Informatieborden over kasteel Oud Haerlem

Links op de foto archeoloog Jean Roefstra

 

De gemeente Heemskerk heeft twee nieuwe informatieborden over kasteel Oud Haerlem geplaatst; langs Zuidermaatweg achter Assumburg en bij Hoflaan, in de bocht van de rotonde. Oud Haerlem is een archeologisch monument. De resten van het voormalige kasteel liggen 400 meter van Slot Assumburg vandaan. Oud Haerlem werd in 1248 gebouwd en ongeveer 100 jaar later werd het kasteel verwoest. In 1930 is het kasteel dankzij luchtfotografie herontdekt.

Op vrijdag 23 februari 2018 is het informatiebord onthuld op de locatie Zuidermaatweg. De drie wethouders mevrouw Van Dijk en de heren Schoorl en Frowijn waren hierbij aanwezig, evenals externe relaties zoals de Historische Kring Heemskerk, Gerard Castricum, vrijwilligers Kasteeltuin Assumburg, Bertus Berghuis, stichting het Oer-IJ, Jean Roefstra van de Stichting Historische Archeologie, Roel van Gulik voorzitter van de archeologische werkgroep Beverwijk/Heemskerk en de gebroeders Hoogewerf, eigenaren van de grond.

Gerard Castricum, dorpsdichter van Heemskerk, schetste voorafgaand aan de onthulling op zijn eigen wijze wie de hoofdrolspelers waren tussen 1248 en 1351 met betrekking tot ‘het Huis van Haerlem’ dat later ‘Oud-Haerlem’ is gaan heten. Hij werd in zijn voordracht muzikaal bijgestaan door Fred Knijn.

De teksten voor de borden zijn aangeleverd door de heer Jean Roefstra en het ontwerp is van de heer Robert Bijl.

(Bron gemeente Heemskerk, foto Lia Vriend)