Noord-Holland in overleg met het Rijk over A8-A9

Gedeputeerde Staten van Noord-Holland willen op korte termijn in overleg met de ministers van Infrastructuur en Waterstaat en Onderwijs, Cultuur en Wetenschap over de Verbinding A8-A9 en de Stelling van Amsterdam.

Aanleiding is het advies van ICOMOS over de Verbinding A8-A9 die het UNESCO-werelderfgoed de Stelling van Amsterdam raakt. In dit advies geeft ICOMOS, het adviesorgaan van UNESCO, aan dat geen van de 3 voorliggende alternatieven voor de Verbinding A8-A9 acceptabel is.  Lees verder

Kustpact voor provincie Noord-Holland uitgewerkt


Bestuurders van verschillende overheden, natuurorganisaties, waterbeheerders, drinkwaterbedrijven en ondernemersorganisaties in Noord-Holland hebben samen afspraken geformuleerd over de toekomst van de kust. De bestuurders van de 27 kustpactpartners hebben als uitwerking van het Kustpact een gemeenschappelijk Toekomstperspectief 2040 Noord-Hollandse kust opgesteld en een Strandzonering 2025. Hierin spreken zij af waar op het strand tot 2025 geen nieuwe recreatieve bebouwing is toegestaan en in welke delen wel en onder welke voorwaarden. Lees verder

Gidsen voor het zuidelijk Oer-IJ gebied

De eerste basiscursus voor Oer-IJ gidsen in het IJmondgebied is een succes geworden. De belangstelling was groter dan het aantal beschikbare plaatsen. Dertig deelnemers hebben inmiddels hun certificaat gekregen. Degenen waarvoor geen plek meer was, zijn op een wachtlijst geplaatst.

Twee eerdere Oer-IJ cursussen in Huis van Hilde waren vooral gericht op Castricum, Uitgeest en Heemskerk; het mondingsgebied van het Oer-IJ. Dat leverde 50 geslaagde deelnemers op, waarvan een aantal al werd ingezet voor fiets- en wandelexcursies. Lees verder

Nieuwe archeologische kroniek Noord-Holland

Alle archeologische ontdekkingen in Noord-Holland worden jaarlijks verzameld in de archeologische kroniek. In de nieuwste uitgave veel foto’s en beschrijvingen van bijzondere opgravingen en de vaak spectaculaire vondsten die in 2016 zijn gedaan. Deze negende editie besteedt veel aandacht aan de wrakken in de Waddenzee en de unieke objecten uit het Palmhoutwrak.

De kroniek van 2016 laat per gemeente zien welke vondsten archeologen hebben gedaan. In het boek veel aandacht voor het onderzoek dat plaatsvond aan het perceel aan de Langestraat in Alkmaar. Ook is er een mooi verhaal over een vondst uit een redelijk recente periode uit de geschiedenis: een metalen plaat die gevonden was op de top van een duin in IJmuiden. Het bleek een kop- of voetplaat van een Nederlands stalen kazernebed of kribbe te zijn. Wie meer wil weten over Kasteel Oud Haerlem (Heemskerk) vindt achterin de kroniek een nieuwe kijk op eerdere opgravingsonderzoeken. Lees verder