Weilanden rond Fort K’IJK onder water

Op zaterdag 10 en zondag 11 maart worden de weilanden rondom Fort K’IJK onder water gezet. Net zoals dit voor de Stelling van Amsterdam was bedoeld. Alleen was toen het water een verdedigingsmiddel. De inundatie trekt honderden vogels aan die op krachten komen voordat ze doorvliegen naar hun broedgebied. Ontdek de minimaal 50 vogelsoorten zoals de kuifeend, grutto, slechtvalk, wintertaling of wulp. Telescopen zijn aanwezig. Breng ook een bezoek aan het gloednieuwe belevingscentrum in het fort over de natuur en geschiedenis van de Stelling. Meer info op de website van de Stelling van Amsterdam.