Landschapsplan voor aanleg Golfbaanvariant

Tegen de voorgenomen aansluiting van de A8 op de A9 is steeds bezwaar gemaakt.

 

Gedeputeerde Staten van Noord-Holland blijven van mening dat de Golfbaanvariant de beste oplossing is voor de aansluiting van de A8 op de A9 en hebben nu een landschapsplan opgesteld dat die aanleg van die verbindingsroute mogelijk moet maken. Kern van de projectaanpak is te zoeken naar een uitvoering die de Stelling van Amsterdam zo min mogelijk aantast en ook landschappelijk acceptabel inpasbaar is. Voor de invulling zoekt de provincie samenwerking met partijen en organisaties die met hun specifieke kennis een bijdrage aan een optimaal resultaat kunnen leveren.

Lees verder

Opstelterrein Sprinters in Oer-IJ gebied gaat niet door

Parallel aan spoorlijn Krommenie-Uitgeest was de aanleg van het opstelterrein gepland. De kreek op de foto in het Oer-IJ gebied zou daardoor worden aangetast.

 

De voorgenomen aanleg van een opstelterrein voor Sprinters in het buitengebied tussen Uitgeest en Krommenie gaat niet door. Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, ProRail en NS hebben afgelopen woensdag dit besluit bekend gemaakt. Burgemeester en wethouders van Castricum informeerden de gemeenteraad vervolgens in een brief over deze ontwikkeling. Uit het schrijven blijkt dat onvoorziene kostenoverschrijdingen de belangrijkste reden zijn om van de locatie af te zien.  Lees verder