Informatieborden in park Assumburg/Oud Haerlem

In het park Assumburg/Oud Haerlem te Heemskerk zijn vrijdag 27 oktober door de wethouders Schoorl (Heemskerk Lokaal) en Frowijn (CDA) vijf informatiepanelen onthuld met bijzonderheden over het ontstaan, de geschiedenis en de kwaliteiten van dit bijzondere gebied. De borden staan langs de publiek toegankelijke wandelpaden.

 

Op elk paneel wordt een apart thema belicht; algemene informatie, recreatiemogelijkheden, natuurwaarden, archeologie en ontstaansgeschiedenis. Het bord over de prille historie gaat vooral in op het Oer-IJ, de noordelijke zijtak van de Rijn die hier tot het begin van de jaartelling door het landschap liep en bij Castricum in zee uitmondde. Lia Vriend, bestuurslid van de Stichting Oer-IJ gaf (foto), gaf een toelichting op het ontstaansverhaal van het landschap en vertelde wat je nu nog in het gebied van die beginjaren terug kunt zien.