Beleef het veranderende landschap!Oerij in Noord-Holland

Werkgroep Oer-IJ academie

Werkgroep Oer-IJ academie
Serie lezingen over het Oer-IJ
nu in de bibliotheek Heemskerk

In de bibliotheek Heemskerk worden in januari, februari, maart en april lezingen gehouden over de ontstaans- of bewoningsgeschiedenis van het Oer-IJ gebied, een ‘vergeten’ landschap tussen de IJmond, Alkmaar en Zaanstad. Elke bijeenkomst wordt ingeleid en van historisch perspectief voorzien door professor Hans van Weenen. De serie werd vorig jaar tot twee keer toe met veel succes georganiseerd in het Huis van Hilde te Castricum.Het programma ziet er als volgt uit:
Woensdag 27 januari. Peter Vos gaat in op de ontstaansgeschiedenis van het Oer-IJ als estuarium. De naam Oer-IJ is in 1952 geïntroduceerd door de Güray in zijn bodemkundige publicatie over de IJ-polders. Onder het Oer-IJ wordt het getijdensysteem verstaan dat de voorloper was van het latere IJ-meer. Peter Vos is fysisch geograaf. Klik hier voor het bestellen van kaarten.
Woensdag 24 februari. Wim Bosman spreekt over het Oer-IJ en zijn betekenis voor de bewoners van het kustduingebied van zuidelijk Kennemerland, aan de hand van archeologische vindplaatsen van 6000 jaar terug tot heden. Wim Bosman is gepensioneerd gemeentearcheoloog van Velsen en geo-archeologisch onderzoeker van het Hollandse kustgebied. Klik hier voor het bestellen van kaarten. Klik hier voor het bestellen van kaarten.
Woensdag 23 maart komt Chris de Bont onder de titel ‘Landschapsgeschiedenis van het Oer-IJ gebied, van duinzand naar veenboer’ vertellen over de ontginning, bewoning en waterbeheer in Kennemerland in de Vroege en Hoge Middeleeuwen. In de Vroege Middeleeuwen vormde het strandwallengebied het hart van Kennemerland. Chris de Bont is historisch geograaf. Klik hier voor het bestellen van kaarten.
Woensdag 20 april. Lia Vriend heeft het over het veranderend grondgebruik in het Oer-IJ gebied. In het begin van onze jaartelling is de monding van het Oer-IJ bij Castricum definitief dichtgeslibd. De laatste 2000 jaar zijn er heel veel landschappelijke veranderingen geweest. Toch spreken we nog steeds van een Oer-IJ gebied. Lia Vriend is landschapsgeograaf. Ze publiceert, organiseert excursies en geeft lezingen. Klik hier voor het bestellen van kaarten.
Kaarten kunnen uitsluitend worden besteld via de website van de bibliotheek Heemskerk. Alle bijeenkomsten beginnen om acht uur ’s avonds. De lezingen zijn een initiatief van de stichting Oer-IJ, ondermeer opgericht om meer bekendheid te geven aan de bijzondere kwaliteit van het landschap hier en worden verzorgd in samenwerking met de bibliotheek Heemskerk. Meer informatie over de organisatie en de eerder gehouden lezingen is ook te vinden op de website oer-ij.eu.


Een samenvatting van de eerder gehouden lezingen, de vragen van bezoekers en antwoorden van sprekers zijn terug te vinden op de pagina Kennisbank. Klik hier om daar naar toe te gaan.
-0-

Lijst van veel gestelde vragen over de Oer-IJ Academie voor de herhaling van de Lezingenserie uit het Voorjaar 2015 in de Bibliotheek Heemskerk voor het voorjaar 2016.

Hoe kan ik mij inschrijven voor de lezingen?
U kunt zich uitsluitend inschrijven en betalen bij de klantenservice via de website van de Bibliotheek IJmond Noord: http://www.bibliotheekijmondnoord.nl/
Wat zijn de kosten voor het bijwonen van de lezingenserie?
Het bedrag dat u betaalt voor de gehele lezingenserie is € 40. Leden van de bibliotheek en vrijwilligers St. Oer-IJ en het Huis van Hilde betalen € 30.

Wat zijn de kosten voor het bijwonen van een enkele lezing?
Losse lezingen kosten € 12,50. Bibliotheekleden en vrijwilligers St. Oer-IJ en het Huis van Hilde betalen € 10.
Wat gebeurt er nadat ik mij heb ingeschreven?
Als u online op de website van de Bibliotheek een kaartje koopt, krijgt u een e-ticket.
De eerste keer dat u een kaartje koopt, moet u een ‘account’ aanmaken (e-mailadres en wachtwoord). Op die mail ontvangt u een link, die u aanklikt. Daarmee komt u weer terug in het kaartverkoopprogramma. Daarna kiest u de gewenste lezing of lezingen, het aantal kaarten en u rekent af via Ideal. Daarna kunt u meteen het kaartje downloaden, maar u krijgt het ook in PDF via uw mail. Mocht het u echt niet lukken, dan kunt u altijd via de Klantenservice in een van de vestigingen een kaartje kopen.
Waar worden de lezingen gehouden?
De lezingen worden gehouden in de Bibliotheek Heemskerk, Maerten van Heemskerckplein 3, 1964 EZ Heemskerk

Hoe laat beginnen de lezingen?
De lezingen beginnen om 20.00 uur en de zaal is open vanaf 19.30.

Is er een pauze tijdens de lezingen?
Rond 21.00 uur is er een korte koffiepauze

Hoe laat zijn de lezingen afgelopen?
De lezingen zijn om 22.00 uur afgelopen.

Wat gebeurt er als er teveel aanmeldingen zijn?
Als er teveel aanmeldingen zijn, wordt dat vermeld op de website van de bibliotheek en is het niet meer mogelijk in te schrijven. U kunt dan geen kaarten meer kopen. Er wordt geen wachtlijst aangemaakt.
Werkgroep Oer-IJ academie
LAATSTE NIEUWS OVER GIDSENCURSUS

De inschrijving voor de gidsencursus van de Stichting Oer-IJ is voorlopig niet meer mogelijk. De eerste bijeenkomst voor de deelnemers is op 18 februari. In het najaar wordt een twee cursus georganiseerd. Alle deelnemers worden persoonlijk ingelicht. Wie nog vragen kan die stellen met een mail aan stichtingoer-ij@ziggo.nl ter attentie van Jan Hormann, coördinator van de Oer-IJ Academie.GIDSENCURSUS OER-IJ AL OVERBOEKT !


De belangstelling voor de gidsenopleiding van de Oer-IJ Academie is overweldigend. Inmiddels hebben al meer dan dertig mensen zich aangemeld. Er is maar ruimte voor twintig deelnemers, zodat er al een wachtlijst moest worden gemaakt. De organisatoren bekijken nu of het mogelijk is en zin heeft een tweede serie op te starten.


OPGEVEN VOOR GIDSENCURSUS

Wie zich wil opgeven voor de gidsencursus van de Oer-IJ Academie stuurt een mail met zijn adresgegevens naar info@oer-ij.nl . Vanuit de organisatie wordt dan weer contact opgenomen.Oer-IJ Academie breidt uit

Jan Hormann, een recent gepensioneerde docent uit het voortgezet onderwijs, die in Castricum woont en ondermeer werkte bij het Bonhoeffer en de Jac.P.Thijsse College, is de man die de activiteiten van de Oer-IJ Academie organiseert.

De Oer-IJ Academie is gestart met een lezingencyclus, die werd gecoördineerd door Hans van Weenen. De belangstelling was groot en daarom gaan we door met de academie-avonden. Hans blijft daarbij betrokken. Hij legt de contacten met de sprekers en leidt de avonden in.

De Stichting Oer-IJ gaat naast lezingen met gastsprekers, ook een gidsenopleiding en docentencursus onderbrengen bij de Oer-IJ academie. De organisatie van al deze educatieve activiteiten is toevertrouwd aan Jan Hormann.

De gidsenopleiding wordt georganiseerd in samenwerking met het Instituut voor Natuureducatie. De Ambassadeurscursus beleeft een tweede editie (ook een samenwerkingsproject met het IVN) en is bedoeld voor recreatieondernemers, die hiermee hun kennis over het gebied kunnen vergroten.


-0-


Verslagen ambassadeurscursus

De serie lezingen is de eerste activiteit van de Oer-IJ Academie. Onder dezelfde paraplu zijn in samenwerking met het IVN ook een gidsenopleiding en ambassadeurs-cursus ondergebracht. Verslagen van de lezingen zijn terug vinden in de rubriek Kennisbank op deze site.

Werkgroepen