Uitkijktoren in duin met uitzicht op Oer-IJ gebied

Het ontwerp voor de uitkijktoren voor de Papenberg.

 

Begin 2020 wordt een begin gemaakt met de herinrichting van De Papenberg en omgeving in Castricum. Er komt eerst een trap door het bos die Huis van Hilde gaat verbinden met de top van het klimduin. Later volgt de bouw van een uitzichttoren, de aanleg van een beek onderlangs en het weer vrijmaken van de muur die onderdeel uitmaakte van de Duitse Atlantikwall. Beheerder van het gebied PWN betrekt de komende maanden een tiental maatschappelijke organisaties bij de verdere uitwerking van het project. Ook de Stichting Oer-IJ is daar voor uitgenodigd. Langs de route naar het hoogste punt krijgen wandelaars straks informatie over natuur, cultuur en historie. Ook bovenop het duin komt een toelichting op het uitzicht, dat in oostelijke richting het voormalige stroomgebied van het Oer-IJ mooi in beeld brengt.

Klik hier om meer te lezen over het project Papenberg.

Groene Combinatie blijft hameren op alternatief A8 A9

Boeren protesteren met tekstborden in het gebied waar de provincie de A8 op de A9 wil laten aansluiten.

 

De Groene Combinatie van bewonersgroepen en maatschappelijke organisaties, onder wie de Stichting Oer-IJ, zien niets in een nieuw onderzoek naar een gedeeltelijk verdiepte of onder tunnelde weg die de A8 met de A9 moet verbinden. Zo’n geoptimaliseerde Golfbaanvariant zal de verkeersproblemen niet oplossen en het gebied blijvend aantasten. Namens het collectief maakte directeur van Landschap Noord-Holland Ernest Briët gebruik van de mogelijkheid bij een commissievergadering van provinciale staten een brief aan het college van GS toe te lichten waarin nog eens keer uitvoerig wordt toegelicht dat alleen een integrale aanpak en een bredere gebiedsvisie voor de regio uitzicht biedt op een haalbare en duurzame oplossing.

Lees verder