Enquête over het landschap

Bedrijventerreinen in natuurgebieden.

 

Nationale Landschap Enquête peilt onze liefde voor het landschap
Ons kleine, drukke land verandert onvoorstelbaar snel: de open ruimte in Nederland neemt met 8 hectare per dag af. Steeds meer megastallen, distributiecentra, zonneparken, windmolens, snelwegen en woonwijken vragen ruimte. Natuurmonumenten maakt zich hierover zorgen. Daarom vraagt de Nationale Landschap Enquête alle Nederlanders zich uit te spreken over hoe we willen dat Nederland er uit ziet. Hoe gaan we al die ontwikkelingen zo inpassen dat Nederland een fijn land blijft om te leven? Kan dat met liefde voor ons landschap en de natuur? En hoe ziet dat er dan uit? Iedereen die zich betrokken voelt bij natuur en landschap kan de enquête tot 9 januari 2019 invullen. Lees verder

Animatiefilm over aanleg Noordzeekanaal

Het IJ geprojecteerd op het Noordzeekanaal.

 

Oneindig Noord-Holland, het platform op internet voor provinciale geschiedenis, heeft een korte animatiefilm laten maken over de aanleg van het Noordzeekanaal. Met de productie beogen de initiatiefnemers op een laagdrempelige manier belangwekkende gebeurtenissen uit het verleden bij een breed publiek onder de aandacht te brengen. De animatiefilm is gemaakt door het bedrijf Mookx uit Amsterdam. Klik hier om het te kunnen zien.

Website ONH.

Oer-IJ atlas gepresenteerd

Eerste Oer-IJ Atlas voor de Commissaris van de Koning Johan Remkes. Links van hem Jos Teeuwisse en Evert Vermeer van de Stichting Oer-IJ.

 

Commissaris van de Koning in Noord-Holland Johan Remkes heeft donderdag 22 november in het archeologiecentrum Huis van Hilde te Castricum het eerste exemplaar van ‘de Atlas van het Oer-IJ-gebied’ in ontvangst genomen. Het omvangrijke boek gaat uitgebreid in op de ontstaans- en bewoningsgeschiedenis van de groene long in de driehoek Alkmaar, Zaanstad, Haarlem. Hier stroomde tot aan het begin van de jaartelling een noordelijke tak van de Rijn, die bij Castricum in zee uitmondde. In het landschap is daar tot op de dag van vandaag nog veel van terug te zien.

Lees verder

Plan om dijken meer zichtbaar te maken

De eeuwenoude Zanddijk tussen Limmen en Bakkum.

 

Landschap Noord-Holland, de Oer-IJ Stichting en het IVN, komen op verzoek van de gemeente Castricum gezamenlijk met voorstellen om historische dijken en hun bermen zichtbaarder te maken en het beheer bij te stellen.

Oude dijken associëren wij met de Waddenzee, het IJsselmeergebied, de Zeeuwse Delta of het Rivierengebied. Daar is inderdaad recent een stukje dijk uit de Romeinse tijd gevonden. Weinigen zullen op het idee komen dat de oudste (na-Romeinse) dijken van ons land in Noord-Kennemerland liggen. Bij Castricum, Limmen en Egmond-Binnen om precies te zijn. Van deze dijken is nog maar bar weinig te zien. Vaak niet meer dan een slingerende landweg, waar geen dijk meer in te herkennen valt. Kan dit niet anders? Kunnen deze oude dijken niet weer zichtbaarder worden? En wel zo dat ook de natuur er iets aan heeft? Lees verder

Verdiepte aansluiting A8-A9 duurder dan gemeld

Het gebied waar de aansluiting van de A8-A9 is gedacht.

 

De ’verdiepte’ aanleg van de Golfbaan- en Heemskerkvariant van de verbindingsweg A8-A9 gaat duurder worden dan het provinciebestuur tot dusver heeft gemeld. Die conclusie trok Rijkswaterstaat reeds in januari. Het provinciebestuur is daarvan op de hoogte. De correspondentie is door het buurtcomité Busch en Dam openbaar gemaakt. Lees verder

Onduidelijkheid over opstelterrein Sprinters

Links de A9 bij Heemskerk, rechts is langs de provincieweg Uitgeest-Krommenie het opstelterrein gepland.

 

Het is nog geen uitgemaakte zaak dat het NS-opstelterrein voor Sprinters naar Heerhugowaard op bedrijventerrein De Vaandel gaat, als alternatief voor de omstreden locatie in het nu nog groene Oer-IJ gebied langs de weg van Uitgeest naar Krommenie. Dat meldt Gedeputeerde Staten in antwoord op vragen van de PvdA. Lees verder

Extra aandacht voor Beemster buitenplaatsen

In de nieuwe Vondst van de Maand vitrine in Huis van Hilde staat ‘Weelde uit de Beemster centraal’. In de vitrine liggen overblijfselen uit één van de grootste en belangrijkste buitenplaatsen in Noord-Holland: buitenplaats Leeuwenplaats. Gepresenteerd worden enkele fraai gedecoreerde wandtegels, een bord van Italiaanse faience met daarop de initialen ‘JvS’ en een vloerfragment afkomstig van de zogenaamde ‘bedriegertjes’. De laatste is een bijzondere tuinversiering bestaande uit kleine fonteintjes onopvallend verwerkt in de kiezelvoer, waarmee via een waterspel indruk kon worden gemaakt op verraste bezoekers. De vondsten zijn afkomstig van het archeologisch onderzoek in de Middenbeemster. De gratis toegankelijke, tijdelijke presentatie is vanaf 6 november te bewonderen in Huis van Hilde. Lees verder

Uitwaaien op de voormalige vuilstort Nauerna

Het park vanuit de lucht. Rechts Afvalzorg, linksboven het Noordzeekanaal.

 

N.V. Afvalzorg heeft Natuurlijke Zaken opdracht gegeven om een inrichtings- en beheerplan te maken voor ‘Park Nauerna’. Het ontwerp voor dit park, aangelegd op een 40 meter hoge voormalige vuilstort, is gemaakt in nauwe samenwerking met bewoners van het aangelegen buurtschap Nauerna (Belangen Groep Nauerna), de gemeente Zaanstad en Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier. In een open planproces, waarbij de partijen steeds gelijktijdig zijn geconsulteerd, is een plan opgesteld waar zowel recreatie als natuur volop aan bod komen. Lees verder