Groene organisaties vragen om ander plan voor A8-A9

Het Oer-IJ gebied.

 

Het is vijf voor twaalf voor de groene long tussen de snelwegen A8 en A9. Dat vinden allerlei maatschappelijke organisaties. Zij vinden dat de landschappelijke kwaliteiten in het gebied de prioriteit moeten krijgen boven alleen mobiliteit. Landschap Noord-Holland, Stichting Oer-IJ, Natuur- en Milieufederatie Noord-Holland, de Samenwerkende Vogelwerkgroepen Noord-Holland en Vogelbeschermingswacht ’Zaanstreek’ roepen Gedeputeerde Staten op een andere weg in te slaan.

De nieuwe verbindingsweg en de aanleg van een opstelterrein voor Sprinters hebben volgens de organisaties ingrijpende en onomkeerbare gevolgen voor het landschap. Zij vinden de benadering van Gedeputeerde Staten, die onlangs een variant voor de verbindingsweg heeft aangewezen, te eenzijdig.

Niet de komst van een weg, maar het landschap zelf zou het vertrekpunt moeten zijn voor een landschapsplan, stellen de organisaties. ,,Een landschapsplan met oog voor landschap, natuur, bereikbaarheid, leefbaarheid, recreatie en cultuurhistorie’’, zegt, Hans Stapersma, voorzitter van de Samenwerkende Vogelwerkgroepen Noord-Holland.

Volgens hem moet het gebied van het Alkmaardermeer tot de Zaanse veenweidegebieden en Spaarnwoude beter met elkaar worden verbonden. ,,Dat wordt samen een heel sterk groen gebied. De Kil (een voormalige zeearm, red.) is nu een dunne sloot. Je kunt deze verbreden, zijn historische meanderende loop herstellen en inrichten met natte oevers.’’

Naast de groene waarden willen de initiatiefnemers ook de waarden van de Stelling van Amsterdam – onder meer bij het Fort bij Veldhuis – verbeteren. Daarnaast stroomde in het gebied ooit het Oer-IJ. Hiervan zijn nog elementen terug te vinden in het landschap. ,,Ook de Kil is daarvan nog een getuige. Een snelweg zou het bodemarchief verstoren.’’

Ernest Briët, directeur van Landschap Noord-Holland, constateert dat de groene corridor steeds smaller wordt door de oprukkende Metropoolregio Amsterdam aan de ene kant en de verdichting tussen Alkmaar en Haarlem aan de andere kant. Hij zegt te zijn geschrokken van kaarten die de ontwikkeling van het gebied in de afgelopen decennia weergeven.

Breed draagvlak

,,Nu de ruimte zo beperkt is, kun je niet meer ad hoc beslissingen nemen over allerlei projecten, zoals een weg. We roepen op tot een zorgvuldig proces van co-creatie met belanghebbenden om breed draagvlak te creëren voor de toekomst van dit gebied. Het is vijf voor twaalf. Of je kiest voor behoud van het groen of je gooit het dicht’’, aldus Briët.

Hij ontkent dat de oproep een ’slinkse vertragingsactie’ is van de organisaties. ,,Wij denken dat je binnen half jaar een plan klaar kunt hebben, maar onze indruk is dat de snelweg er voor de verkiezingen doorheen moet worden gedrukt.’’

De nieuwe provinciale weg is een wens van de coalitiepartijen die de leefbaarheid in het gebied willen verbeteren en een snellere verbinding willen richting Amsterdam. De betrokken gemeenten zijn verdeeld over de keuze van Gedeputeerde Staten (GS) voor het zogenoemde Golfbaanalternatief. Een andere variant het zogenoemde Heemskerkalternatief is echter 180 miljoen euro duurder.

De komende tijd wordt het Golfbaanalternatief verder uitgewerkt. Volgens GS wordt gewerkt aan een plan dat moet zorgen voor het herstellen van de waarden van de Stelling van Amsterdam en voor een goede inpassing van de weg. Icomos, het orgaan dat werelderfgoedorganisatie Unesco adviseert over zaken die betrekking hebben op de Stelling van Amsterdam was eerder zeer kritisch op de komst van de verbindingsweg.

Het landschapsplan moet deze kritiek doen wegnemen. Er wordt onder meer gedacht aan het herstellen van de inundatiekeringen en aan het verbreden van de waterloop van de Kil. Maar deze compenserende maatregelen gaan de groene organisaties niet ver genoeg. Briët. ,,Ze maken iets kapot en plakken er dan een pleister op. Maar om een fijne leefomgeving rondom de steden te behouden moet er ook worden geïnvesteerd in de groene uitloopgebieden.’’

(bron Noordhollands Dagblad)