Groene Combinatie blijft hameren op alternatief A8 A9

Boeren protesteren met tekstborden in het gebied waar de provincie de A8 op de A9 wil laten aansluiten.

 

De Groene Combinatie van bewonersgroepen en maatschappelijke organisaties, onder wie de Stichting Oer-IJ, zien niets in een nieuw onderzoek naar een gedeeltelijk verdiepte of onder tunnelde weg die de A8 met de A9 moet verbinden. Zo’n geoptimaliseerde Golfbaanvariant zal de verkeersproblemen niet oplossen en het gebied blijvend aantasten. Namens het collectief maakte directeur van Landschap Noord-Holland Ernest Briët gebruik van de mogelijkheid bij een commissievergadering van provinciale staten een brief aan het college van GS toe te lichten waarin nog eens keer uitvoerig wordt toegelicht dat alleen een integrale aanpak en een bredere gebiedsvisie voor de regio uitzicht biedt op een haalbare en duurzame oplossing.

Het pleidooi van de Groene Combinatie voor een andere aanpak wordt ondersteund door Buurtcomité Busch en Dam, Kontakt Milieubeheer Zaanstreek Landschap Noord-Holland, LTO Noord Natuur- en Milieufederatie Noord-Holland, Natuurmonumenten, Open Polders Assendelft, Platform Houd Broekpolder Leefbaar, Samenwerkende Vogelwerkgroepen Noord-Holland, Stichting Oer-IJ, Vogelbeschermingswacht Zaanstreek, Werkgroep Coenbrug A8, en onafhankelijk adviseur van de Stelling van Amsterdam Kees de Wildt.

In het coalitieakkoord van het college van Gedeputeerde Staten wordt vooralsnog vastgehouden aan de voorkeur voor de zogenaamde Golfbaanvariant.  Aanvullend onderzoek moet uitwijzen of met een meer landschappelijke inpassing tegemoet kan worden gekomen aan de bezwaren.  De Groene Combinatie wijst er op dat bij de nieuwe benadering van GS geen rekening is gehouden met de actuele situatie rond de klimaatdoelstellingen, stikstofproblematiek en PFAS-vervuiling.

Het nieuw samengestelde provinciebestuur telt na de verkiezingen veel nieuwe gezichten. Voor de Groene Combinatie een goed moment om de alternatieven nog een keer nadrukkelijk onder de aandacht te brengen.  Ook de vijf direct betrokken gemeenten Heemskerk, Zaanstad, Velsen, Uitgeest en Beverwijk hebben de brief gekregen.

Klik hier om het document van de Groene Combinatie te lezen.