Cultuurcompagnie fuseert met Huis van Hilde

christel-portegiesStichting Cultuurcompagnie Noord-Holland fuseert per 1 januari 2017 met Stichting Nationaal Museumfonds (NMF). NMF is de exploitant van Archeologiecentrum Huis van Hilde. Met dit samengaan worden de expertise en de netwerken van de adviseurs van Cultuurcompagnie duurzaam ondergebracht, zo laat directeur-bestuurder Christel Portegies van de Cultuurcompagnie Noord-Holland weten. Zelf stopt ze nu de reorganisatie is afgerond.

De adviseurs van de Cultuurcompagnie  blijven vanuit NMF/Huis van Hilde beschikbaar voor archeologische advisering, regio-archeologie, ondersteuning bij cultuurhistorische waardenkaarten en cultuurhistorisch beleid, het organiseren van verhalenfestivals en het meedenken over nieuwe museale concepten en kansen.

Christel Portegies in een toelichting: ,,Wij blijven het provinciale Steunpunt Monumenten en Archeologie. Per 2017 gaan we dat in samenwerking met MOOI Noord-Holland (voorheen Welstandszorg NH) organiseren.’’

NMF/Huis van Hilde exploiteert de publieksfunctie van Huis van Hilde: het ‘museum’ Huis van Hilde, de zalen en het restaurant. Naast deze publieksfunctie wordt per 1 januari een afdeling Advies en Projecten opgezet. Dit wordt de nieuwe uitvalsbasis voor de adviseurs van Cultuurcompagnie. De leiding van deze afdeling komt in handen van Yvette Burnier, senior archeoloog. Zij zal per 1 januari als  manager aantreden.

Naar verwachting zal er in de zomer van 2017 een leerstoel vanuit de Universiteit Leiden worden gekoppeld aan NMF/Huis van Hilde. Op deze manier krijgen ook wetenschap en onderzoek een plek in  Huis van Hilde en kan de organisatie doorgroeien tot hét Kenniscentrum voor Archeologie van Noord-Holland.

De fusie met NMF/Huis van Hilde is de laatste fase van een grote reorganisatie bij Cultuurcompagnie. Door gewijzigd beleid van de provincie Noord-Holland zijn vele projecten en activiteiten, die Cultuurcompagnie (en voorgangers als Kunst en Cultuur Noord-Holland en Cultureel Erfgoed Noord-Holland) uitvoerde, anders vormgegeven  of ondergebracht bij andere organisaties.

Christel Portegies: ,,Sinds augustus 2014 ben ik directeur van Cultuurcompagnie. Enerzijds doet het me verdriet om te zien dat wat in vele jaren zorgvuldig is opgebouwd in rap tempo is verdwenen. Anderzijds doet het me deugd om te zien dat onderdelen zelfstandig verder kunnen en dat de fusie met NMF/Huis van Hilde nieuwe kansen biedt.’’