Nieuwe cursus over ontstaansgeschiedenis  Zaanstreek

Onderdeel van de cursus zijn enkele excursies en veldlezingen van Lia Vriend.

(OPGESCHORST VANWEGE CORONA-MAATREGELEN)

Na de succesvolle introductiecursussen in Kennemerland, de IJmond en Zaandam wordt in het vroege voorjaar van 2020 weer een serie interactieve colleges georganiseerd in Zaandam waarbij de ontstaans- en bewoningsgeschiedenis van de Zaanstreek centraal staan.

Deskundige gastsprekers geven op zes dinsdagavonden van 18 februari 2020 t/m 24 maart 2020 een presentatie over onder meer archeologie, geologie, natuur, waterbeheer en de relatie tussen het landschap en de industriële ontwikkeling. Aansluitend zijn er op zaterdag 7 maart 2020 en op zaterdag 28 maart 2020 twee excursies in het buitengebied. Lees verder