Filmpje over archeologievondsten De Krocht in Limmen

Vliegerfoto van De Krocht in Limmen, gemaakt door Ton Kisjes.

 

De regionale archeologie werkgroep Oer-IJ heeft een bloemlezing gemaakt uit video’s die een beeld geven van archeologie in de regio Castricum, Limmen, Akersloot, Heiloo, Heemskerk, Uitgeest, Zaanstad en Alkmaar. Met name voor de opgravingen op het terrein ‘De Krocht’ in Limmen is veel aandacht. Klik hier om het te kunnen zien.

In de periode 2003-2004 werd in opdracht van de provincie Noord-Holland een grote en zeer succesvolle opgraving uitgevoerd, door archeologen van de Universiteit van Amsterdam, op het terrein ‘de Krocht’ in Limmen. Het betrof een terrein op de uiterste zuidpunt van de strandwal (een oude duinrug). Er werden buitengewoon veel bewoningssporen gevonden uit de periode van de achtste tot de veertiende eeuw. De Krocht bleek eeuwenlang bebouwd te zijn geweest met vele tientallen huizen en schuren. De archeologen konden nauwkeurig de bouwstijl-ontwikkeling van grote woonstalhuizen en bijbehorende schuren volgen. Ook kon men zien waar erven en waterputten hadden gelegen en waar hoe wegen en karrensporen van plaats en richting veranderden in de tijd. Tenslotte werden aanwijzingen gevonden voor edel-smederij, hetgeen zou kunnen verwijzen naar een heel oude plaatsnaam ‘Smithan’.