Lezing 5 – 7 februari 2019 – Amsterdam Wetlands

Impressie van Amsterdam Wetlands

Spreker: Ernst Briët, directeur Landschap Noord-Holland

Onderwerp: Maatregelen nodig voor behoud buitengebied

Titel: Amsterdam Wetlands – Samen aan de slag met ons landschap

Samenvatting lezing: 

Samen met Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer en Recreatie Noord-Holland ontwikkelde Landschap Noord-Holland een nieuwe ruimtelijke benadering van het gebied tussen Alkmaar – Hoorn – Amsterdam – Beverwijk. Dit concept noemen zij “Amsterdam Wetlands”. De zoektocht startte vanuit een grote zorg voor dit gebied. Er is sprake van een groot aantal problemen w.o.:

  • Inklinken van het veen met grote uitstoot van broeikasgassen als gevolg
  • Teruggang van natuurwaarden zoals de weidevogels
  • Verschraling van ons landschap

Met het concept Amsterdam Wetlands is een nieuw wenkend perspectief ontstaan. Het wordt een top-gebied voor natuur en recreatie in het hart van de Metropoolregio Amsterdam en de harten van zijn inwoners. Er wordt een verbinding gerealiseerd tussen stad en het groene buitengebied. Thema’s die o.a. aan bod komen zijn: recreatie, natuur, beleving, cultuurhistorie en voedselproductie. De initiatiefnemers van Amsterdam Wetlands starten in 2019 met een aantal pilots om samen met boeren, inwoners en ondernemers het perspectief om te zetten in actie.

Het Oer-IJ is één van de landschappelijke beelden die Amsterdam Wetlands zeggingskracht geven. Dit leidt bijvoorbeeld tot concrete samenwerking tussen Stichting Oer-IJ en Landschap Noord-Holland waar het om discussies gaat als de mogelijke aanleg van de A8-A9 dwars door een uniek open landschap. Dit is extra actueel met de provinciale verkiezingen op komst eind maart.

Aanmelden voor één of meerdere lezingen kan op de inschrijfpagina.

Ernest Briët. Directeur Stichting Landschap Noord-Holland.
FOTO: © DUTCHPHOTO / HANS VAN WEEL

Meer over de spreker

Ernest Briët studeert in 1995 af als landschapsarchitect in Wageningen. Na een traineeship bij het Ministerie van Volkshuisvesting Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer werkt hij daar een aantal jaar als beleidsmedewerker bij de Rijksplanologische Dienst aan het onderwerp verstedelijking. Na projectmatige opdrachten bij een aantal andere ministeries werkt Briët als directeur bij diverse maatschappelijke organisaties in Noord-Holland. Na IVN en de Milieufederatie treedt hij zes jaar geleden aan als directeur van de Stichting Landschap Noord-Holland. Integrale gebiedsontwikkeling is één van zijn interessevelden.

Oer-IJ fietsexcursies tijdens Monumentendagen

 

Tijdens de Open Monumentendagen -in het weekeinde van 8 en 9 september- worden op vier plekken in de regio gratis fietsexcursies gehouden met als onderwerp de relatie van het Oer-IJ gebied met ‘Europa’, het landelijke thema voor dit jaar. Ook in het landschap hier is nog verrassend veel dat herinnert aan internationale invloed. Maar je ziet het pas, als je er op wordt gewezen. Daarom gaan er Oer-IJ gidsen mee. Lees verder