Informatieborden over kasteel Oud Haerlem

Links op de foto archeoloog Jean Roefstra

 

De gemeente Heemskerk heeft twee nieuwe informatieborden over kasteel Oud Haerlem geplaatst; langs Zuidermaatweg achter Assumburg en bij Hoflaan, in de bocht van de rotonde. Oud Haerlem is een archeologisch monument. De resten van het voormalige kasteel liggen 400 meter van Slot Assumburg vandaan. Oud Haerlem werd in 1248 gebouwd en ongeveer 100 jaar later werd het kasteel verwoest. In 1930 is het kasteel dankzij luchtfotografie herontdekt. Lees verder

Provincie formuleert gewenst toekomstbeeld

De provincie Noord-Holland heeft een hoog welvaarts- en welzijnsniveau. Om deze ook voor de toekomst veilig te stellen is een goede balans nodig tussen economische groei en leefbaarheid, schrijft de provincie Noord-Holland bij de presentatie van het document Koers 2050 .

Het bestuur van de Stichting Oer-IJ bestudeert de notitie om na te gaan welke rol het landschap in de driehoek Zaanstad, Haarlem, Alkmaar kan spelen. In het eigen plan van aanpak staan genoeg projecten die aansluiten bij de visie en doelstellingen van het provinciebestuur.

Lees verder

Midden-Delfland Bijzonder Provinciaal Landschap

Midden-Delfland is het eerste Bijzonder Provinciaal Landschap van Nederland. Deze status geeft het belang aan van het open en groen houden van dit waardevolle agrarisch veenweidelandschap tussen de steden. De aanwijzing van een gebied tot Bijzonder Provinciaal Landschap is een relatief nieuwe bevoegdheid van provinciebesturen en wordt verleend op grond van de Wet Natuurbescherming.

Lees verder

Weilanden rond Fort K’IJK onder water

Op zaterdag 10 en zondag 11 maart worden de weilanden rondom Fort K’IJK onder water gezet. Net zoals dit voor de Stelling van Amsterdam was bedoeld. Alleen was toen het water een verdedigingsmiddel. De inundatie trekt honderden vogels aan die op krachten komen voordat ze doorvliegen naar hun broedgebied. Ontdek de minimaal 50 vogelsoorten zoals de kuifeend, grutto, slechtvalk, wintertaling of wulp. Telescopen zijn aanwezig. Breng ook een bezoek aan het gloednieuwe belevingscentrum in het fort over de natuur en geschiedenis van de Stelling. Meer info op de website van de Stelling van Amsterdam.

Lezing over archeologische vondsten in Heiloo


Op 20 februari viert de Stichting Regionale Archeologie Baduhenna in Heiloo het 20 jarig bestaan met een lezing over archeologische opgravingen die gemeente. De spreker is Tim de Ridder, één van de oprichters van de Stichting en betrokken bij veel opgravingen in de periode 1987 – 1996. Eerst nog als archeoloog in opleiding, later als professioneel archeoloog. Tim is nu werkzaam als stadsarcheoloog in Vlaardingen.

Lees verder