Organisatie

Uitgelicht

De stichting Oer-IJ, Geopark i.o. is een bewonersinitiatief ; met een compact bestuur, vaste adviseurs, een verenigde vergadering als klankbord, verschillende werkgroepen voor een tiental projecten, samenwerkingspartners en sympathisanten. Op onderliggende pagina’s meer achtergrondinformatie over de mensen die daar bij zijn betrokken en hun werkzaamheden in dit verband. Wie de samenstelling van het bestuur wil weten of contact zoekt klikt hier.

De stichting heeft als ideële organisatie een ANBI-status, wat voor sponsors en donateurs fiscale voordelen oplevert. We staan bij de Kamer van Koophandel ingeschreven onder nummer 37123629. Ons IBAN-nummer is NL87RABO0159876702

 

 

Fietsen met een gids

Het Oer-IJ gebied laat zich uitstekend verkennen vanaf de fiets. Er gaat een gids mee. Het gebied ligt vol autoluwe fietspaden en de diverse landschappen bevinden zich hier dicht bij elkaar. Vertrek is vanuit Castricum. Wie vanaf een andere plek wil starten, of met een eigen clubje op een eigen tijdstip wil worden rondgeleid, kan daarvoor een verzoek indienden.In principe kan alles.

Klik hier voor een overzicht van de mogelijkheden en contactadressen.

 

Lezing Arjan Bosman

Titel: Rome aan de Noordzee, Burgers en barbaren te Velsen
Datum: 6 oktober, aanvang 20.00 uur.
Locatie: Huis van Hilde

ArjenBosman01b 8 okt 2010

Arjen Bosman

Arjen Bosman (1963) groeide letterlijk op met de Romeinen in Velsen. Zijn beide ouders waren amateurarcheoloog in deze plaats. Arjen is een stap verder gegaan door archeologie te studeren en te promoveren op het vondstmateriaal van Velsen 1 (1997). Later onderzocht hij ook het fort Velsen 2. Tot op heden waren Arjens publicaties alleen voor vakgenoten beschikbaar. Met dit publieksboek komt een persoonlijke wens van Arjen uit. Tegenwoordig runt Arjen een eigen bedrijf: Military Legacy, waarin archeologie en krijgshistorie samengaan.

 

Op donderdag 31 maart presenteerde Arjen Bosman in het Rijksmuseum van Oudheden te Leiden zijn nieuwste boek Rome aan de Noordzee: burgers en barbaren te Velsen. De directeur van het museum, Wim Weijland nam het eerste exemplaar in ontvangst.

2000 jaar geleden waren het roerige tijden in Nederland. De zuidelijke Nederlanden waren nog maar enkele tientallen jaren geleden veroverd door de Romeinen toen ze in 15 na Chr. een legermacht mobiliseerden om verder naar het noorden op te rukken. In Velsen (Noord-Holland) werd aan de kust een uniek fort met haven aangelegd.

Honderden Romeinse soldaten en mariniers waren hier gelegerd. Al snel kwamen echter de Friezen in opstand tegen de Romeinen. Hoewel de historische bronnen hiervan schaars zijn, kunnen we de veldslag die geleverd werd volgen aan de hand van archeologische bodemvondsten. Meer dan 500 loden slingerkogels waren er nodig om de belagers bij het fort weg te houden, maar het was uiteindelijk tevergeefs. De Romeinen trokken zich terug maar lieten een onbewoonbare, vergiftigde plaats achter. Het leverde het archeologisch oudst bekende slagveld in Nederland op!

Nog geen tien jaar later volgde een tweede poging. Opnieuw waren de Romeinen met een grootscheepse oorlogscampagne naar het noorden van Nederland en Duitsland begonnen. Natuurlijk moest er weer een basis bij Velsen komen. Dit keer kozen ze een nieuwe plek voor hun fort, 600 meter ten westen van het eerdere fort. Na een aantal jaren besloot Keizer Claudius echter dat het genoeg was en werd het fort verlaten. De Rijn zou de noordgrens van het Rijk blijven.

Dit nieuwe boek vertelt het verhaal van de Romeinen in Velsen. Wat deden ze hier? Wat hebben ze gebouwd en in de bodem achtergelaten? Hoe leefden de militairen in hun forten en de Friezen in hun boerderijen? Van sommigen leren we namen kennen en van anderen, zoals Apronius en Malorix, zelfs hun daden. Dat dan wel vanuit de schaarse en gekleurde geschreven bronnen van 2000 jaar geleden.

Waarom trekken de Romeinen zich terug achter de Rijn? De rivier die daarna eeuwen lang de noordgrens van het Romeinse Rijk wordt. Hoe ging het verder met de Friezen en hun enorm belangrijke heilige plaats in de Velserbroek waar fantastische objecten geofferd zijn? Kortom: Velsen had een bijzondere positie in de Romeinse tijd, en is daardoor één van de culturele pareltjes in de geschiedenis van het Nederlandse kustgebied.

kaft boek arjan bosman

Omslag van het boek van Arjan Bosman dat hij schreef over de Romeinen in Nederland.

Waarom er bij Velsen tot tweemaal toe een fort is aangelegd, valt dus onder de grootse en meeslepende plannen die in Rome werden bedacht. Heeft u enig idee wat de uitstraling en betekenis was voor de regio, nu de provincie Noord-Holland?

Het boek Rome aan de Noordzee geeft de actuele stand van zaken en een samenvatting van het onderzoek in de afgelopen decennia. Voor het eerst wordt na meer dan 50 jaar onderzoek een uniek en compleet overzicht gepresenteerd, waarbij de ontwikkelingen in de vroege 1e eeuw na.Chr. uitgebreid aan bod komen.  Helder en duidelijk verteld laat Arjen Bosman dé kenner van Romeins Velsen de forten tot leven komen. Op 6 oktober bij de Oer-IJ Academie in het Huis van Hilde.

Het boek Rome aan de Noordzee: burgers en barbaren te Velsen, is voor € 24,95 (excl. verzendkosten) te bestellen via de website van uitgeverij Sidestone Press uit Leiden. Het is zeer rijk geïllustreerd met veel nooit eerder gepubliceerd beeldmateriaal.

 

Aanmelden

Lezingen van de Oer-IJ Academie seizoen najaar 2016.

Een kaartje voor het bijwonen van een losse avond kost 12,50 euro.
Wie de hele serie van vier lezingen wil bijwonen, betaalt geen 50 maar 40 euro.
Zet in het formulier onderaan deze pagina 1 of meer kruisjes bij uw keuze. Vergeet niet
voor het verzenden met een muisklik aan te geven dat U geen robot bent.
Dat is nodig om spam op de website tegen te gaan.

Medewerkers van de stichting Oer-IJ en Huis van Hilde krijgen 50 procent korting als de hele serie wordt geboekt. Voor een losse lezing betalen ze 7,50 euro.

Wie aanspraak op korting heeft, vult dat in bij Opmerkingen.

–   6 oktober: Arjen Bosman (geweest)
‘Rome aan de Noordzee, Burgers en barbaren te Velsen’

– 27 oktober: Pauline van Vliet (geweest)
‘De ontstaansgeschiedenis van het Noordzeekanaal en de betekenis daarvan voor landschap en mensen.’

– 17 november: Frits David Zeiler (nog enkele kaarten)
‘Oude duinen, strandwallen en geesten: een verborgen schat aan nederzettingen en namen.’

– 8 december:  Jan de Koning (nog enkele kaarten)
‘Het Oer-IJ gebied van 2000 v.Chr. tot 1000 n..Chr.: materiële cultuur, verspreiding van nederzettingen, en landschappelijke ontwikkelingen.’

Klik hier voor aanvullende informatie.

Na overmaken van het bedrag krijgt U een bevestiging per mail.
Ons bankrekeningnummer NL87RABO0159876702

LET OP: wanneer geen vinkje wordt gezet in het vakje naast de mededeling ‘IK BEN GEEN ROBOT’  verschijnen er plaatjes waarover een vraag wordt gesteld.

Welke lezingen wilt u bijwonen

Lezing Arjan Bosman (6 oktober)Lezing Pauline van Vliet (27 oktober)Lezing Frits David Zeiler (17 november)Lezing Jan de Koning (8-december)

Naam (verplicht)

E-mail (verplicht)

Onderwerp

Opmerkingen

captcha

 

 

 

 

 

Driedaagse IJmond-route

Deze driedaagse wandelroute in de regio IJmond laat cultuur en natuur van dichtbij beleven. Het IJmondpad verbindt de karakteristieke landschappen van de gemeenten Heemskerk, Velsen en Beverwijk met elkaar: statige buitenplaatsen, lunettenlinies, forten, kerken, maar ook de rustgevende bossen, duinen en weilanden in het Oer-IJ gebied.
 Klik hier voor een wandelkaart en aanvullende informatie. 

Klik hier om terug te keren naar het overzicht.

De Verenigde Vergadering

De Verenigde Vergadering bestaat uit personen die op persoonlijke titel en vanuit hun belangstelling en/of deskundigheid aan de uitvoering van het initiatief meewerken. De groep komt drie keer per jaar op uitnodiging van het bestuur bijeen. De leden worden bijgepraat en benut als toetssteen en klankbord voor het beleid van de stichting. Het bestuur laat zich graag adviseren door deze groep mensen: gevraagd en ongevraagd.

De Verenigde Vergadering bestaat uit de volgende personen:

Joke van der Aar
Fred Aarsen
Greet Blokker
Menno de Boer
Corine Bok
Ingwer Bos
Wim Bosman
Eveline Bot
Edith van Daalen
Maarten Dijkshoorn
Mireille Dosker
Koen van den Driesche
Aaltje Emmens-Knol
Jan Fokkens
Hans Ghijsels
Sietze Haringa
Jaap van Harlingen
Jan Hille
Ed Huitenga
Petra Janzee
Ellen Klaus
Piet Kleij
Jan Kuiper
Robbert de Lange
Rene Marcelis
Hidde Posthuma
Robert de Rijke
Rob Schijf
Stichting Verhalen Verbinden (Agnes de Boer en Marlenne Schrijver)
Piet Veel
Rob Veenman
Ron van ’t Veer
Gerard Veldt
Bob Visser
Pauline Van Vliet
Willemieke de Waal
Hans van Weenen
Ramon van Weenen
Henk Wijkhuisen
Arie Zonjee
Rino Zonneveld

 

Vaste adviseurs

Het bestuur van de Stichting Oer-IJ laat zich bij staan door vier vaste adviseur, elk met een specifieke deskundigheid. In beginsel wonen de adviseurs de vergaderingen van het bestuur bij.
 De vaste adviseurs van de Stichting Oer-IJ:

– Rik de Visser uit Castricum/ Landschapsarchitect

– Lia Vriend uit Limmen/ Landschapsgeograaf

– Léon Klein Schiphorst uit Akersloot/ Communicatie en pr

– Greet Blokker / Ruimtelijke Ordening

 

 

Samenstelling bestuur

• Evert Vermeer, voorzitter
• Jos Teeuwisse, secretaris
• Rik Duijn, penningmeester
• Hans van Weenen, lid

• Lia Vriend, adviseur
• Léon Klein Schiphorst, adviseur

 

Voor het secretariaatswerk is een vacature ontstaan. De contacten verlopen tijdelijk via de secretaris Jos Teeuwisse.

Telefoon:
06-57582348.

Postadres:
Pernestraat 28
1901 AX, Castricum.

Mailadres:
josteeuwisse10@gmail.com

 

 

Werkgroep Archeologie

De Archeologiewerkgroep van de Stichting Oer-IJ is feitelijk een voortzetting van het werk dat al langer naar bewoningssporen in dit gebied werd verricht. Deze groep vrijwilligers was betrokken bij diverse opgravingen in de regio en publiceerde ook regelmatig over bijzondere vondsten van bewoningsactiviteiten in de vroege historie van Kennemerland en Zaanstreek. Deze artikelen zijn terug te vinden in de rubriek ‘Meer over het Oer-IJ’ onder ‘diverse publicaties’ elders op deze site. De werkgroep had aanvankelijk een eigen website onder de noemer Oer-IJ. Die naam is later afgestaan aan onze stichting.

De Archeologische Regio Werkgroep Oer-IJ bestaat als netwerk nog steeds. Namens de archeologische werkgroep van de Stichting Oud-Castricum zit Rino Zonneveld in dit structurele overleg, hij is voorzitter.

Rino is ook actief bij de Werkgroep van de Stichting Oer-IJ. Wanneer burgers bijzondere vondsten doen, komt hij graag langs om daar nader onderzoek naar te doen. Is het de moeite waard, dan schakelt hij professionele archeologen in, met wie meer wordt samengewerkt.

Status werkgroep: actief.

Wie meer wil weten zoekt contact met Rino Zonneveld of belt 0251-656060 of 06-29100834

Een mail sturen kan ook: rinozonneveld@gmail.com