Erfgoedorganisaties vinden elkaar

Zes organisaties die zich in Castricum en omgeving bezighouden met cultureel erfgoed hebben dinsdag 30 januari in ’t Oude Schoolhuys te Limmen een overeenkomst getekend om daar waar nuttig en nodig beter samen te werken. Het gaat daarbij om de Stichting Oer-IJ, de historische Vereniging Oud Akersloot, de Vereniging Oud Uitgeest, de Stichting Museumgemaal 1879, de Stichting Oud Limmen en de Stichting Werkgroep Oud Castricum. Lees verder

Lezing over bodemvondsten bij aanleg Noord/Zuidlijn

Tijdens de aanleg van de Noord/Zuidlijn voor de Amsterdamse metro is bij archeologisch onderzoek in de diepe bouwputten veel nieuwe informatie vrijgekomen over de vroegste geschiedenis van de hoofdstad. Prof. dr. Jerzy Gawronski komt daar op donderdagavond 15 februari een lezing over geven in Huis van Hilde te Castricum.

Jerzy Gawronski, hoofd van de afdeling Archeologie van de gemeente en hoogleraar maritieme en urbane archeologie aan de Universiteit in Amsterdam, is bij het recente onderzoek veel meer te weten gekomen over de vorming van de rivier de Amstel en de wisselwerking met het Oer-IJ, de noordelijke zijtak van de Rijn die tot aan het begin van de jaartelling bij Castricum in zee uitmondde.

Kaarten kunnen nu al worden gereserveerd. Klik hier of bel 023-5143247. De kosten voor een avond bedragen 10 euro, inclusief koffie. Meer informatie over het programma en de sprekers op de websites huisvanhilde.nl of oerij.eu. ‘Vrienden van het Oer-IJ’ krijgen korting.

Tweede Oer-IJ cursus voor IJmond

Wim Bosman in actie bij een buitenexcursie in het kader van de basisopleiding Oer-IJ gids in de IJmond.

BEVERWIJK/DRIEHUS

De belangstelling voor de ontstaans- en bewoningsgeschiedenis in Kennemerland is zo groot dat op 21 februari een tweede Basiscursus Oer-IJ gids voor het IJmond-gebied van start gaat. De eerste editie, die inmiddels is afgerond, was overtekend. Deelnemers krijgen zeven avonden les op twee locaties; in Huis van Geschiedenis Midden Kennemerland in Beverwijk en in het Pieter Vermeulenmuseum te Driehuis. Ook zijn er twee buitenexcursies op een zaterdag. Lees verder

Oer-IJ als inspiratiebron in leidraad provincie


Via de vernieuwde Leidraad Landschap en Cultuurhistorie biedt de provincie Noord-Holland gemeenten, inwoners en ontwikkelaars daarvoor handvatten om het landschap in de provincie, nog aantrekkelijker te maken. In de leidraad zijn de kernkwaliteiten van de verschillende gebieden en provinciale structuren omschreven en in beeld gebracht. Het gaat dan onder meer om de openheid en ruimtebeleving in het landschap, de ruimtelijke dragers en de landschappelijke karakteristiek. In de Leidraad staan per gebied ontwikkelprincipes die richting geven bij het inpassen van de ruimtelijke ontwikkelingen. Er is ook serieuze aandacht voor de kwaliteiten van het Oer-IJ gebied.

Voor de Leidraad Landschap en Cultuurhistorie is een speciale website ontwikkeld. Klik hier om direct naar het onderdeel Oer-IJ te gaan. Lees verder

Middeleeuwse verdediging in kaart gebracht

In samenwerking met de Nederlandse Kastelenstichting lanceert de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed een kaart met informatie over alle Nederlandse kastelen, zoals Assumburg (foto) en Marquette in Heemskerk. Klik hier voor de kaart.

De toegankelijkheid van kastelen, steden en buitenplaatsen en vormt een nieuwe laag op de reeds gepubliceerde, digitale themakaart over militaire verdedigingswerken. Behalve middeleeuwse verdedigingsmaatregelen, zoals kastelen, stadsmuren, landweren en vliedbergen, toont deze kaart ook militaire landschappen uit latere perioden. Denk aan de Staats-Spaanse linies, de Oude- en Nieuwe Hollandse Waterlinie en 20ste-eeuwse linies, zoals de Grebbelinie en de Atlantikwall.

Lees verder

Lezing over de donkere middeleeuwen

De Vroege Middeleeuwen stonden lang bekend als een donkere tijd, waarvan we weinig wisten. Dankzij archeologisch onderzoek is nu duidelijk geworden dat het Hollands duingebied toen al druk werd bewoond. Henk van der Velde komt daarover op 18 januari in Huis van Hilde een lezing houden. Hij vertelt dan ondermeer over recent gevonden voorwerpen, die ook op de tijdelijke tentoonstelling ‘Van Viking tot graaf van Holland’ van het archeologiecentrum in Castricum zijn te zien. Lees verder