Gidsen voor het zuidelijk Oer-IJ gebied

De eerste basiscursus voor Oer-IJ gidsen in het IJmondgebied is een succes geworden. De belangstelling was groter dan het aantal beschikbare plaatsen. Dertig deelnemers hebben inmiddels hun certificaat gekregen. Degenen waarvoor geen plek meer was, zijn op een wachtlijst geplaatst.

Twee eerdere Oer-IJ cursussen in Huis van Hilde waren vooral gericht op Castricum, Uitgeest en Heemskerk; het mondingsgebied van het Oer-IJ. Dat leverde 50 geslaagde deelnemers op, waarvan een aantal al werd ingezet voor fiets- en wandelexcursies.

De derde cursus behandelde met name het zuidelijk Oer-IJ gebied; de omgeving van het Noordzeekanaal. Deze zeven lesavonden werden gegeven op twee locaties; Huis van Geschiedenis Midden Kennemerland in Beverwijk en het Pieter Vermeulenmuseum in Driehuis. Er waren ook nog twee buitenexcursies.  Deelnemers kwamen uit Alkmaar, Beverwijk, Castricum, Haarlem, Heemskerk, IJmuiden, Santpoort Noord, Uitgeest, Velsen-Zuid en Velserbroek.

Naast aandacht voor de ontstaans- en bewoningsgeschiedenis van het Oer-IJ werd tijdens de lessen stilgestaan bij de archeologie, de ontginning van de veengebieden in de Middeleeuwen en de aanleg van de vele historische dijken in Kennemerland. Verder ging het over de kastelen en buitenplaatsen hier, de Stelling van Amsterdam, de aanleg van het Noordzeekanaal en de drooglegging van het oorspronkelijke IJ en Wijkermeer.

Het Oer-IJ, een noordelijke tak van de Rijn die tot het begin van de jaartelling bij Castricum in zee uitmondde, is de voorloper geweest van het IJ tussen Amsterdam en Velsen. Het huidige Noordzeekanaalgebied wordt daarom ook wel het NEO-IJ genoemd.