Frits David Zeiler over het Oer-IJ gebied

Frits David Zeiler

 

Een van de auteurs van de recent verschenen Atlas van het Oer-IJ-gebied, Frits David Zeiler uit Bergen, spreekt 26 maart in de bibliotheek Alkmaar Centrum aan de Gasthuisstraat over de bewoningsgeschiedenis van de regio. Klik hier om kaarten te kunnen bestellen.

Tijdens de lezing zal aandacht worden geschonken aan de bewoningsgeschiedenis van het Oer-IJ-gebied, evenals de veranderingen die het landschap in de loop der eeuwen heeft ondergaan. In de middeleeuwen veranderde dat landschap namelijk enorm, door ontginningen, duinverstuivingen, klimaatverandering, het verschuiven van de kustlijn en de waterhuishouding door menselijke en natuurlijke invloeden. In dit waterrijke gebied werden vanaf de late middeleeuwen de dijken, dammen en sluizen aangelegd, bossen gekapt en weer aangeplant, steden gebouwd en industriële activiteiten gevestigd. Lees verder

Hilde-lezing Ernest Briët over ‘Amsterdam Wetlands’  

Ernest Briët. directeur Landschap Noord-Holland.
FOTO: © DUTCHPHOTO / HANS VAN WEEL

 

Ernest Briët, directeur van Landschap Noord-Holland, komt donderdagavond 7 februari naar Huis van Hilde om daar een lezing te geven over grote ingrepen in het landelijk gebied die noodzakelijk zijn om de natuur in de Oer-IJ regio voor ondergang te behoeden en duurzaam te kunnen beheren. Zonder actie verschraalt het landschap verder, zakken de veenweides steeds dieper weg en verdwijnen de weidevogels. Het goede nieuws is, dat er ook ideeën voor oplossingen zijn.

Samen met Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer en Recreatie Noord-Holland ontwikkelde Landschap Noord-Holland een nieuwe ruimtelijke benadering van de groene long tussen Alkmaar-Hoorn-Amsterdam-Beverwijk. Dit concept noemen ze ‘Amsterdam Wetlands’.

Lees verder

Bert Buizer onverwachts overleden

Archieffoto van Bert Buizer

 

Publicist Bert Buizer uit Bergen aan Zee is zondag 20 januari onverwachts overleden. Het bestuur van de Stichting Oer-IJ reageert verslagen. Recent was Bert Buizer als eindredacteur nauw betrokken bij de totstandkoming van de Atlas van het Oer-IJ-gebied.

Bert Buizer (1951) studeerde biologie en promoveerde aan de Vrije Universiteit Amsterdam. Hij was als leraar verbonden aan het middelbaar onderwijs, als studiebegeleider aan de Open Universiteit Nederland – faculteit Natuurwetenschappen – en als onderzoeker aan het Department of Ecological Sciences van de Vrije Universiteit Amsterdam. Hij was vrijwillig onderzoeker in het Noord-Hollands duinreservaat en publiceerde over (veld)biologie en cultuurhistorie.

Zondag 27 januari van 19.30 – 21.00 uur is er in het Vredeskerkje te Bergen aan Zee gelegenheid om afscheid van Bert Buizer te nemen.

 

Boek en expo over vondsten in West-Friesland

Deze in een grafheuvel gevonden beitel is 3500 jaar oud en nu te zien in Huis van Hilde.

 

In West-Friesland is tussen 2014 en 2016 de Westfrisiaweg aangelegd. Daarbij is het grootste archeologisch onderzoek ooit in Noord-Holland uitgevoerd. De net geopende weg tussen Alkmaar en Enkhuizen, doorsnijdt een gebied waar het al eeuwenlang goed verblijven is. Waar sinds kort fietstunnels, rotondes en asfalt zorgen voor een goede oost-west verbinding, stonden mensen in de bronstijd ook al in een wereldwijd netwerk.

Het onderzoek heeft veel nieuwe inzichten opgeleverd over het landschap in Noord-Holland in de Bronstijd. De Provincie Noord-Holland liet bij Blikveld Uitgevers een geïllustreerd boek over de spectaculaire resultaten publiceren en in Huis van Hilde te Castricum is nu een nieuwe Vondst van de Maand te zien met vondsten van de opgraving. In 2019 wordt een grote tentoonstelling over dit onderzoek verwacht.

Lees verder