Lezing Rik de Visser over toekomst Oer-IJ gebied

Rik de Visser

 

Verdere verstedelijking, klimaatverandering, toenemende recreatiedruk en groeiend toerisme. Het zijn allemaal bedreigingen voor de bijzondere kwaliteiten van het kwetsbare en nu nog open groene Oer-IJ gebied dat zich uitstrekt tussen Zaanstad, Haarlem en Alkmaar. Gerenommeerd landschapsarchitect Rik de Visser van Bureau Vista komt daarover donderdagavond 15 november in Huis van Hilde te Castricum een lezing houden. Lees verder

Oudst bewoonde strandwal ligt bij Leiden

Jonge duinen bij Castricum.

 

Het oudste stuk strandwal dat ooit in Nederland is aangetroffen, ligt in de bodem van het Leidse landgoed Nieuweroord.

Dat hebben medewerkers van Erfgoed Leiden en ADC ArcheoProjecten bekend gemaakt tijdens een open dag bij de opgravingen die nog in volle gang zijn. ,,Het zorgt bij Erfgoed voor een hoop opgewonden archeologen’’, aldus gids Neelson Witte.

Lees verder

Romeinse wachttoren in Krommenie

Archeologen aan het werk in Krommenie.

 

Archeologen hebben een Romeinse wachttoren met houten omheining in Krommenie opgegraven. De palissade met wachttoren dateert uit de eerste eeuw na Christus, de tijd dat de Romeinen het door Friezen bewoonde kustgebied van Noord-Holland wilden veroveren.

De vondst valt buiten het gebied waarvan tot nu toe bekend was dat er Romeinen zijn geweest. Een stukje geschiedenis van het Romeinse Rijk wordt herschreven, aldus gemeentelijk archeoloog Piet Kleij. ,,Zo noordelijk zijn op het vasteland nooit eerder Romeinse nederzettingen gevonden.” Lees verder

Rijksadviseurs waarschuwen voor verloederen landschap

Ook het Oer-IJ-gebied staat onder druk.

 

De toegenomen druk op het landschap vraagt om het nauwkeurig in de gaten houden van veranderingen. Dat stelt het College van Rijksadviseurs in zijn advies over landschapsmonitoring, dat op 10 oktober is aangeboden aan de minister van Binnenlandse Zaken en dat tot stand is gekomen in samenspraak met het Planbureau voor de Leefomgeving, de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed en LandschappenNL. Rijksadviseur Berno Strootman: “Door het landschap goed te monitoren, kunnen we tijdig maatregelen nemen om verdere terugloop van de kwaliteit van ons landschap te voorkomen, maar ook snel constateren dat nieuwe landschappelijke kwaliteiten zijn ontstaan, bijvoorbeeld als gevolg van nieuw beleid.”

Lees verder

Opstelterrein Sprinters mogelijk naar Heerhugowaard

Uitzicht op de locatie voor het opstelterrein. Links de A9 bij Uitgeest.

 

Regiodirecteur van de NS Irma Winkenius heeft tijdens een symposium van de landelijke reizigersvereniging Rover gezegd dat de NS de aanleg van een opstelplaats voor 120 Sprinters bij Uitgeest heroverweegt en daarbij kijkt naar Heerhugowaard. NS heeft moeite met de slappe bodem in het gebied, wat het noodzakelijk maakt om de hele opstelplaats te onderheien. Dat kost een hoop extra geld. Lees verder

Lezing over vroegste bewoning in de kuststreek

Granieten maalsteen compleet met ligger en loper, gevonden in Limmen.

 

Wanneer werd onze kuststreek voor het eerst bewoond? Met de ontdekking van de “Klokbekercultuur” in Akersloot in 2004, zo genoemd naar de vorm van het aardewerk, ontstond de interesse om verder onderzoek te doen naar de eerste bewoners op de strandwal van Limmen-Heiloo. De klokbekervondst begon als puzzelstukje en eindigde in een overzicht van de landelijke bewoningsontwikkeling tot in de kuststreek. Aan de hand van recente onderzoeken in Limmen en Heiloo kan een beeld worden geschetst over deze vroege bewoning. Uitwisseling van producten, handelscontacten over soms grote afstand blijkt een grote rol te hebben gespeeld.

Deze lezing wordt gegeven door Ron Duindam op vrijdag 19 oktober in de Oude school, Schoolweg 3, Limmen. Aanvang 20.00 uur, toegang 5 euro ( aan de zaal ) incl. koffie.

Lezing over het dagelijks leven rond 1800

Archeoloog Wytze Stellingwerf

 

Wat kan serviesgoed uit de periode rond 1800 ons vertellen over de leden van de Patriotten-beweging en de aanhangers van het Huis Oranje in de 18de en 19de eeuw? Dat wordt duidelijk in de tweede lezing uit de serie ‘Hilde kan me nog meer vertellen 2.0’ van Stichting Oer-IJ en Huis van Hilde op 25 oktober. Het thema is gerelateerd aan de nieuwe tentoonstelling over de invasie van 1799. In de eerste lezing stonden de oorlogshandelingen centraal, nu wordt juist het dagelijks leven in die tijd belicht. Archeoloog en materiaalspecialist Wytze Stellingwerf doet dat aan de hand van keramiek en glaswerk dat bij archeologische opgravingen is gevonden. Lees verder

Provincie wil nog steeds weg én erfgoedstatus

In het gebied waar de aansluiting A8-A9 moet komen staan protestborden.

 

Haarlem De provincie gaat door met het maken van een landschapsplan waarin een nieuwe verbindingsweg tussen de A8 en de A9 moet worden ingepast. Dit ondanks een motie van wantrouwen van bijna de gehele oppositie aan het adres van Gedeputeerde Staten. De oppositie – en dan met name de fracties van GroenLinks, SP en ChristenUnie/SGP – is boos omdat zij niet door Gedeputeerde Staten is geïnformeerd over een mail van 22 december 2017 van Icomos. Dit is de partij die Unesco adviseert over het predicaat werelderfgoed voor de Stelling van Amsterdam.

Lees verder

Lezing over archeologisch onderzoek in Heiloo

Archeologe Silke Lange.

 

 

Op 12 oktober geeft archeoloog drs. Silke Lange een lezing over het archeologische onderzoek in Zuiderloo in Heiloo. In de afgelopen tien jaar zijn talrijke opgravingen uitgevoerd die tot nieuwe inzichten over het verleden hebben geleid. De lezing vindt plaats op vrijdag 12 oktober om 20.00 uur in de Cultuurkoepel – Kennemerstraatweg 464 in Heiloo. De toegang bedraagt € 2,50 – donateurs Baduhenna hebben vrij toegang op vertoon van donateurskaart 2018. Aanmelden: info@baduhenna.nl . Lees verder