Boek en expo over vondsten in West-Friesland

Deze in een grafheuvel gevonden beitel is 3500 jaar oud en nu te zien in Huis van Hilde.

 

In West-Friesland is tussen 2014 en 2016 de Westfrisiaweg aangelegd. Daarbij is het grootste archeologisch onderzoek ooit in Noord-Holland uitgevoerd. De net geopende weg tussen Alkmaar en Enkhuizen, doorsnijdt een gebied waar het al eeuwenlang goed verblijven is. Waar sinds kort fietstunnels, rotondes en asfalt zorgen voor een goede oost-west verbinding, stonden mensen in de bronstijd ook al in een wereldwijd netwerk.

Het onderzoek heeft veel nieuwe inzichten opgeleverd over het landschap in Noord-Holland in de Bronstijd. De Provincie Noord-Holland liet bij Blikveld Uitgevers een geïllustreerd boek over de spectaculaire resultaten publiceren en in Huis van Hilde te Castricum is nu een nieuwe Vondst van de Maand te zien met vondsten van de opgraving. In 2019 wordt een grote tentoonstelling over dit onderzoek verwacht.

Geïnspireerd door het boek laat Huis van Hilde nu en in 2019 de topvondsten van de Westfrisiaweg zien. De Vondst van de Maand is als het ware een heel klein voorproefje en zal vanaf 14 december worden tentoongesteld. Te zien is een heel bijzondere beitel (omstreeks 1600 v. Chr,  Westwoud-Binnenwijzend), mooi bewaard gebleven en een unieke vondst voor Nederland. Deze topvondst komt uit de Bronstijd en is meer dan 3500 jaar oud! De beitel is niet veel gebruikt. Hij werd gevonden in een grafheuvel, misschien was het wel een gift om mee te geven aan de doden. Er is ook een potje te zien (1500-1100 v. Chr.), dat is gevonden in een waterput. De aardewerken schijven (1000-800 v. Chr.) zijn mysterieus, ook voor archeologen. We weten nog steeds niet waar ze voor hebben gediend, maar komen ze tegen in greppels en kuilen uit de Late Bronstijd.

‘Landschap vol Leven’ vertelt het verhaal van het veranderende landschap rondom de Westfrisiaweg. Het archeologisch onderzoek bracht letterlijk schatten uit het verleden aan het licht, zoals de spectaculaire brons-schat van Medemblik. Deze schat van sieraden werd in de bronstijd in een sloot achtergelaten, waarschijnlijk om de goden gunstig te stemmen tegen het steeds natter wordende klimaat.

Het boek belicht het rijke en gastvrije landschap van Noord-Holland vol vis, wild (o.a. Eland en Beer!) en groen, akkers en huizen van eerdere bewoners. Verteld wordt hoe archeologen met nieuwe technieken achterhaalden waar de opgegraven mensen vandaan kwamen voor ze zich in West-Friesland settelden.

Het boek telt 200 pagina’s, is hard cover gebonden en te koop voor € 19,95 in de museumwinkel bij Huis van Hilde. De Vondst van de Maand is gratis toegankelijk.

Bron Huis van Hilde.