Landschap lezen in kuil op De Zanderij

Voorbeeld van een profielkuil, zoals die ook op De Zanderij te zien zal zijn.

VANWEGE OVERVLOEDIGE REGEN AFGELAST EN UITGESTELD !!!

Op zaterdag 12 oktober brengen PWN, Stichting Oer-IJ, Provincie Noord-Holland, gemeente Castricum, Hollandia Archeologen en Huis van Hilde het verleden van de Zanderij in Castricum weer even tot leven. In het natuurontwikkelingsgebied van duinbeheerder PWN, stellen zij een kuil open voor publiek die het verleden laag voor laag zichtbaar maakt. Aan de hand van deze praatplaat vertellen experts het verhaal van het ontstaan van het landschap hier.

De profielkuil is 11:00 en 15:00 uur voor publiek opengesteld. Ieder half uur kunnen bezoekers deelnemen aan een korte wandeling vanaf Huis van Hilde naar de locatie (op loopafstand). De bezichtiging inclusief wandeling duurt ongeveer 45 minuten.

De Zanderij in Castricum was 5000 jaar geleden nog open zee. Daarna verzandde het gebied en lag hier lange tijd de monding van het Oer-IJ tot ongeveer het begin van de jaartelling. Toen de eerste duinen over het gebied stoven werden al snel daarna de eerste akkers aangelegd. Totdat de mensen door grote zandverstuivingen zo’n duizend jaar geleden niet meer verder konden ploegen. Een twintig meter dik zandpakket bedekte eeuwenlang de oude akkers totdat het zandpakket ongeveer honderd jaar geleden voor zandwinning werden afgegraven. En deze afgegraven vlakten dienden tot voor kort weer als bollenland. Deze hele geschiedenis is af te lezen  in het huidige landschap en de lagen in de bodem.

Geschiedenis als wegwijzer voor herinrichting

PWN wil een vleugje van de oorspronkelijke dynamiek in het landschap terugbrengen. De duinbeheerder heeft al  zeven hectare agrarische grond opnieuw ingericht, met geleidelijke overgangen naar de achterliggende duinen. Zo kan het gebied uitgroeien tot een natuurlijk landschap dat aantrekkelijk is voor mens en natuur.

Profielkuil als praatplaat

Op zaterdag 12 oktober, tijdens de nationale archeologiedagen, slaan duinbeheerder PWN, Stichting Oer-IJ, Provincie Noord-Holland, gemeente Castricum, Hollandia Archeologen en Huis van Hilde de handen in een. Laagje voor laagje laten experts zien hoe het landschap is opgebouwd en welke natuurwaarde nu weer in het gebied ontstaan. Hiervoor is een zogenaamde profielkuil gegraven, die als praatplaat dient om het verhaal te vertellen over de historie van de locatie.

Kijk voor meer informatie op: www.archeologiedagen.nl en www.huisvanhilde.nl.

(bron PWN)