Oer-IJ lezingen in Beverwijk

Lia Vriend beet dinsdagavond 31 januari het spits af bij de herhaling van een reeks lezingen in Huis van de Geschiedenis Midden Kennemerland te Beverwijk over onderwerpen die verband houden met het Oer-IJ. Ze sprak over de relatie tussen het landschap en de militaire geschiedenis van het gebied. Met name over de Stelling van Amsterdam.

Er volgen nog vier bijeenkomsten: op 28 februari Ron van ’t Veer over  ‘De Natuur van het Oer-IJ – 3000 jaar landschapsgeschiedenis’, op 28 maart Wladimir Dobber met als onderwerp ‘De pre-industriële ontwikkeling in het gebied tussen Alkmaar en Zaandam en als afsluiting op 18 april Ron Veenman die spreekt over  ‘De waterstaatkundige geschiedenis van het Oer-IJ.’ Er zijn nog kaarten verkrijgbaar.

Klik hier voor Wladimir Dobber

Klik hier voor Ron Veenman

Oer-IJ gidsen konden aan de bak

De stichting Oer-IJ heeft inmiddels genoeg gidsen opgeleid om dit jaar twee keer per week excursies aan te gaan bieden. Ook de samenwerking met Huis van Hilde, waarin een bezoek aan het museum, een lunch en een buitenexcursie worden gecombineerd, krijgt een vervolg. Afgelopen zaterdag kon gidsencoördinator Erwin Molenaar al flink aan de bak. Op verzoek van strandpaviljoen Zoomers werd met zo’n 250 gasten van Gap Gemini gewandeld over strand en door het duin. Exact op de plek waar vroeger het Oer-IJ in zee uitmondde. Samen met zes gidsen werd deze eerste grote klus geklaard. De rondleiders waren Jan Keet, Jan van Leeuwen, Hermine Smit, Gerard Veldt, Kees Helderman en Hans van Schoor. Binnenkort meer bijzonderheden over het verdere excursieprogramma op deze site en in de regionale media.

Scriptie over ontstaan Castricummerpolder


Koen van den Driesche heeft een masterscriptie voor de Rijksuniversiteit Groningen geschreven over de historische landschapsinrichting van de Castricummerpolder. Koen komt uit oorspronkelijk Castricum en raakte al als jongen al geboeid door de verborgen verhalen in dit op het oog zo lege weidse landschap. Hij heeft het leren ‘lezen’ en schrijft nu uitvoerig waar en hoe je ontstaan en ontwikkeling nog kunt terugzien. Daarbij is de aanwezigheid van het Oer-IJ alles bepalend geweest. Koen heeft het over de samenhang tussen geologie en de inrichting van het cultuurlandschap. Het gebied hier is zo uniek en waardevol dat met aanvullend onderzoek een aanwijzing als beschermd Geopark kansrijk wordt. Klik hier om de scriptie te kunnen lezen.

Varianten voor aansluiting A8-A9 bekend gemaakt

De nul-plus variant met een viaduct door Krommenie.

De provincie Noord-Holland heeft een besluit genomen over de drie voorkeursvarianten voor een verbinding tussen de A8 en de A9. De zogenaamde Nulplusvariant loopt via bestaande wegen en laat het Oer-IJ gebied ongemoeid. Nieuw is deze oplossing is de introductie van een kilometers lang viaduct voor het doorgaande verkeer in Krommenie. De voorkeursontwerpen zijn nu openbaar en staan op de website van de provincie Noord-Holland. Lees verder