Steun voor bezwaren Groene Coalitie tegen Golfbaanvariant

 

Ook de boeren hebben zich aangesloten bij het protest van der natuurorganisaties.

LTO Noord, Natuurmonumenten, de werkgroep Coenbrug A8, Kontakt Milieubeheer Zaanstreek en Open Polders Assendelft hebben zich – met de Provinciale Statenverkiezingen in aantocht – aangesloten bij het pleidooi van ’de Groene Coalitie’ af te zien van de Golfbaanvariant bij de aansluiting van de A8 op de A9 en te zoeken naar een oplossing voor de verkeersproblematiek waarbij meer rekening wordt gehouden met de kwaliteit en kwetsbaarheid van het landschap. Eerder vonden Landschap Noord-Holland, Stichting Oer-IJ, de Samenwerkende Vogelgroepen Noord-Holland, Vogelbeschermingswacht Zaanstreek en de Natuur- en Milieufederatie Noord-Holland elkaar in hun streven voor een minder eenzijdig plan. Als ‘Groene Coalitie’ deden ze een oproep aan gedeputeerde Post te kiezen voor een andere benadering.

Lees verder

Idee voor bijzondere status omgeving Krommeniedijk

Hans Kuyper

 

Kinderboekenschrijver Hans Kuyper heeft als gemeenteraadslid in Zaanstad bepleit het Oer-IJ gebied ten westen van Krommeniedijk vanwege de bijzondere historische betekenis een beschermde status ‘Landschapspark’ te geven. Daarbij hoort ook een bezoekerscentrum annex archeologisch museum, met een ’iconische toren’ van waaruit bezoekers wandelingen en fietstochten kunnen plannen. De lokale politicus wil een werkconferentie organiseren om de haalbaarheid van de plannen te kunnen toetsen. Zijn ideeën ligt Kuyper toe in een uitgebreide notitie. Klik hier om dat stuk te kunnen lezen.

Landschapsplan voor aanleg Golfbaanvariant

Tegen de voorgenomen aansluiting van de A8 op de A9 is steeds bezwaar gemaakt.

 

Gedeputeerde Staten van Noord-Holland blijven van mening dat de Golfbaanvariant de beste oplossing is voor de aansluiting van de A8 op de A9 en hebben nu een landschapsplan opgesteld dat die aanleg van die verbindingsroute mogelijk moet maken. Kern van de projectaanpak is te zoeken naar een uitvoering die de Stelling van Amsterdam zo min mogelijk aantast en ook landschappelijk acceptabel inpasbaar is. Voor de invulling zoekt de provincie samenwerking met partijen en organisaties die met hun specifieke kennis een bijdrage aan een optimaal resultaat kunnen leveren.

Lees verder

Opstelterrein Sprinters in Oer-IJ gebied gaat niet door

Parallel aan spoorlijn Krommenie-Uitgeest was de aanleg van het opstelterrein gepland. De kreek op de foto in het Oer-IJ gebied zou daardoor worden aangetast.

 

De voorgenomen aanleg van een opstelterrein voor Sprinters in het buitengebied tussen Uitgeest en Krommenie gaat niet door. Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, ProRail en NS hebben afgelopen woensdag dit besluit bekend gemaakt. Burgemeester en wethouders van Castricum informeerden de gemeenteraad vervolgens in een brief over deze ontwikkeling. Uit het schrijven blijkt dat onvoorziene kostenoverschrijdingen de belangrijkste reden zijn om van de locatie af te zien.  Lees verder