Camping organiseert fietsexcursies door Land van Hilde

Een Oer-IJ gids gaat mee met de fietsexcursies voor campinggasten en anderen.

 

Camping Geversduin organiseert dit zomerseizoen onder de titel ‘Op zoek naar het Land van Hilde’ nog twee fietsexcursies voor gasten van het kampeerterrein, waaraan ook door andere toeristen, dagjesmensen of bewoners uit de buurt kan worden deelgenomen. Leuk om zo je eigen woonomgeving beter te leren kennen en waarderen. De Stichting Oer-IJ zorgt voor de gidsen. Wie mee gaat met de fietstochten krijgen bovendien het leuke boekje ‘Op Zoek naar het Oer-IJ’ cadeau, met veel extra informatie over de omgeving en een code voor een app met nog twee routes voor op de mobiele telefoon. Kosten voor deelname bedragen 7,50 euro per persoon. Een excursie duurt ongeveer twee uur. Meer informatie en aanmelden op de website van Geversduin.

De data zijn: vrijdag 9 augustus (19:00 -21:00 uur), zondag 22 september (13:00 – 15:00 uur).

Voor meer info bel  0251-661095 of kijk op de website campinggeversduin.nl

 

Veel aandacht voor cultureel erfgoed in Omgevingsvisie Uitgeest

Erfgoedpark De Hoop

 

De gemeenteraad van Uitgeest heeft ‘De omgevingsvisie 2030’ goedgekeurd waarin het college van burgemeester en wethouders zo concreet mogelijk aangeeft waar het met Uitgeest in de toekomst naar toe moet. Dan gaat het over leefbaarheid, woningbouw, recreatie, cultuurbeleid en duurzaamheid. Veel aandacht is er voor de kwaliteit, kansen en kwetsbaarheid van het buitengebied. Versterking van de waardes en beleving van het Oer-IJ gebied worden met name genoemd.

Gedacht wordt onder meer aan de verbetering van kanoroutes en het verstreken van oude en nieuwe wandel- en fietsroutes waardoor een ‘rondje Uitgeest’ ontstaat;  door het Oer-IJ gebied, langs de Stelling van Amsterdam, via de historische houtzaagmolens en Cornelis Corneliszoon van Uitgeest, over de historische route tussen Uitgeest en Krommeniedijk terug naar het erfgoedpark.

Op het erfgoedpark liggen kansen op verbreding van het cultuur-historisch-, toeristische – en recreatieve aanbod, zegt de visie. ,,Het Oer-IJ gebied zou ontwikkeld moeten worden gebied tot landelijk bekend recreatief-toeristisch A-merk.’’

Klik hier om de notitie te kunnen lezen.

Miljoenen voor Egmonds Slotkwartier

Huys Egmont waar de historische vereniging een nieuwe vaste expositie gaat inrichten.

 

Na maanden van overleg tussen de gemeente en de gebruikers van het Slotkwartier in Egmond aan den Hoef ligt er een nieuw ontwikkelplan. Doel van dit plan is het geven van een nieuwe impuls aan het Slotkwartier waardoor meer aandacht komt voor de rijke geschiedenis van de Egmonden. De kosten van de renovatie bedragen ruim 4 miljoen euro.

De komende tijd worden de plannen voorgelegd aan de omwonenden. Samen met hun aanpassingen is het aan de gemeenteraad om in oktober een definitief besluit te nemen.

Lees verder

Provincie aan de slag met bodemdaling

Gedeputeerde Esther Rommel.

 

Bodemdaling van de veenweidegebieden is 1 van de speerpunten in het coalitieakkoord van de Provincie Noord-Holland. Op verzoek van Gedeputeerde Staten heeft oud-minister Cees Veerman het probleem in kaart gebracht. Hij sprak met vertegenwoordigers van agrariërs, natuurorganisaties, inwoners, gemeenten en waterschappen om te horen wat hun wensen, randvoorwaarden en inbreng zijn om de bodemdaling in veenweidegebieden af te remmen, te stoppen en zo mogelijk te herstellen. Verantwoordelijk gedeputeerde Esther Rommel is blij met de rapportage. Ze noemt het een belangrijk document en een eerste stap voor een integrale aanpak van het probleem. ,,Na de zomer gaan we verder om bodemdaling samen aan te pakken.”  Op de website van de provincie meer over de problematiek. Klik hier voor het rapport van Veerman.