Boek over Oer-IJ gebied vordert


De productie van het boek over het Oer-IJ gebied is in volle gang. Mede dankzij de lezingen die de Oer-IJ Academie de afgelopen jaren organiseerde, hebben we veel kennis gemobiliseerd. Met die informatie maken we nu de ‘Atlas van het Oer-IJ’, bedoeld voor een grotere groep geïnteresseerden. Veel deskundigen zijn bereid gevonden om een bijdrage te schrijven. In overleg met Stichting Uitgeverij Noord-Holland hebben we november als verschijningsperiode vastgesteld. Bestellen kan straks onder meer via deze website. Een mooi Sinterklaascadeau of relatiegeschenk.

Adopteer de Atlas

Er wordt nog hard gewerkt om de financiering van de Oer-IJ atlas rond te krijgen. Het boek krijgt ruim 200 pagina’s, full colour, harde kaft, formaat 240 x 340 mm, veel historische kaarten en andere afbeeldingen. We willen de verkoopprijs laag houden; tot 1 november € 29,95 (daarna € 39,95). Daardoor moet een deel van de kosten (40.000 euro) via sponsoring/subsidies worden gedekt. Enkele fondsen en organisaties hebben al een bijdrage toegezegd. We zoeken nog ruim 20.000 euro en daar kunt u aan bijdragen door het atlas-project financieel te steunen. Voor 75 euro kan bijvoorbeeld een historische kaart uit het boek worden ‘geadopteerd’. Maar ook hogere bedragen zijn welkom. De naam van personen of bedrijven die hier aan meedoen, worden apart vermeld in de Oer-IJ Atlas en afhankelijk van de hoogte van de bijdrage krijgt de adoptant een of meerdere exemplaren van het boek. Wie belangstelling heeft om het project financieel te steunen of meer wil weten stuurt een mail naar info@oerij.eu of belt Jos Teeuwisse: 06 57582348.