Ruilverkaveling grond afslag A9 afgerond

De gemeente Heiloo heeft met grondeigenaren en pachters overeenstemming bereikt over het beschikbaar komen van extra grond om de aansluiting van de A9 daar te kunnen realiseren. Om dat te vieren was een grote taart gemaakt  met daarop een plattgerond van het gebied gemaakt (foto). Met natuurorganisaties wordt nu overleg gevoerd over de compensatie voor de circa 26,5 hectare vogelweidegebied dat door de aanleg van de extra wegen verloren gaat. Inmiddels hebben verschillende aannemers zich gemeld voor de aanbesteding. Een en ander blijkt uit de nieuwsbrief over het project die de provincie Noord-Holland heeft verspreid. Klik hier om die te kunnen lezen.

Uitgever voor boek over het Oer-IJ

Stichting Uitgeverij Noord-Holland in Wormerveer gaat de Atlas van het Oer-IJ gebied uitgeven. Het boek moet eind 2018 verschijnen. Onze vrijwilliger Bert Buizer trekt dit project samen met een kleine werkgroep. Zoals bij de meeste boeken over een regionaal onderwerp moeten er nog fondsen en sponsors worden gevonden om de uitgave financieel haalbaar te maken. De uitgever heeft voor dat doel een fraaie verkoopbrochure laten maken. Er is inmiddels een opzet voor de aanpak en een inventarisatie van onderwerpen gemaakt en voor de verdere uitwerking heeft een twintigtal deskundige schrijvers medewerking toegezegd. Naast uitgebreide aandacht voor het ontstaan en de bewoningsgeschiedenis zal er ook worden ingegaan op scenario’s voor de toekomst van het gebied. De Oer-IJ Atlas moet als biografie van het landschap een standaardwerk worden, maar ook toegankelijk zijn voor een breed publiek. De uitgave krijgt de omvang van zo’n 200 pagina’s, waarvan de helft wordt gebruikt voor illustratiemateriaal en kaarten. Wie meer wil weten, neemt contact op met onze secretaris Jos Teeuwisse.

Klik hier voor het adoptieformulier van de Oer-IJ Atlas.

Ik adopteer kaart in Oer-IJ Atllas