Extra geld voor ‘aanvaardbaar’ Golfbaantracé  

Gedeputeerde Adnan Tekin

 

De provincie Noord-Holland trekt twee miljoen euro extra uit voor aanvullend onderzoek naar een aansluiting van de A8 op de A9 volgens het gekozen Golfbaantracé waarbij meer rekening wordt gehouden met het landschap. Verantwoordelijk gedeputeerde Adnan Tekin vertelde dat tijdens een bijeenkomst van de IJmondcommissie die zich met deze problematiek bezig houdt.

De gedeputeerde heeft  gezegd –zo blijkt uit verslaggeving in Dagblad Kennemerland- dat de door betrokken gemeenten bepleite Heemskerkvariant definitief buiten beeld is. Die is 180 miljoen euro duurder dan de gekozen Golfbaanvariant, volgens de provincie.

Lees verder

Oer-IJ educatieproject gepresenteerd

Op de foto bekijken de betrokken bij het educatieprogramma voor het Oer-IJ gebied de leskist met voorwerpen die betrekking hebben op het onderwerp de Romeinen in Kennemerland. Van links naar rechts: Onderwijzer van de Molenhoek Jan Castricum, Oer-IJ bestuurslid Jos Teeuwisse, Oer-IJ gids Wil Koopmans, onderwijzeres Nanda Zonjee, Pauline van Vliet van de Stichting Kist en wethouder Cecilia van Weel-Niesten.

 

De Stichting Oer-IJ heeft woensdagmiddag 20 november in de basisschool De Molenhoek  te Uitgeest het educatieproject gepresenteerd dat leerkrachten op de scholen in de regio kunnen gaan gebruiken voor omgevingsonderwijs, waarbij de kinderen op een actieve en speelse manier worden betrokken bij de geschiedenis van hun eigen woonomgeving.  Aan het project is door een werkgroep van diverse organisaties twee jaar gewerkt.  Vanuit het onderwijsveld zelf, maar ook door de Vereniging Oud Uitgeest en Stichting Kist.

Bij de toelichting  op het lesmateriaal waren diverse vertegenwoordigers van scholen uit Uitgeest aanwezig. Ook cultuurwethouder Cecilia van Weel-Niesten was onder de toehoorders.  De productie van lesmateriaal  is financieel mogelijk gemaakt door bijdragen van Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier, de Stichting TriArcus uit Heemskerk en de Stichting Kist.

Lees verder

Nieuw boek over onderdeel Stelling van Amsterdam

 

Agnes de Boer heeft met ‘Herauten op de Stelling’ haar vierde en laatste boek over de historische verdedigingslinie de Stelling van Amsterdam gepubliceerd. De serie is nu compleet, alle forten zijn beschreven. Ook voor deze uitgave raadpleegde Agnes archieven en sprak ze uitvoerig met mensen die er hebben gewoond en gewerkt. Het boek, op de markt gebracht door Uitgeverij Noord-Holland, staat vol met niet eerder gepubliceerde oude foto’s.

Met de stellingverhalen laat Agnes de Boer de lezer kennismaken met fortwachters, soldaten en buren van de forten en met beleidsmakers, ondernemers, vrijwilligers en architecten die vorm geven aan de toekomst van de Stelling van Amsterdam en haar forten: betrokken verhalen over de forten van toen en nu. Lees verder

Historische roman in decor Oer-IJ gebied

Chris de Bont

 

Historisch geograaf Chris de Bont heeft een historische roman geschreven die zich vooral afspeelt in het Oer-IJ gebied.  Hij noemt het boek ‘ De man van Weelde’ zelf een magisch-realistisch getoonzette kroniek over de geschiedenis van een familie die deels wortelt in een vroegmiddeleeuwse, net gekerstende wereld en deels in een Noordse mythische.  De proloog en het eerste hoofdstuk zijn te lezen op de website paganellusminor.nl . Het boek kan daar ook worden besteld.

In zijn  meer dan veertigjarige praktijk als klassiek historisch geograaf, heeft Chris de Bont het Oer-IJ gebied en diens geschiedenis heel goed leren kennen. Vanuit die achtergrond heeft hij  ‘ een magisch-realistisch fictief verhaal geschreven dat uitwaaiert vanuit Kennemerland naar andere delen van Europa, maar ook steeds weer naar Kennemerland terugkeert.’

Als  historische geograaf publiceerde hij ook vaktechnisch over Kennemerland en de Zaanstreek. Twee keer hield hij een lezing voor de Oer-IJ Academie.

www.paganellusminor.nl

Het Oer-IJ in de klas

Jan Hormann met onderwijzer Jan Castricum bij de presentatie van het Cornelisproject in Uitgeest, eerder dit jaar.

 

Leerkrachten van basisscholen in Uitgeest kunnen binnenkort beschikken over lesmateriaal bedoeld om scholieren op een leuke speelse manier te informeren over het landschap. Initiatiefnemer de Stichting Oer-IJ heeft er bijna twee jaar aan gewerkt. Op 20 november wordt het educatieproject officieel gepresenteerd op basisschool De Molenhoek.

Voorzitter van de werkgroep Educatie  Jan Hormann is trots op het resultaat. ,,Wij hebben als stichting  de ambitie om het Oer-IJ gebied op de kaart te zetten. Een van onze initiatieven richt zich op het basisonderwijs. Doel van dit educatieproject is om de woon- en leefomgeving van de leerlingen in de klas te brengen. Het ontwikkelde lesmateriaal is uitermate geschikt voor de vakken aardrijkskunde, geschiedenis en biologie.’’ Lees verder

Planbureau: Pas bouwen na ‘landschapstoets’

Het landschap verrommelt en slibt dicht.

 

Het Planbureau voor de Leefomgeving maakt zich ernstige zorgen over actuele bedreigingen voor de natuur en cultuurhistorische waarden van het landschap en komt nu in een rapport met een aantal voorstellen om daar iets aan te doen. Zo wordt voorgesteld een ‘landschapstoets’ in te voeren wanneer voor het buitengebied plannen worden gemaakt voor woningbouw, parken met zonnepanelen of windmolen.  Ook bepleiten de onderzoekers de claim op ruimte te beperken door functies als landbouw, natuur en recreatie meer planmatig te combineren. Met name in de veenweide gebieden. Een dergelijke integrale aanpak wordt al langer door de Stichting Oer-IJ bepleit.

Lees verder