gemaakt vol concrete ideeën en suggesties om de kwaliteit en natuurwaarden van het Oer-IJ gebied beter te benutten. Het bureau ziet grote kansen voor praktische uitvoering, omdat er voor alle partijen voordelen zijn te behalen. Dan gaat het met name om gemeenten, boeren en recreatieondernemers. Ook het klimaatvraagstuk kan heel positief bij de voorgestelde projecten worden betrokken.

Aan het schrijven van het inspiratiedocument ging een werkconferentie vooraf. Op initiatief van de Stichting Oer-IJ werd in De Oude Keuken op het terrein van Duin en Bosch te Castricum een dag georganiseerd waarvoor bij de inrichting van het landschap betrokken professionals waren uitgenodigd om hardop mee te denken over de betekenis en toekomst van de groene lob in de driehoek Zaanstad, Velsen, Alkmaar. Een fietsexcursie was onderdeel van het programma.

De bevindingen van de bijeenkomst zijn nu vertaald in een notitie ‘Inspiratiebeeld Oer-IJ gebied’. De rapportage beschrijft de groene driehoek als onderdeel van de metropoolregio Amsterdam, maar gaat ook in op waarde van de nog open buitenruimte als schakel tussen het nationaal landschap Laag Holland en de duinen van Midden-Kennemerland. Er worden concrete voorstellen gedaan die een duurzaam beheer combineren met een betere beleefbaarheid van het gebied. Daarbij wordt steeds uitgegaan van een integrale benadering: een allesomvattend aanpak met evenredige aandacht voor wonen, werken, mobiliteit, recreatiebehoefte, natuurbehoud, erfgoedbeheer en de klimaatmaatproblematiek. De notitie wordt aangeboden aan het provinciebestuur en de gemeenteraden. Onze stichting hoopt met name dat dit initiatief bijdraagt aan een betere zichtbaarheid van het Oer-IJ in het landschap.

Klik hier om het inspiratiedocument te kunnen lezen.