Ploegsporen in oude monding Oer-IJ

Op de foto archeoloog Jan de Koning.

 

Het perceel Brabantse Landbouw in de duinen bij Castricum wordt binnenkort in het kader van een natuurproject afgeplagd en heringericht. In de aanloop daar naartoe is archeologisch onderzoek in het gebied verricht. Daaruit blijkt opnieuw dat hier al heel lang agrarische activiteiten hebben plaatsgevonden. De plek waar nu wordt gewerkt is precies de locatie waar het Oer-IJ tot aan het begin van de jaartelling in zee uitmondde. Verslaggever Jan Butter publiceert vandaag in Dagblad Kennemerland een interview met de archeoloog die er aan het werk is.

Hieronder zijn verhaal. Op de foto archeoloog Jan de Koning. Lees verder

Erfgoedorganisaties werken samen met Stichting Oer-IJ

Het ondertekenen van de samenwerkingsovereenkomst in Huis van de Geschiedenis Midden Kennemerland te Beverwijk. Van links naar rechts Evert Vermeer (Stichting Oer-IJ), Cees Hazenberg (voorzitter Museum Kennemerland), Joep Frerichs (voorzitter Historisch Genootschap Midden-Kennemerland) en Henk Engel (voorzitter Historische Kring Heemskerk).

.
Drie organisatie die zich in de regio actief bezighouden met historisch erfgoed hebben vrijdag 24 februari in Huis van Geschiedenis Midden Kennemerland te Beverwijk een samenwerkingsovereenkomst getekend met de Stichting Oer-IJ uit Castricum. De andere partners zijn Museum Kennemerland, Historisch Genootschap Midden-Kennemerland en de Historische Kring Heemskerk.
.
Een van de eerste concrete vormen van samenwerking is de serie Oer-IJ lezingen die in Huis van  Geschiedenis Midden-Kennemerland worden gegeven. Die cyclus is een herhaling van de succesvol verlopen avonden die eerder het archeologisch centrum in Huis van Hilde te Castricum zijn gehouden. De bibliotheek IJmond Noord doet de organisatie voor deze activiteit in Beverwijk.

Andere concrete samenwerkingsprojecten zijn een basiscursus voor Oer-IJ gidsen komend najaar en het aanbod van publieksexcursies in het buitengebied van Kennemerland. Eerder was er voor de gidsenopleiding in Castricum veel belangstelling. Die worden nu ook in Beverwijk en Velsen gehouden. Later worden die gidsen ingezet voor rondleidingen in het zuidelijk Oer-IJ gebied. Die excursies zullen dan ook vanuit Uitgeest, Heemskerk en Beverwijk worden gehouden en inhoudelijk vooral ingaan op de sporen die de geschiedenis hier in het landschap heeft achtergelaten.

 

Nieuw archeologieblad

Half februari verscheen Archeologie in Nederland, het nieuwe tijdschrift voor zowel de vrijwilliger als de professionele archeoloog die goed geïnformeerd wil worden over wat er op archeologisch gebied in Nederland gebeurt. Het tijdschrift is de opvolger van Archeobrief (Uitgeverij Matrijs) en Westerheem (AWN).

De archeologie in Nederland is voortdurend in ontwikkeling. Sinds bij wet is vastgelegd dat archeologisch onderzoek moet plaatsvinden voordat de bodem verstoord wordt, vinden er meer projecten plaats dan ooit. Tegelijkertijd is er veel aandacht voor nieuwe onderzoekstechnieken waarbij niet gegraven hoeft te worden. Ook oude opgravingen blijken vaak nog een schat aan informatie te bevatten. De kennis die archeologisch onderzoek oplevert, leert ons over de vele duizenden jaren bewoning door de mensen die voor ons kwamen. Wie waren deze mensen? Wat aten zij, hoe woonden ze en wat voor kleding droegen ze? Wat kunnen we herleiden van hun gewoonten en rituelen? Het archeologisch onderzoek van de Nederlandse bodem leidt voortdurend tot nieuwe ontdekkingen en inzichten.

Kijk hier voor een volledig inkijkexemplaar van het eerste nummer. Lees verder

Bouw oer-boerderij in Buitenlanden bepleit

Lia Vriend en Kees Helderman waren 13 februari namens de Stichting Oer-IJ aanwezig bij een openbare bijeenkomst van het recreatieschap RAUM over de toekomst van De Buitenlanden. Ze gaven voorlichting over de geschiedenis van dit bijzondere stukje landschap ten oosten van Beverwijk en maakten ook van de gelegenheid gebruik om namens de Stichting Oer-IJ wat ideeën in te brengen voor de inrichting van het gebied. Zo wordt bepleit een toeristisch informatiecentrum onder te brengen in een replica van een oer-boerderij. De inbreng is toegelicht in een document dat is terug te lezen in de rubriek Werkgroep Beverwijk. Klik hier om het te kunnen lezen.