Meepraten over natuurontwikkeling De Zanderij


De gemeente Castricum gaat voor het afgegraven duingebied ‘De Zanderij’ een plan maken om daar nieuwe natuurontwikkeling te realiseren. Eerder was dit de plek waar Landal een recreatiepark met vakantiehuisjes wilde bouwen. Om inzicht te krijgen in de wensen en mogelijkheden voor het gebied heeft wethouder Marcel Steenman (D66) grondeigenaren, relevante belangenorganisaties en omwonenden uitgenodigd mee te denken.

In het najaar van 2017 komt een voorstel voor de invulling van het gebied in de gemeenteraad. Belangrijk bij de verdere planvoorbereiding is een recente rapportage over de natuurwaarden van de duinzoom. Klik hier om dat rapport te kunnen lezen. Voor meer informatie over het project kan contact worden opgenomen met de procesmanager Hans Olsthoorn, email hansolsthoorn@debuch.nl .

 

Bijzondere bijl in grafheuvel


Bij archeologische opgravingen in Heiloo is een bronzen hielbijl gevonden van ongeveer 20 centimeter. De datering moet nog definitief vastgesteld worden maar ligt rond 1200 voor Christus. De bronzen bijl is in perfecte staat. In Heiloo vinden momenteel archeologische opgravingen plaats voordat de nieuwe woningen in Zuiderloo worden gebouwd.

Eerder stuitten de onderzoekers al op een grafheuvel. Het gebied is een strandwalgebied. Vanaf de steentijd hebben mensen deze omgeving verkend en bewoond. Er zijn bij de opgravingen al akkers, waterputten en boerderijen ontdekt. En dinsdag 27 juni ontdekte Tijmen Moesker, senior archeoloog met het team deze bronzen bijl. “Echt een unieke vondst. De bijl is gevonden in het laagste deel van de afgraving, net boven de veenlaag. In de hogere delen zijn de resten van een agrarische nederzetting gevonden. De plek waar we zoeken heeft een rijk verleden, maar de vondsten die we nu doen zijn wel heel bijzonder.” Lees verder

Grafheuvel uit bronstijd in Heiloo


Bij opgravingen aan de Krommelaan in Heiloo hebben archeologen een grafheuvel gevonden van 3.000 jaar terug. De ontdekking werd gedaan in een gebied dat wordt klaargemaakt voor woningbouw.

Tijmen Moesker is de ontdekker van de grafheuvel. Hij kan zijn geluk niet op. “Fantastisch! We hadden al hele gave resultaten uit de Romeinse periode. Hier verderop ligt een Romeinse nederzetting. Maar een grafheuvel uit de bronstijd vind ik nog fascinerender, omdat het zoveel ouder is.” Samen met een team is hij al dagenlang het gebied aan het afgraven. Dat doen ze met een graafmachine en met de hand. Lees verder

Nu ook in de IJmond cursus over Oer-IJ gebied

Voor mensen met belangstelling voor de ontstaans- en bewoningsgeschiedenis van Kennemerland wordt in het najaar een cursus georganiseerd door de Oer-IJ Academie. Dat gebeurt op twee locaties: drie avonden in het Pieter Vermeulenmuseum te Driehuis en vier avonden in Huis van Geschiedenis Midden Kennemerland te Beverwijk. Daarnaast zijn er twee buitenexcursies gepland, die vooral betrekking hebben op het landschap. De kosten voor de complete cursus, inclusief lesboek en koffie/thee bij de avonden, bedraagt 100 euro. De opleiding begint op 14 september en wordt op 1 november afgerond. Klik hier voor meer uitgebreide informatie. Bellen kan ook 06-1445 1564. Aanmelden gaat via een mail naar info@oerij.eu .

‘Overlijden René Marcelis groot verlies’

Afgelopen week is René Marcelis overleden. Als ambtenaar en vertegenwoordiger van de gemeente Castricum, maar ook als persoon heeft hij zich altijd op een bijzonder positieve en bewonderenswaardige wijze ingezet voor organisaties die zich bezighouden met cultuurhistorie, landschap en natuur. ,,Voor ons is het overlijden van René een groot verlies’’, reageert Jos Teeuwisse als secretaris van de Stichting Oer-IJ. ,,We hebben veel aan hem te danken. René heeft van het begin af aan de waarde van het ons initiatief onderkend. Hij heeft altijd meegedacht over hoe we dit konden laten groeien en als daarbij hulp van de gemeente nodig was zorgde hij ervoor dat wij die kregen.’’ Lees verder

Fietsrouteboekje voor Rabobank-leden

Leden van de Rabobank Noord-Kennemerland komen in aanmerking voor een gratis exemplaar van het boekje ‘Op Zoek naar het Oer-IJ.’, waarin een code zit voor een app met twee nieuwe fietsroutes. De boekjes kunnen met ingang van 3 juli worden opgehaald bij een van de bankfilialen. Wie daar geen gelegenheid voor heeft, kan het ook bestellen via een mail naar info@oer-ij.nl. De verkoopwaarde van de boekjes bedraagt 3.95 euro. Het is straks ook te koop bij Huis van Hilde en de lokale boekhandel.

De uitgave van het boekje ‘Op zoek naar het Oer-IJ’ is mogelijk geworden door financiële bijdragen van de Stichting TriArcus en de Rabobank Noord-Kennemerland. De uitvoering van de productie was toevertrouwd aan AbelLife.

Zanderij moet op Oer-IJ gaan lijken

De Zanderij in vogelvlucht na herinrichting. Links het Strandvondstenmuseum.

Ingenieursbureau Ten Haaf en Bakker heeft op verzoek van PWN een inrichtingsplan gerealiseerd om een deel van de Zanderij in Castricum om te vormen naar beter bij de omgeving passende natuur. PWN wil de natuur hier nieuwe kansen geven en zo de oorspronkelijke dynamiek in het gebied terugbrengen. Het inrichtingsplan richt zich op het zuidwestelijke deel van de Zanderij en omvat 7 hectare. Bij het ontwikkelen van het gebiedsplan zijn de historische landschappen als uitgangspunt genomen. Of zoals PWN het zelf formuleert: een vleugje Oer-IJ keert terug in de Zanderij. Lees verder