Oproep Groene coalitie voor totaalplan Oer-IJ gebied

Directeur van Landschap Noord-Holland Ernest Briët, heeft donderdagavond 21 juni in een commissievergadering van Provinciale Staten, als woordvoerder van ‘de Groene coalitie’ bezwaar gemaakt tegen de keuze van GS van de Golfbaanvariant voor de aansluiting van de A8 op de A9. Andere partners in dit samenwerkingsverband zijn de Stichting Oer-IJ, Samenwerkende Vogelwerkgroepen Noord-Holland, de Vogelbeschermingswacht Zaanstreek, Natuur- en Milieufederatie Noord-Holland.

Briët deed een oproep aan de politiek om een degelijk gebiedsplan op te laten stellen waarbij de waarden, betekenis en potentie van dit gebied als uitgangspunt wordt genomen en niet alleen naar een oplossing voor de aanleg van de weg wordt gezocht. Bij een integrale aanpak komen alle relevante aspecten waaronder ook mobiliteit en kansen voor agrarische ondernemers aan de orde. Lees verder

Bijna 300 reacties op plannen A8-A9

Niet alleen schriftelijke reacties, er waren ook protesten langs de kant van de weg tegen de plannen voor de aansluiting van de A8 op de A9.

 

Van juli tot oktober 2017 lagen de onderzoeksrapporten van de planstudie Verbinding A8-A9 ter inzage. Op die onderzoeksresultaten kon door iedereen een inspraakreactie, ook wel een zienswijze genoemd, worden ingediend.Uiteindelijk hebben 286 personen en organisaties een reactie aan de provincie gestuurd. Uit deze reacties waren 4108 vragen, meningen en suggesties te destilleren.

Inmiddels hebben Gedeputeerde Staten over de beantwoording van alle zienswijzen besloten en deze vrijgegeven. De zienswijzen en de beantwoording ervan zijn gebundeld in de ‘Nota van Beantwoording Zienswijzen PlanMER Planstudie Verbinding A8-A9’. De nota is te downloaden via de website van de provincie. Klik hier om naar de betreffende pagina te gaan. Lees verder

Groene organisaties vragen om ander plan voor A8-A9

Het Oer-IJ gebied.

 

Het is vijf voor twaalf voor de groene long tussen de snelwegen A8 en A9. Dat vinden allerlei maatschappelijke organisaties. Zij vinden dat de landschappelijke kwaliteiten in het gebied de prioriteit moeten krijgen boven alleen mobiliteit. Landschap Noord-Holland, Stichting Oer-IJ, Natuur- en Milieufederatie Noord-Holland, de Samenwerkende Vogelwerkgroepen Noord-Holland en Vogelbeschermingswacht ’Zaanstreek’ roepen Gedeputeerde Staten op een andere weg in te slaan. Lees verder