Op excursie tijdens Open Monumentendagen

 

Iconisch landschap in het Oer-IJ gebied

Wandel en fietsexcursies door het Oer-IJ gebied.

Met lezingen, wandel- en fietsexcursies met als onderwerp het Oer-IJ gebied haakt het regionaal comité Kennemerland in op het thema ‘iconen’ van de Nationale Monumentendagen, dit jaar op 10 en 11 september. Er zal vooral aandacht zijn voor elementen van het oorspronkelijk getijdenlandschap die tot op de dag van vandaag zichtbaar zijn.

Het programma is samengesteld in samenwerking met de Stichting Oer-IJ.

Zaterdag 10 september:

Omgeving Castricum. 10.00 uur: Fietsexcursie met Oer-IJ gidsen vanaf Huis van Hilde achter het station in Castricum. Duur 2 1/2 uur. Voor deze excursie is vooraf aanmelden niet noodzakelijk. Deelname gratis.

Omgeving Uitgeest. 13.00 uur: Fietsexcursie met Oer-IJ gidsen vanaf het Regthuys Kerkbuurt 3 in Uitgeest. Duur drie uur.  Aanmelden noodzakelijk via hnool@hotmail.com, onder vermelding van uw naam en telefoonnummer. Er kunnen maximaal 15 deelnemers per keer mee. Deelname gratis.

Heiloo. Lezing Lia Vriend. 16.00-17.00 uur: In de RABO-refter zaal van het Willibrordus Businesscentrum aan de Kennemerstraatweg 464 te Heiloo wordt onder auspiciën van Archeologisch Museum Baduhenna door landschapsgeografe Lia Vriend een lezing gehouden over de iconische betekenis van het Oer-IJ. Toegang gratis.

Akersloot. In het Museumgemaal aan Fielkerweg 4 achter het Van der Valkhotel is een expositie te zien waar met afbeeldingen, kaarten en foto’s waarmee een beeld wordt geschetst van de ontstaansgeschiedenis van het landschap in de regio en de prominente rol die het Oer-IJ daarin heeft gespeeld. Open van 13.30 tot 16.30 uur. Entree 1 euro. (Ook op zondag open)

 

Zondag 11 september

Omgeving Limmen. 13.00 en 14.00 uur: Wandelexcursies met Oer-IJ gidsen vanaf ‘de museale hoek’ Schoollaan 1 in Limmen. Duur drie kwartier. Voor deze excursie is vooraf aanmelden niet noodzakelijk. Deelname gratis.

Omgeving Uitgeest. 13.00 uur: Fietsexcursie met Oer-IJ gidsen vanaf de Regthuys Kerkbuurt 3 in Uitgeest. Duur drie uur. Aanmelden noodzakelijk via hnool@hotmail.com, onder vermelding van uw naam en telefoonnummer. Er kunnen maximaal 15 deelnemers per keer mee. Deelname gratis.

Heiloo. Lezing Lia Vriend. 16.00-17.00 uur. In de Oudheidkamer aan de Bergeonstraat 30 in Heiloo wordt onder auspiciën van de Historische Vereniging door landschapsgeografe Lia Vriend een lezing gehouden over de iconische betekenis van het Oer-IJ.

Het Oer-IJ was een noordelijke aftakking van de Rijn die tot het begin van de jaartelling bij Castricum in zee uitmondde. Van dat bijzondere landschap uit die tijd is voor wie dat weet nog steeds veel terug te zien.

Ook dit jaar is naar aanleiding van de Monumentendagen voor de gemeenten Bergen, Beverwijk, Castricum, Heemskerk, Heiloo en Uitgeest weer een uitgebreide brochure samengesteld waarin per gemeente een beschrijving is opgenomen van het iconische karakter van de dorpen met aansluitend een overzicht van historische gebouwen en locaties. Veel van de gebouwen zijn voor de gelegenheid voor het publiek te bezichtigen. Het boekje is gratis verkrijgbaar op de diverse gemeentehuizen, bij historische verenigingen en bij de VVV-kantoren.

Kijk ook op de website openmonumentendag.nl .