Beleef het veranderende landschap!Oerij in Noord-Holland

Actueel

Met gids door Huis én Land van HildeKlik op de afbeelding voor een vergroting

Met gids door Huis én Land van Hilde

Gepubliceerd op: 17-08-2016
Het Huis van Hilde en de Stichting Oer-IJ organiseren voor deze zomer samen een fiets- en wandelarrangement, waarbij een bezoek aan het museum wordt gecombineerd met een rondleiding door het buitengebied onder leiding van een gids. Het programma begint ’s ochtends met koffie in het Huis van Hilde, daarna volgt een rondleiding in de tentoonstellingszaal. Na de lunch -die bij het arrangement is inbegrepen- gaat het verhaal verder in de natuur. Dat kan te voet of per fiets. De activiteit wordt gehouden op de woensdagen (fietsen) en zondagen (wandelen) in juli en augustus. De kosten voor het complete arrangement bedragen 35 euro. Klik hier voor meer bijzonderheden en voor boekingen.
Sprekers nieuwe lezingencyclus bekendKlik op de afbeelding voor een vergroting

Sprekers nieuwe lezingencyclus bekend

Gepubliceerd op: 04-08-2016
Hans van Weenen, coördinator van de Oer-IJ Lezingen, heeft het programma voor de lezingencyclus voor het najaar van 2016 bekend gemaakt. Het gaat om de volgende sprekers en data. Op 6 oktober: Arjen Bosman over ‘Rome aan de Noordzee, Burgers en barbaren te Velsen’; op 27 oktober: Pauline van Vliet over ‘De ontstaansgeschiedenis van het Noordzeekanaal en de betekenis daarvan voor landschap en mensen’, op 17 november Frits David Zeiler over ‘Oude duinen, strandwallen en geesten: een verborgen schat aan nederzettingen en namen’ en op 8 december: Jan de Koning over ‘Het Oer-IJ gebied van 2000 v.Chr. tot 1000 n..Chr.: materiële cultuur, verspreiding van nederzettingen, en landschappelijke ontwikkelingen.’

Vanaf eind augustus wordt het mogelijk om via deze site kaarten te bestellen voor een of meer van de lezingen.
Huis van Hilde en Cultuurcompagnie willen fuserenKlik op de afbeelding voor een vergroting

Huis van Hilde en Cultuurcompagnie willen fuseren

Gepubliceerd op: 15-07-2016
Huis van Hilde en Cultuurcompagnie Noord-Holland willen fuseren, dat hebben de twee organisaties bekend gemaakt. In een nieuwsbericht staat te lezen dat de twee organisaties samen een kenniscentrum voor het erfgoed in Noord-Holland willen vormen. Om dat te kunnen bereiken bundelen ze dan hun expertise op het gebied van publieksbereik en advies en ontwikkeling in Noord-Hollands erfgoed. Op 6 juli werd hiertoe een intentieovereenkomst getekend.

De twee organisaties vullen elkaar goed aan en een bundeling van krachten biedt meerwaarde. In Huis van Hilde, het archeologiecentrum Noord-Holland worden de rijke bodemschatten van de provincie op allerlei manieren voor publiek toegankelijk gemaakt. Cultuurcompagnie adviseert over Noord-Hollands erfgoed en is, in opdracht van de provincie en de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, het provinciale Steunpunt voor Monumenten en Archeologie. Eén kenniscentrum kan een belangrijke bijdrage leveren aan de beleidsdoelstellingen van de provincie Noord-Holland op het gebied van cultuurhistorie en heeft ook organisatorische voordelen.

De komende maanden worden de fusieplannen nader uitgewerkt. De bedoeling is om vanaf 1 januari 2017 intensief samen te gaan werken. Dorien Fröling, namens het Nationaal Museum Fonds ( NMF) over Huis van Hilde: “Het eerste jaar was qua publieksbereik een groot succes. We willen nu verbreden en uitbreiden met een kennis- en adviesfunctie, zodat Huis van Hilde tot een echt kenniscentrum voor Noord-Holland kan uitgroeien. Daarnaast kijken we samen met universiteiten of er een leerstoel aan Huis van Hilde kan worden gekoppeld.”

Christel Portegies, directeur van Cultuurcompagnie: “We zijn, na een grote reorganisatie in 2015, een kleine flexibele organisatie met een groot netwerk binnen de Noord-Hollandse gemeenten, zowel bestuurlijk als ambtelijk. Veel gemeenten hebben onze ondersteuning in de vorm van een regio-archeoloog. Dat willen we vanuit Huis van Hilde organiseren. Daarnaast richten we ons op de verhalen over erfgoed, van belang voor draagvlak voor beheer en behoud. Die koppeling van publiek aan erfgoed sluit weer mooi aan bij de publieksfunctie van Huis van Hilde.”

In Huis van Hilde is ook het provinciaal depot ondergebracht. Momenteel onderzoekt de provincie of het depot kan worden verzelfstandigd en ook deel kan uitmaken van de nieuwe organisatie. Volgens Fröling en Portegies zal dat tot nog meer schaalvoordeel en inhoudelijke versterking kunnen leiden. Cultuurcompagnie bekijkt met onder andere Mooi Noord-Holland en Landschap Noord-Holland of projecten, die niet als vanzelfsprekend bij Huis van Hilde kunnen worden ondergebracht, bij hen een toekomst kunnen krijgen.

(bron Huis van Hilde)
Tracé golfbaan toch betrokken bij onderzoek A8-A9Klik op de afbeelding voor een vergroting

Tracé golfbaan toch betrokken bij onderzoek A8-A9

Gepubliceerd op: 08-07-2016
Naast de variant over het bestaande wegenstelsel en de aansluiting via de polder op het viaduct bij het bedrijventerrein De Trompet wordt als mogelijk alternatief voor de aansluiting van de A8 op de A9 ook een route dwars over de Golfbaan Heemskerk onderzocht. De Stuurgroep van provincie en gemeenten heeft een voorkeur voor de eerste twee opties, maar de zogenaamde MER-commissie acht de derde mogelijkheid ook kansrijk. Gedeputeerde Staten hebben over dat besluit is een verspreid. Klik hier om het te kunnen lezen.
Lezing Frans Diederik over HildeKlik op de afbeelding voor een vergroting

Lezing Frans Diederik over Hilde

Gepubliceerd op: 24-06-2016
Rond 380 na Chr. sterft een vrouw, oorspronkelijk uit Duits gebied, in wat nu Castricum is. Ze wordt op vreemde wijze begraven. De vondst van haar lichaam op deze plek roept vragen op. Wat deed deze jonge vrouw, die Hilde genoemd is, in deze contreien?

Frans Diederik belicht mogelijke antwoorden in een lezing op 15 juni 2016 in Huis van Hilde. Hij schetst de leefomstandigheden in de tijd van Hilde in Noordwest Europa. De reis van Hilde, die oorspronkelijk van Duits grondgebied komt, krijgt zo context. Wat vertelt de vindplaats van Hilde in de Oosterbuurt in Castricum ons? En hoe is haar herkomst uit Nedersaksen te verklaren? Een materiaalstudie door Archeocultura bracht aan het licht dat Hilde ook aardewerk had meegenomen uit haar geboortestreek. Waarom?http://www.oerij.eu/library/js/pte/link-external.png

Frans Diederik (Archeocultura) is archeoloog in Schagen. Hij houdt zich bezig met de archeologie van Noord-Holland en is gespecialiseerd in de studie van prehistorisch en Romeins-inheems aardewerk.
-
Amsterdamse opgraving virtueel te bezoekenKlik op de afbeelding voor een vergroting

Amsterdamse opgraving virtueel te bezoeken

Gepubliceerd op: 19-06-2016
Vanaf nu kun je de archeologische opgraving in de Valkenburgerstraat in Amsterdam virtueel bezoeken. Met een nieuwe techniek is op basis van foto's een 3D-model gemaakt van de vindplaats. Hoe dat werkt is te zien op de website van Oneindig Noord-Holland. Klik hier om daar naar toe te gaan.
Avond over heggenproject OosterbuurtKlik op de afbeelding voor een vergroting

Avond over heggenproject Oosterbuurt

Gepubliceerd op: 29-05-2016
Maandagavond 13 juni wordt in het gemeentehuis van Castricum een bijeenkomst gehouden van de Overleggroep Buitengebied Castricum. Op de agenda staat het project Oosterbuurt, waar bewoners in samenwerking met Landschap Noord-Holland zich inzetten voor het behoud van de authentieke hagen en heggen in de wijk. De gemeente steunt het project en ook het Kennemer Streekfonds heeft het initiatief hulp toegezegd. Op deze avond zullen verschillende sprekers ingaan op het belang van de historische groenvoorziening hier. In de bijlage het programma en een toelichting. De bijeenkomst is ook toegankelijk voor belangstellenden.

Klik hier voor de uitnodiging. Kijk ook op de website van Landschap Noord-Holland.
Maak van het eigen rondje om een officiële wandeltochtKlik op de afbeelding voor een vergroting

Maak van het eigen rondje om een officiële wandeltocht

Gepubliceerd op: 14-05-2016
Landschap Noord-Holland doet een oproep aan actieve wandelaars hun favoriete rondje te melden. Een vakjury zal de inzendingen beoordelen en van ‘het beste ommetje’ een officiële route maken; met een infopaneel, officiële naam, beschrijving, folder, plattegrond en een publicatie in het tijdschrift van de natuurorganisatie. Klik hier voor meer informatie over de actie.
Lezing en fietstocht over CrommenijeKlik op de afbeelding voor een vergroting

Lezing en fietstocht over Crommenije

Gepubliceerd op: 13-05-2016
Tijdens de 'natuurdag' op Fort Krommeniedijk zondag 12 juni houdt geografe Lia Vriend een lezing over de natuurhistorische bijzonderheden van het Crommenije-gebied. Na afloop kunnen de bezoekers mee met haar voor een korte fietstocht die voert door het linielandschap, langs de forten Veldhuis, Den Ham en Krommeniedijk. Er is die dag nog meer te doen. Klik hier voor meer bijzonderheden.
Boek en lezing over Romeinen in VelsenKlik op de afbeelding voor een vergroting

Boek en lezing over Romeinen in Velsen

Gepubliceerd op: 12-05-2016
Auteur Arjen Bosman is zaterdag 21 mei te gast in de ArcheoHotspot Amsterdam, dat in het Allard Pierson Museum is gehuisvest. Hij vertelt tussen 11.00 – 11.30 uur over zijn nieuwste boek ‘Rome aan de Noordzee: burgers en barbaren te Velsen’. Aansluitend krijgt het publiek de gelegenheid om vragen te stellen en om het boek, dat in de winkel van het Allard Pierson Museum verkrijgbaar is, te laten signeren. Arjen Bosman is tot 13.00 uur aanwezig. Speciaal voor deze gelegenheid neemt hij ook een aantal vondsten uit Velsen mee naar de ArcheoHotspot.

Over het leven direct langs de grens van het Romeinse rijk (de Limes) wordt steeds meer bekend door archeologisch onderzoek. Nu is er voor het eerst een publieksboek dat focust op de eerste eeuw en op de regio ten noorden van deze grens. Het zijn roerige tijden waarin de Limes zijn vorm nog moet krijgen. Waarom er bij Velsen tot tweemaal toe een fort is aangelegd, valt onder de grootse en meeslepende plannen die in Rome werden bedacht. Heeft u enig idee wat de uitstraling en betekenis was voor de regio, nu de provincie Noord-Holland? Rome aan de Noordzee geeft de actuele stand van zaken en een samenvatting van het onderzoek in de afgelopen decennia.

De archeologische onderzoeken werpen meer licht op het dagelijks leven van de in Velsen gelegerde Romeinse militairen, hun leveranciers, hun meegereisde familie en natuurlijk de verhoudingen met de Friese buren. Van sommigen leren we namen kennen en van anderen, zoals Apronius en Malorix, zelfs hun daden. Dat laatste dan wel vanuit de schaarse en gekleurde geschreven bronnen van 2000 jaar geleden. Kortom: Velsen had een bijzondere positie in de Romeinse tijd, en is daardoor één van de culturele pareltjes in de geschiedenis van het Noord-Hollandse kustgebied.

Heeft u belangstelling voor de lezing, dan kunt u zich aanmelden via de website van het Allard Pierson Museum. De lezing en het bezoek aan de ArcheoHotspot zijn gratis. De Archeohotspot is gevestigd in het Allard Pierson Museum, Oude Turfmarkt 127, Amsterdam.
Alternatief voor aansluiting A8 A9Klik op de afbeelding voor een vergroting

Alternatief voor aansluiting A8 A9

Gepubliceerd op: 12-05-2016
De regionale stichting Militair Erfgoed Groot Amsterdam heeft bij het provinciaal bestuur van Noord-Holland een pleidooi gehouden voor een aansluiting van de A8 op de A9, waarbij het Werelderfgoed de Stelling van Amsterdam hier wordt ontzien. Er is door de erfgoedorganisatie een alternatief voorgesteld die uitgaat van het gebruik van bestaande wegen.

Klik hier voor de letterlijke tekst van het pleidooi.
Klik hier voor het uitgewerkte alternatief.
'Besluit opstelplaats locatie Sprinters moet worden herzien'Klik op de afbeelding voor een vergroting

'Besluit opstelplaats locatie Sprinters moet worden herzien'

Gepubliceerd op: 12-05-2016
De Stichting MEGA, die zich inzet voor behoud van militair erfgoed, heeft in een brief aan Staatssecretaris Dijksma van Infrastructuur en Milieu gevraagd haar besluit over de aanleg van een opstelterrein voor Sprinters langs de N203 te heroverwegen. De briefschrijvers stellen dat de Staatssecretaris een advies van ICOMOS namens de Unesco verkeerd heeft uitgelegd. Dit adviesorgaan zag geen overwegende bezwaren in de aanleg van het opstelterrein, maar alleen dan als er geen andere mogelijkheden zouden zijn. Volgens MEGA is er een goed alternatief, dat minder kost, minder overlast voor bewoners veroorzaakt en de kwetsbare natuur in het Oer-IJ gebied zo vlak bij de Stelling van Amsterdam ontziet.

Klik hier voor de brief.

-
RABO Clubkas levert ruim 300 euro opKlik op de afbeelding voor een vergroting

RABO Clubkas levert ruim 300 euro op

Gepubliceerd op: 12-05-2016
De RABO Noord-Kennemerland had 1 procent van de winst beschikbaar gesteld voor goede doelen in de regio. In totaal 40.000 euro. De klanten van de bank mochten via internet drie keer 1 stem uitbrengen op de verenigingen en stichtingen die zich met een project hadden laten registreren. Hoe meer steun hoe meer geld. Dat was de gedachte achter deze Clubactie. Er waren in totaal 120 deelnemers. Onze club had zich gemeld met het fietsrouteproject 'Op Expeditie in het Oer-IJ'. In totaal 157 mensen steunden het initiatief, en dat levert uiteindelijk 307 euro op. We zijn er blij mee.
Le Champion op Oer-IJ ExpeditieKlik op de afbeelding voor een vergroting

Le Champion op Oer-IJ Expeditie

Gepubliceerd op: 05-05-2016
Een grote groep ervaringsdeskundigen van de wandelvereniging Le Champion heeft op Hemelvaartsdag meegedaan aan een ontdekkingstocht dwars door een omvangrijk groen maar eigenlijk ‘vergeten’ stukje Noord-Holland, waar duizenden jaren geleden het Oer-IJ stroomde. Die noordelijke zijtak van de Rijn mondde bij Castricum uit in zee. Voor wie dat weet, is daar nog veel van in het landschap terug te zien.
De stichting die zich inzet voor meer bekendheid van het Oer-IJ gebied kwam met het idee voor een speciale geschiedeniswandeling. Organisator van dit soort sportieve evenementen Le Champion wilde wel samenwerken en zo ontstond het plan voor de expeditie. Onderweg kregen de deelnemers extra informatie over de omgeving. Er waren stops bij het Stellingfort Krommeniedijk en bij Kasteel Assumburg in Heemskerk.
Huis van Hilde in Castricum, de derde partner in het verhaal, fungeerde als start- en finishplaats. Als de organisatoren tevreden zijn over de wandeling blijft het niet bij een 1malig experiment, maar komt de Oer-IJ Expeditie op de evenementenkalender en kan met ingang van volgend jaar iedereen inschrijven.
Eerste Oer-IJ gidsenKlik op de afbeelding voor een vergroting

Eerste Oer-IJ gidsen

Gepubliceerd op: 18-04-2016
Het enthousiasme is groot onder de eerste Oer-IJ gidsen, die donderdag 14 april uit handen van voorzitter Evert Vermeer een certificaat kregen uitgereikt. Tijdens de afsluitende bijeenkomst werd aan de groep van 25 deelnemers door Lia Vriend, een van de docenten, de vraag gesteld of ze hun kennis ook willen delen door actief als gids op te gaan treden. Het antwoord was eenduidig positief. Niet echt verrassend, want uit een enquête onder de cursisten was al gebleken dat de opleiding hoog wordt gewaardeerd; zowel inhoudelijk als de manier waarop de lesstof is gepresenteerd.

Secretaris Jos Teeuwisse en coördinator van de Oer-IJ Academie Jan Hormann gaan samen met de andere betrokkenen de ervaringen bespreken. Binnenkort start een tweede cursus, want er staan nog zo’n 35 liefhebbers op de wachtlijst. Op de foto de deelnemers na de uitreiking van hun certificaat. De gidsen komen uit Heiloo, Castricum, Uitgeest, Zaandam, Heemskerk, Assendelft en Koog aan de Zaan.

Bij de organisatie en opzet van de cursus werkt de Stichting Oer-IJ samen met Huis van Hilde en het IVN. Met die partijen wordt ook overlegd hoe de gidsen straks kunnen worden ingezet. Gedacht wordt aan een dagarrangement waarbij het mogelijk wordt een bezoek aan de archeologietentoonstelling in het Huis van Hilde te combineren met een leerzame fietstocht buiten, waarbij vooral aandacht zal zijn voor de plekken die nog tastbaar herinneren aan de ontstaans- en bewoningsgeschiedenis van het Oer-IJ gebied.
Kees Olsthoorn en Bart Korf hebben de gidsencursus voorbereid. Kees Helderman gaat zich bezighouden met de opzet en organisatie van het excursieprogramma met dagarrangementen.
Verhalen over de Stelling van AmsterdamKlik op de afbeelding voor een vergroting

Verhalen over de Stelling van Amsterdam

Gepubliceerd op: 03-04-2016
Het project van Agnes de Boer, die een boek gaat maken over de Stelling van Amsterdam met mensen uit de buurt die uit de overlevering verhalen kunnen vertellen over de bewoners en het gebruik van de forten in en rond het Oer-IJ gebied, krijgt veel respons. Er zijn drukbezochte verhalenbijeenkomsten geweest en deze maand wordt alle informatie uitgewerkt. Wie daar nog een bijdrage aan wil leven, kan zich nog aanmelden via een email aan agmdeboer@quicknet.nl, of bel 06 23 64 32 95. Meer informatie over het initiatief is te vinden op de website http://www.stellingverhalen.nl.
Kaartmateriaal Rijkswaterstaat nu digitaal beschikbaarKlik op de afbeelding voor een vergroting

Kaartmateriaal Rijkswaterstaat nu digitaal beschikbaar

Gepubliceerd op: 31-03-2016
De beeldbank van het Noord-Hollands Archief in Haarlem is recent aangevuld met de volledige collectie kaarten en technische tekeningen van Rijkswaterstaat vóór 1850. De collectie die bestaat uit ca. 1.195 prachtige gekleurde kaarten en tekeningen van havens, sluizen, vaarwegen en gebouwen, is van groot belang voor de kennis over de waterstaatsgeschiedenis en de ontwikkeling van het Noord-Hollandse landschap. Klik op deze link om de databank digitaal te kunnen bezoeken.
STEM OP OER-IJ PROJECT BIJ ACTIE RABO CLUBKAS !!!Klik op de afbeelding voor een vergroting

STEM OP OER-IJ PROJECT BIJ ACTIE RABO CLUBKAS !!!

Gepubliceerd op: 30-03-2016
De klanten van de Rabobank Noord-Kennemerland hebben met de post een uitnodiging gekregen om mee te doen aan de Clubkas-actie. De Stichting Oer-IJ is een van de goede doelen. Wie op ons stemt, steunt het verwezenlijken van ons fietsrouteproject.

Verenigingen en stichtingen krijgen een deel van de winst van de bank uitgekeerd. In totaal wordt een bedrag van 40.000 euro verdeeld. Op de verstuurde stemkaart staat een unieke code die moet worden ingevuld op een internetpagina van de bank. Dan verschijnt een lijst met alle organisatie die meedoen. In totaal mogen drie stemmen worden uitgebracht.

Elke stem is geld waard.

Ook de Stichting Oer-IJ doet mee. We gaan het geld gebruiken voor ons fietsrouteproject, waardoor de inwoners uit de regio straks een spannende ontdekkingstocht kunnen maken in het landelijk gebied rond Castricum. Met behulp van bewegwijzering, infopanelen, een kaart, een boekje vol wetenswaardigheden en een route-app met allerlei weetjes voor onderweg.

Breng een van uw stemmen uit op de Stichting Oer-IJ. Klik hier voor meer informatie over de actie van de bank. Vraag ook uw vrienden of kennissen hun stem niet verloren te laten gaan. Iedereen die mee mag doen kan uit de lange lijst drie goede doelen kiezen. Dus gaat de voorkeur uit naar de eigen voetbalclub of tennisvereniging, dan is er altijd nog de derde stem waarmee zij ons een groot plezier kunnen doen.
Geen nieuw besluit over sprinters, wel uitnodiging om mee te pratenKlik op de afbeelding voor een vergroting

Geen nieuw besluit over sprinters, wel uitnodiging om mee te praten

Gepubliceerd op: 18-03-2016
Het Ministerie van Infrastructuur en Milieu heeft het bestuur van de Stichting Oer-IJ laten weten dat het besluit voor een opstelterrein langs de N203 bij Uitgeest definitief is en niet zal worden heroverwogen. Volgens Den Haag is er aan het besluit van de staatssecretaris een zorgvuldige afweging vooraf gegaan. De door onze stichting bepleitte alternatieve locatie op het bedrijventerrein in Heerhugowaard is in de beleving van ProRail te duur en zorgt voor te veel overlast. Het ministerie wil de Stichting Oer-IJ wel betrekken bij de invulling van het opstelterrein in het landelijk gebied.

Hieronder de letterlijke tekst van de brief.


Op 12 februari jl. stuurde u een brief aan de staatssecretaris over haar besluit tot het realiseren van een opstelterrein voor sprinters langs de provinciale weg N203 bij Uitgeest. Tijdens de informatieavond had u de indruk gekregen dat dit besluit pas genomen zou worden wanneer er duidelijkheid is over de verbinding A8-A9. Tevens bent u van mening dat de openheid ontbreekt waarom een uitbreiding van het opstelterrein in Heerhugowaard niet nadrukkelijk is afgewogen.

Voor de besluitvorming over de locatie van het opstelterrein heeft ProRail verschillende informatie- en participatieavonden georganiseerd, waarna het Informatiedocument voor Locatiekeuze Opstelterrein Sprinters met eindstation Uitgeest is opgesteld. Dit document is op 17 december 2014 op de internetsite van ProRail geplaatst. Op pagina 33 van dit document wordt toegelicht dat Heerhugowaard door belanghebbenden is geopperd voor het realiseren van opstelcapaciteit voor sprintertreinen van Uitgeest.

Aangegeven wordt dat dit alternatief is afgevallen met als redenen: (1) het rijden met 40 lege treinen per dag over 25 kilometer spoor levert extra geluidsoverlast op langs duizenden woningen, (2) het zorgt voor extra CO2 uitstoot, (3) op de vele nu al drukke overwegen op het traject richting Heerhugowaard ontstaat extra overlast, (4) er ontstaan meer conflicten bij de Spoorbrug en het Noordhollandsch kanaal in Alkmaar en (5) de exploitatiekosten zijn jaarlijks circa €2 miljoen hoger.

De vervoerder heeft aangegeven deze extra kosten onacceptabel te vinden. Op 28 januari 2015 heeft bestuurlijk overleg plaatsgevonden waar, op basis van het Informatiedocument, is geconstateerd dat de locatie langs de N203 de voorkeur geniet van de betrokken gemeenten en het Rijk, maar dat de impact op de Stelling van Amsterdam nader onderzocht dient te worden middels een Heritage Impact Assessment (HIA).

Tijdens de informatiebijeenkomst op 23 september 2015 heeft ProRail u geïnformeerd over het proces van de HIA. Op 15 december 2015 en 13 januari 2016 heeft met de betrokken regiobestuurders overleg plaatsgevonden over de conclusies van de HIA om een besluit te kunnen nemen over het opstellen van sprintermaterieel bij Uitgeest. Op basis daarvan heeft de staatssecretaris de locatie langs de N203, ten oosten van de A9, definitief vastgesteld als voorkeurslocatie.

U vraagt in uw brief om heroverweging van het besluit. Aan het besluit van de staatssecretaris is een zorgvuldig proces vooraf gegaan. Er is ruim twee jaar extra tijd genomen voor onderzoek en participatie om te komen tot besluitvorming over een geschikte locatie voor het opstelterrein. Het is nodig om nu door te pakken om er voor te kunnen zorgen dat de infrastructuur voor de extra treinen op tijd gereed is. ProRail werkt in opdracht van het ministerie de inpassing van het opstelterrein op de locatie langs de N203 verder uit.

Rond het einde van dit jaar zult u door ProRail uitgenodigd worden om over de inpassing op deze locatie mee te denken. Het Ontwerp Tracébesluit zal naar verwachting in 2019 ter visie worden gelegd, dan is het ook formeel mogelijk om uw zienswijze kenbaar te maken conform de Tracéwet.

Ik vertrouw erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groet,

Lezingen Oer-IJ academie scoren hoogKlik op de afbeelding voor een vergroting

Lezingen Oer-IJ academie scoren hoog

Gepubliceerd op: 17-03-2016
De lezingen van de Oer-IJ Academie worden hoog gewaardeerd door de bezoekers, zo blijkt uit het resultaat van een representatieve enquête via het internet; 38,24 procent van de respondenten noemt de kwaliteit ‘uitstekend’, 58,82 procent kwalificeert de sprekers als ‘goed’ en 2,94 procent als ‘voldoende. Ook de inleidingen van de sprekers door Hans van Weenen worden erg op prijs gesteld. Enthousiasme is er daarnaast voor de mogelijk om vragen te stellen. Coördinator van de Oer-IJ Academie Jan Hormann is blij met de cijfers. ,,We mogen trots zijn op het bereikte resultaat. Een extra stimulans om dit najaar weer een nieuwe reeks lezingen te organiseren.’’
Donatie 15 mille van Stichting TriArcusKlik op de afbeelding voor een vergroting

Donatie 15 mille van Stichting TriArcus

Gepubliceerd op: 16-03-2016
De Stichting TriArcus betaalt vijftienduizend euro mee aan het fietsroutenetwerk van de Stichting Oer-IJ. Eerder zegde de Rabobank Noord-Kennemerland al een mooi bedrag van 10.000 euro toe. Bij diverse fondsen lopen nog aanvragen. De begroting van project beloopt in totaal een bedrag van ongeveer honderdduizend euro. Dat wordt vooral besteed aan het maken en beschrijven van routes, bewegwijzering, info-panelen, de productie van een gids, een website en apps.

De Stichting TriArcus - gevestigd in Heemskerk – beheert een fonds dat geld beschikbaar stelt ondermeer voor het in stand houden van cultureel erfgoed en initiatieven die de sociale cohesie bevorderen. Het bevorderen van langer zelfstandig wonen van ouderen is een andere doelstelling van deze organisatie.

http://www.triarcus.nl/

-
Nieuws

Werkgroep uitkijktorens

Gepubliceerd op: 16-03-2016
Binnen de organisatie van de Stichting Oer-IJ is een nieuwe werkgroep opgericht, die zit bezig gaat houden met uitkijktoren in en rond het Oer-IJ gebied. ,, Een relatief vlak landschap laat zich het beste van bovenaf bekijken’’, zegt secretaris Jos Teeuwisse in een toelichting. ,, We vinden uitkijkpunten wel een goed idee’’. Aanleiding voor het formeren van zo’n clubje zijn de hele en halve plannen die voor uitkijktorens bestaan. Zoals voor het Fort Krommeniedijk, de Aagtenbelt bij Beverwijk, het natuurpark bij de stort in Nauerna, het klimduin in Castricum en de molen Corneliszoon op het erfgoedpark De Hoop in Uitgeest. De werkgroep inventariseert en bestudeert vervolgens welke rol de stichting kan spelen bij de totstandkoming van die uitkijktoren. Wie wil meepraten neemt contact op met Jos Teeuwisse, email j.teeuwisse@casema.nl.

-
Rik Duijn nieuw bestuurslidKlik op de afbeelding voor een vergroting

Rik Duijn nieuw bestuurslid

Gepubliceerd op: 16-03-2016
Rik Duijn (1963) woonachtig met gezin in Heiloo, is toegetreden tot het bestuur van de Stichting Oer-IJ. Hij is Fysisch Geograaf en Bodemkundige (UvA) en eigenaar van ‘Milo Plannen en Projecten B.V’. Rik houdt zich beroepsmatig bezig met het ontwikkelen en/of begeleiden van infrastructurele en ruimtelijke projecten voor bedrijven en overheden. Voorbeelden hiervan zijn havenuitbreidingen, dijkwerken en bedrijventerreinen.

Vanuit zijn aardwetenschappelijke achtergrond is hij geïnteresseerd in landschappen. In het bijzonder in het Oer-IJ gebied, omdat hij daar woont. ,,Op een steenworp afstand van mijn huis, in het nieuwbouwproject de Zandzoom, zijn bewoningsresten gevonden van mensen die hier 3500 jaar geleden leefden. Ik vind het leuk om mee te helpen aan de bewustwording van de historie en ontstaansgeschiedenis van het Oer-IJ gebied. Het geeft een mooiere beleving van mijn eigen leefomgeving.’’

Met zijn bedrijfsmatige achtergrond hoopt Rik als bestuurslid bij de Stichting Oer-IJ iets te kunnen bijdragen aan de praktische organisatorische vormgeving, met name bij de benodigde fondsenwerving voor diverse projecten.

-
Testwandeling ‘Expeditie Oer-IJ’ op 5 meiKlik op de afbeelding voor een vergroting

Testwandeling ‘Expeditie Oer-IJ’ op 5 mei

Gepubliceerd op: 16-03-2016
Op Hemelvaartsdag, donderdag 5 mei, wordt door de Stichting Sportevenementen Le Champion de eerste ‘Expeditie Oer-IJ’ gehouden, een dagwandeling dwars door het groene gebied in noord Kennemerland. Het gaat deze keer nog om een ‘try out’. Wanneer de route en de omgeving de organisatoren bevallen, komt de tocht als jaarlijks terugkerend evenement op de kalender te staan. Vooralsnog is deelname bedoeld voor leden van Le Champion, maar mensen die zich spontaan melden mogen als introducé mee lopen.

Er zijn twee routes uitgestippeld; een van 18 en een van 25 kilometer. Startplaats in Huis van Hilde te Castricum. Start 9.30 uur voor de langere tocht, een half uur later voor de kortere. Niet leden betalen twee euro. Deelnemers krijgen 50 procent korting op een bezoek aan het museum van het archeologiecentrum. Vooraf inschrijven is niet nodig, aanmelden kan een half uur voor de starttijd. Bij het evenement werken Le Champion, Het Huis van Hilde en de Stichting Oer-IJ nauw samen.

Meer informatie: Martje Schavemaker (tel. 0251 241083, e-mail martje.schavemaker@planet.nl), of Johan Beentjes (tel. 0251 237331, e-mail johan.beentjes@ziggo.nl ) .

-
Symposium over Oer-IJ en toerismeKlik op de afbeelding voor een vergroting

Symposium over Oer-IJ en toerisme

Gepubliceerd op: 16-03-2016
Onze communicatiemedewerker Corine Bok is druk bezig met een verkenning naar de mogelijkheden om komend najaar voor de Stichting Oer-IJ een symposium te organiseren over het Oer-IJ en de onbenutte mogelijkheden voor kwalitatief hoogwaardig toerisme waar zowel gemeenten als bedrijven van profiteren. Het bestuur wil voor zo’n dag ambtenaren, bestuurders en recreatieondernemers uit de regio uitnodigen. Veel gemeenten maken nu elk voor zich plannen om de kwaliteit van landschap en natuur te betrekken bij het eigen lokale toerismebeleid, een betere afstemming en concrete samenwerking met andere partijen kan veel opleveren, zo is de veronderstelling.
-
Noordhollands Dagblad geeft boekjes cadeauKlik op de afbeelding voor een vergroting

Noordhollands Dagblad geeft boekjes cadeau

Gepubliceerd op: 16-03-2016
Het Noordhollands Dagblad hebben we mogen toevoegen aan de lijst sympathisanten. De uitgever van dag- en weekbladen ondersteunt onze gidsencursus met het beschikbaar stellen van drie boekjes als onderdeel van het lespakket voor de cursisten. Het gaat om de uitgaven Historische Canon van Velsen, de Canon van Kennemerland en de Canon van de Zaanstreek. Van elke titel 50 exemplaren, met een gezamenlijke waarde van 1500 euro. Op de foto Frenk Dieke met de boekjes.
Heruitgave wandel- en fietsboekjeKlik op de afbeelding voor een vergroting

Heruitgave wandel- en fietsboekje

Gepubliceerd op: 11-03-2016
De Werkgroep Oud-Castricum laat weten dat twee gidsjes opnieuw zijn uitgegeven. Het gaat om het wandelboekje 'Tijdpad' en om het boekje ‘Fietsen door de Heerlykheden van Castricum, Akersloot, Limmen en Bakkum’. De eerste oplages waren zo goed als uitverkocht. Met een tweede druk was het mogelijk enkele aanvullingen en verbeteringen in de uitgaven aan te brengen.

Het boekje Tijdpad gaat over cultuurhistorie in het duingebied en een beetje over natuur. ,,Denk aan de duinontginning, de Slag bij Castricum, de Tweede Wereldoorlog, de middeleeuwen en de waterwinning’’, vertelt Rino Zonneveld van Oud-Castricum. Het boekje fietsen door de heerlijkheden gaat specifiek over cultuurhistorie, monumenten en landschap.

De boekje werden destijds gemaakt in opdracht van de gemeente Castricum en Landschap Noord-Holland. De uitgaven, waarvan de prijs à € 3,95 is gehandhaafd, zijn behalve in De Duynkant van Oud-Castricum en bij boekhandel Laan ook o.a. verkrijgbaar bij de historische verenigingen van Akersoot en Limmen, het Huis van Hilde, de Hoep en op de campings Bakkum en Geversduin.oud castricum.

Meer informatie op de website http://www.oudcastricum.com, of bel 0251-655318.

-
Vogelkijkweekeinde op Fort KrommeniedijkKlik op de afbeelding voor een vergroting

Vogelkijkweekeinde op Fort Krommeniedijk

Gepubliceerd op: 01-03-2016
Begin maart strijken weer duizenden vogels neer in de landerijen rond het Fort bij Krommeniedijk. Speciaal voor het jaarlijkse vogelkijkfestijn zetten de boswachters van Landschap Noord-Holland het gebied onder water (inunderen). Voor trekvogels is het plasdrasterrein ideaal om te foerageren, zeker na een lange trektocht. Van lepelaar tot slechtvalk, van kemphaan tot bonte strandloper. Ook kan het fort van binnen worden bekeken. Binnenkort begint er een ingrijpende verbouwing vanwege een herbestemming. Meer op de website van Landschap Noord-Holland.
Cultuurlandschap in Nederland op internetKlik op de afbeelding voor een vergroting

Cultuurlandschap in Nederland op internet

Gepubliceerd op: 25-02-2016
De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed is initiatiefnemer van de internetsite ‘Landschap in Nederland.’ Deze website gaat over het Nederlandse cultuurlandschap. Met cultuurlandschap wordt het landschap bedoeld dat door mensen in het verleden naar hun hand is gezet. Hierbij gaat het niet alleen om de landelijke gebieden maar ook om de ontwikkeling van stedenbouw.

Op deze website staat praktische informatie over beleid en regelgeving, het beheer van cultuurlandschap, bronnen en een overzicht van interessante evenementen en bijeenkomsten. Op interactieve kaarten is ook veel te vinden. Over een breed scala aan onderwerpen. Zoals archeologie, cultuurhistorie, rijksmonumenten, beschermde dorpsgezichten, verstedelijking, landschapselementen of militaire erfgoed.

De website is gericht op de professional die in zijn of haar vak met cultuurlandschap te maken heeft. Het doel is deze professionals op een toegankelijke wijze van praktische informatie te voorzien. Deze website is een eerste versie die de Rijksdienst samen met partners in het vakgebied en verder willen ontwikkelen tot een breed gedragen portal.

http://landschapinnl.nl/

-
IVN en KNNV tekenen samenwerkingsovereenkomstKlik op de afbeelding voor een vergroting

IVN en KNNV tekenen samenwerkingsovereenkomst

Gepubliceerd op: 23-02-2016
De KNNV (Koninklijke Nederlands Natuurhistorische Vereniging) en IVN (Instituut voor natuureducatie en duurzaamheid) hebben een samenwerkingsovereenkomst gesloten. Beide organisaties zetten zich in voor natuurstudie, natuureducatie en natuurbescherming. Door nauwer samen te werken versterken de educatie van IVN en de grote natuurkennis van de KNNV elkaar.

In 2016 heeft de samenwerking tot doel samen te komen tot een breder en kwalitatiever cursusaanbod. IVN en de KNNV verzorgen jaarlijks al honderden cursussen gericht op natuur en landschap. Samen willen zij meer mensen bereiken met eigentijdse en hoogwaardige cursussen die mensen in staat stellen hun eigen leefomgeving beter te begrijpen. Wanneer mensen meer weten over de natuur, hebben zij meer oog voor de schoonheid en kwetsbaarheid daarvan. En dan zullen zij er ook meer zorg voor dragen.

Daarnaast is een concreet doel om de natuur dichter bij mensen te brengen, met name in de stedelijke omgeving. De twee organisaties gaan samen met anderen aan de slag in 'Operatie Steenbreek', om in zoveel mogelijk gemeenten in Nederland bewoners te stimuleren hun tuin natuurvriendelijk in te richten. Zij willen daarmee op een laagdrempelige wijze hun natuurkennis aanbieden aan een breed publiek, met veel praktische tips die uiteindelijk bijdragen aan groene en klimaatvriendelijke steden.

De samenwerking zal zowel landelijk, als op het niveau van de vele lokale afdelingen (170 bij IVN en 50 bij de KNNV) tot stand komen. De mogelijkheden van IVN- en KNNV-afdelingen om met elkaar samen te werken wordt zoveel mogelijk ondersteund.

De organisaties zien de intensieve samenwerking als een opmaat naar een toekomstige nieuwe, brede natuurbeweging, gericht op natuurstudie, natuureducatie en natuurbescherming.
Oer-IJ Academie leidt eigen gidsen opKlik op de afbeelding voor een vergroting

Oer-IJ Academie leidt eigen gidsen op

Gepubliceerd op: 20-02-2016
Afgelopen week is de eerste Gidsencursus van de Oer-IJ Academie met 23 deelnemers van start gegaan. De belangstelling voor de opleiding is buiten verwachting groot. Er staan nog veertig mensen op een wachtlijst, die in het najaar worden uitgenodigd om aan een tweede serie lessen mee te doen.

Namens de stichting Oer-IJ organiseren Kees Olsthoorn en Bart Korf de Gidsencursus. Als vertegenwoordiger van het Huis van Hilde is Hermine Smit bij het project betrokken. Ook het IVN is partner in dit verhaal. Het ligt in de bedoeling later dit jaar arrangementen voor dagjesmensen aan te bieden, die dan een bezoek aan het museum Archeologie Centrum van Noord-Holland combineren met een excursie in het buitengebied.

-
Mooie verhalen over forten Aagtendijk en VeldhuisKlik op de afbeelding voor een vergroting

Mooie verhalen over forten Aagtendijk en Veldhuis

Gepubliceerd op: 20-02-2016
Agnes de Boer, die werkt aan een boek over een aantal forten uit de Stelling van Amsterdam rond Velsen en Haarlem, gaat nu ook ‘Aagtendijk’ en ‘Veldhuis’ in Beverwijk bij het project betrekken. Een bijeenkomst voor mensen met herinneringen aan de forten daar leverde zoveel mooie verhalen op dat ze het zonde vindt om daar niets mee te doen.

In een nieuwsbrief vertelt de initiatiefneemster zelf het volgende over het succes van het initiatief. ,,Het verzamelen van verhalen voor het project en boek Leven op de Stelling, forten van toen en nu, verloopt als een olievlek. Via historische en dorpsverenigingen, medewerkers en vrijwilligers van de forten zijn veel mensen genoemd die herinneringen hebben aan één van de betrokken forten: buren van de forten, fortwachters of hun kinderen, ondernemers, gidsen en eigenaren.

Kinderen hebben geschaatst op of gezwommen in de fortgracht, de Duitsers visten op paling met handgranaten, een huisarts moest de zieke NSB-ers bezoeken na de oorlog, in de boerderij naast het fort zaten onderduikers, de Nederlandse soldaten tijdens de Eerste Wereldoorlog verveelden zich enorm en nieuwe ondernemers laten hun kazen rijpen in het fort, hoeden hun schapen rond het fort of starten er een openluchttheater.

De eerste verhalenbijeenkomsten hebben veel belangstelling opgeleverd. In Hoofddorp hebben de mannenpraatgroep Horizon en de Verhalentafel in het Historisch Museum gesproken over de forten en in Beverwijk hebben 22 mensen de inloopavond bezocht.’’

Er volgen nog meer verhalenbijeenkomsten
  Spaarndam en Penningsveer: Woensdagmiddag 24 februari (15.00 – 17.00): Vertelmiddag forten in fort Penningsveer, Penningsveer 2 in Haarlemmerliede. Tijdens deze bijeenkomst kunt u uw verhaal vertellen over de forten Benoorden en Bezuiden Spaarndam, Penningsveer, bij de Liebrug en aan de Liede.

  IJmuiden: Woensdagavond 9 maart (19.30 – 21.30) : Vertelavond forten in bibliotheek Velsen, Dudokplein 16, IJmuiden. Tijdens deze bijeenkomst kunt u uw verhaal vertellen over de forten bij IJmuiden, Benoorden Spaarndam, Bezuiden Spaarndam en fort bij Velsen.

  Vijfhuizen: Woensdagmiddag 9 maart (14.00 – 16.00): Vertelmiddag forten in fort Vijfhuizen, Fortwachter 1, Vijfhuizen. Tijdens deze bijeenkomst kunt u uw verhaal vertellen over het fort Vijfhuizen, maar ook over Hoofddorp en Heemstede of wie weet over het verdwenen fort bij Schiphol. Ook verhalen over het fort bij Aalsmeer en bij Kudelstaart zijn hier welkom.


Wie contact wil met Agnes de Boer stuurt een mail naar agmdeboer@quicknet.nl, of belt 06 23 64 32 95.


De volgende forten doen nu mee:

Veldhuis - St. Aagtendijk - Zuidwijkermeer - Velsen - IJmuiden - Benoorden Spaarndam - Bezuiden Spaarndam - Penningsveer - Bij de Liebrug - Aan de Liede - Vijfhuizen - Hoofddorp - Aalsmeer - Kudelstaart

Meer informatie op de website www.stellingverhalen.nl

-
Huis van Hilde start 'universiteit'met serie eigen lezingenKlik op de afbeelding voor een vergroting

Huis van Hilde start 'universiteit'met serie eigen lezingen

Gepubliceerd op: 17-02-2016
In maart start het Huis van Hilde in Castricum met een zogenoemde ‘Universiteit’ die in navolging van de succesvolle reeks lezingen van de Oer-IJ Academie met een eigen serie sprekers komt. Rode draad bij de onderwerpen is de archeologie in Noord-Holland. De eerste drie avonden zijn gekoppeld aan de nieuwe tijdelijke tentoonstelling ‘Blik op de Bronstijd’, die vanaf 25 februari is te zien in het museum.

Er staan voor de komende maanden vijf lezingen gepland. Allen op de woensdagavond. De kosten bedragen 12,50 euro per lezing (inclusief koffie/thee in de pauze). Voor de gehele serie wordt 55 euro in rekening gebracht. Vrijwilligers van het Huis van Hilde en medewerkers van de Stichting Oer-IJ krijgen korting en betalen 10 euro per lezing of 45 euro voor het bijwonen van de complete serie.


Op het programma staan de volgende lezingen:

Datum: Woensdag 9 maart
Spreker: Maja d’Hollosy (Skullpting)
Onderwerp: De reconstructie van Drechtje

Gezichtsreconstructies worden al vanaf 1900 gemaakt. In Huis van Hilde staan er al enkele, en nu komt Drechtje er bij; een jonge vrouw uit de Bronstijd. Wat is er nodig voor een reconstructie, wat zijn de stappen en welke beslissingen moesten genomen worden?

Drs. Maja d’Hollosy is gespecialiseerd in het maken van gezichtsreconstructies. Ze is universitair geschoold archeoloog/fysisch antropoloog. In dit specialisme onderzoekt ze menselijke skeletten afkomstig van archeologische opgravingen.


Datum: woensdag 6 april
Spreker: Wilko van Zijverden
Onderwerp: De stormvloed van 1742 v.Chr. en het ontstaan van West-Friesland

Hoe ontstond het West-Friese landschap in de Midden-Bronstijd, de tijd waarin Drechtje leefde? Hoe reconstrueer je een landschap en welke bijzondere elementen kenmerken West-Friesland in die periode? Wat is er nog zichtbaar van de overstromingen van toen?

“Wild sloegen de golven over het lage land en overal werden de dijken weggevaagd alsof het papier was. Menschen en vee verdronken jammerlijk. Ach en wee geroep vervulde het land.” Zo begint de sage “De kat op de wieg” over de gevolgen van de St. Elisabethsvloed van 1421. Wie in het kustgebied leeft weet dat grootschalige overstromingen geen denkbeeldig risico zijn. Dat is nu het geval en dat was in de prehistorie het geval.

Tussen 1800 en 1700 voor Christus vond een omvangrijke overstroming plaats waarbij het land tussen Bergen en Emmeloord onderliep, een gebied groter dan tijdens de St. Elisabethsvloed. Voor wie er oog voor heeft zijn de gevolgen van deze overstroming tot op de dag van vandaag zichtbaar in het West-Friese landschap.

In het eerste deel van de lezing gaat hij in op het West-Friese landschap in de Midden-Bronstijd, de tijd van Drechtje. Hij besteedt daarin veel aandacht aan de methoden die zijn gebruikt voor het reconstrueren van het landschap. In het tweede deel gaat Wilko in op de bijzondere landschapselementen die West-Friesland kenmerken.

Dr. Wilko van Zijverden is fysisch geograaf en prehistoricus. Hij is betrokken bij het onderzoeksproject ‘Farmers of the Coast’ over de Bronstijd in West-Friesland, van de Universiteit van Leiden.


Datum: Woensdag 11 mei 2016
Spreker : Wouter Roessingh
Onderwerp: Archeologische opgravingen in het tracé van de N23-Westfrisiaweg en de vondst van Drechtje

Wat kunnen we op grond van het archeologisch onderzoek te weten komen over het leven in de Bronstijd?

Drs. Wouter Roessingh studeerde Archeologie en Prehistorie aan de Vrije Universiteit van Amsterdam. Hij is als promovendus betrokken bij het onderzoeksproject ‘Farmers of the Coast’ van de Universiteit van Leiden, waar hij onderzoek doet naar nederzettingsterreinen uit de Bronstijd in West-Friesland.


Datum woensdag 15 juni 2016
Spreker: Frans Diederik (Archeocultura)
Onderwerp: Wat doet Hilde hier in Noord-Holland?

Een reconstructie van de leefomstandigheden in de tijd van Hilde in Noordwest Europa. De reis van Hilde, die oorspronkelijk van Duits grondgebied komt, krijgt context. En wat vertelt de vindplaats van Hilde in de Oosterbuurt (Castricum) ons?

Frans Diederik is archeoloog in Schagen. Hij houdt zich al veertig jaar bezig met de archeologie van Noord-Holland en is gespecialiseerd in prehistorisch en Romeins-inheems aardewerk.Datum: Woensdag 13 juli 2016
Spreker: Jan de Koning (Hollandia Archeologen)
Onderwerp: En het begon met Aak


In de late IJzertijd ongeveer twee eeuwen voor Christus werd bij Dorregeest een negenjarig jongetje, zittend met opgetrokken knieën, begraven. Aak werd in 1981 totaal onverwacht teruggevonden tussen talrijke nederzettingssporen bij een grote archeologische opgraving. De uitwerking van deze opgraving is pas kort geleden afgerond. Aak bleek het topje van de ijsberg.

Drs. Jan de Koning is archeoloog bij Hollandia Archeologen Zaandijk; hij is specialist vroege middeleeuwen en regiospecialist Kennemerland.


Kijk voor het bestellen van kaarten en de wijze van betaling op de site van Huis van Hilde of bel met : 023-5143247. Een mail sturen kan ook: info@huis van Hilde.


-0-
Tijdelijke tentoonstelling over opgravingen in West-FrieslandKlik op de afbeelding voor een vergroting

Tijdelijke tentoonstelling over opgravingen in West-Friesland

Gepubliceerd op: 17-02-2016
Van 25 februari tot en met 26 juni is in het Huis van Hilde een nieuwe tijdelijke tentoonstelling te zien. De titel luidt ‘Blik op de Bronstijd; West-Friesland door de ogen van Drechtje’.

Tijdens opgravingen bij de N23 Westfrisiaweg ontdekten archeologen het skelet van een jonge vrouw uit de Bronstijd. Ze noemden haar Drechtje, omdat ze in de gemeente Drechterland gevonden werd. Ze is 3500 jaar geleden begraven, liggend op haar rug, met de handen voor de borst gevouwen.

Drechtje was vermoedelijk tussen de 20 en de 24 jaar oud toen ze stierf. We weten dat ze 1.60 meter lang was en schoenmaat 36 had. Archeologen hebben nog niet kunnen verklaren waarom Drechtje zo vroeg overleed. Haar skelet vertoont geen sporen van verwondingen of ziektes.

Hoewel Drechtjes dood voorlopig nog een raadsel is, weten archeologen wel al veel over haar dagelijks leven en haar uiterlijk. Op basis van haar schedel is een gezichtsreconstructie gemaakt. In de tentoonstelling ontdek je het verhaal van de opgraving, de reconstructie van haar gezicht en aspecten van het leven in de Bronstijd.

Drechtje komt in Huis van Hilde tot leven. Ze draagt kleding en attributen uit de Bronstijd en krijgt als nieuwe mensfiguur een plek in het archeologiecentrum. Rond de tentoonstelling worden tal van activiteiten georganiseerd. Meer informatie op de website huisvanhilde.nl .

-0-
Nieuw tijdschrift over historische geografieKlik op de afbeelding voor een vergroting

Nieuw tijdschrift over historische geografie

Gepubliceerd op: 12-02-2016
Wil je zoveel mogelijk te weten komen over de vroegere overstromingsgebieden van het IJsselmeer en de veenbodem van Waterland, maar loop je ook warm voor de geschiedenis van de architectuur in Haarlem en Enkhuizen? Dan zal het 'Tijdschrift voor Historische Geografie' dat in maart voor het eerst zal verschijnen je vast wel bekoren. Zo is te lezen op de website van Oneindig Noord-Holland. Klik hier voor het hele artikel.
Wim Bosman over ‘Het Oer-IJ en zijn betekenis voor de bewoners’Klik op de afbeelding voor een vergroting

Wim Bosman over ‘Het Oer-IJ en zijn betekenis voor de bewoners’

Gepubliceerd op: 10-02-2016
Er zijn nog kaarten voor de lezing van Wim Bosman op woensdag 24 februari over het Oer-IJ en zijn betekenis voor de bewoners van het kustduingebied van zuidelijk Kennemerland, aan de hand van archeologische vindplaatsen van 6000 jaar terug tot heden. Wim Bosman is gepensioneerd gemeentearcheoloog van Velsen en geo-archeologisch onderzoeker van het Hollandse kustgebied.

Bibliotheek IJmond Noord organiseert samen met de Stichting Oer-IJ deze serie Oer-IJ academie lezingen, die overigens allemaal los te bezoeken zijn. De lezingen hebben allemaal betrekking op een aspect uit de geschiedenis van het Oer-IJ. De lezing wordt gegeven in Bibliotheek IJmond Noord, vestiging Heemskerk. Aanvang van de lezing is 20.00 uur, inloop vanaf 19.30 uur. Na deze lezing zijn er nog twee lezingen op 23 maart en 20 april. De toegangsprijs voor de lezing is € 12,50. Bibliotheekleden, vrijwilligers van Stichting Oer-IJ en van het Huis van Hilde betalen €10,-

Klik hier voor meer informatie en kaartverkoop.

-
Opstelterrein Sprinters toch in landelijk gebiedKlik op de afbeelding voor een vergroting

Opstelterrein Sprinters toch in landelijk gebied

Gepubliceerd op: 03-02-2016
Het bestuur van de Stichting Oer-IJ betreurt het besluit van staatssecretaris Sharon Dijksma, die heeft besloten dat het opstelterrein voor Sprinters wordt aangelegd langs de zuidkant van de N203, tussen Uitgeest en Krommenie. Volgens de stichting zijn er goede alternatieven, die het landelijk gebied minder aantasten.

Over de locatiekeuze stond vanochtend het volgende bericht in de regionale dagbladen.

UITGEEST - Het opstelterrein voor sprinters komt in Uitgeest langs de N203 richting Krommenie. Daarmee is de wens van gemeentebesturen van Castricum en Uitgeest en bewonersgroepen uit die dorpen in vervulling gegaan.

Het ministerie van infrastructuur en milieu bevestigt dat staatssecretaris Sharon Dijksma heeft gekozen voor de N203 als locatie voor het rangeerterrein voor sprinters. Dijksma heeft gisteren een brief verstuurd aan Prorail, de provincie en de betrokken gemeenten Uitgeest, Castricum, Heemskerk, Beverwijk en Velsen.
In deze gemeenten waren mogelijke locaties aangewezen voor het opstelterrein.

De vier opties die voor Prorail, naast de N203, het meest serieus waren, lagen allemaal in de Castricummerpolder tussen Uitgeest, Heemskerk en Castricum. Bewoners- en milieuorganisaties maakten daar ernstig bezwaar tegen. Het rangeerterrein brengt nachtelijke geluids- en lichtoverlast met zich mee. Bij Actiecomité Opstelterrein Nee is de opluchting dan ook groot. ,,Wij zijn ontzettend opgelucht’’, aldus woordvoerder Bert Roodhof.

Anderhalf jaar geleden al hadden de gemeenten hun voorkeur voor de locatie-N203 uitgesproken als ’minst slechte keuze’. Daar wonen geen mensen in de buurt en heeft het milieu toch al te lijden van autowegen. De provincie had er echter grote moeite mee omdat het rangeerterrein een bedreiging zou vormen voor de Stelling van Amsterdam. Maar gedeputeerde Geldhof laat nu in een reactie weten ’mee te gaan’ in het besluit van Dijksma.

(einde bericht)

-
Boekje met ‘Hilde-wandeling’Klik op de afbeelding voor een vergroting

Boekje met ‘Hilde-wandeling’

Gepubliceerd op: 22-01-2016
Oud-Castricum heeft een vernieuwde versie van het boekje ‘In de voetsporen van Hilde ’uitgegeven, met een archeologische wandeling door Castricum. Er staan twee routes in, een van 4 en een van 2.5 kilometer.

De titel van de uitgave verwijst naar de naam die archeologen hebben gegeven het skelet van een vrouw uit de vierde eeuw, tien jaar geleden bij nieuwbouw in Castricum gevonden. Het archeologiecentrum van Noord-Holland is ook naar haar vernoemd. Op de permanente tentoonstelling over de ontstaans- en bewoningsgeschiedenis van de provincie daar is het skelet te zien. Er staat ook een reconstructie van de prehistorische bewoonster.

De route van de beschreven wandeling komt langs de plek waar de bijzondere opgravingen zijn gedaan. In de tijd van Hilde was Kennemerland een waterrijk en relatief dicht bevolkt gebied. De Friezen hier leefden hadden het niet slecht, ze leefden van landbouw en veeteelt. Het boekje, samengesteld door Ernst Mooij, vertelt daar veel meer over. De uitgave kost € 2,50 en is te koop bij Oud-Castricum en in Huis van Hilde.

Zie ook: www.oudcastricum.com
-
'Amsterdam niet ontstaan aan het Oer-IJ'Klik op de afbeelding voor een vergroting

'Amsterdam niet ontstaan aan het Oer-IJ'

Gepubliceerd op: 17-01-2016
Natuurlijk is de hoofdstad van Nederland Amsterdam, op palen gebouwd en bekend om de grachtengordel. De stad zou volgens de bekende overlevering zijn ontstaan aan de Amstel en het Oer-IJ. "Onzin", zegt schrijver Bas Kok. In zijn boek 'Oerknal aan het IJ' presenteert hij een theorie die de geschiedenis van Amsterdam op zijn grondvesten doet schudden. Lees meer daarover in dit verhaal op de website van Oneindig Noord-Holland.
Nieuws

GIDSENCURSUS OER-IJ AL OVERBOEKT !

Gepubliceerd op: 05-01-2016
De belangstelling voor de gidsenopleiding van de Oer-IJ Academie is overweldigend. Inmiddels hebben al meer dan dertig mensen zich aangemeld. Er is maar ruimte voor twintig deelnemers, zodat er al een wachtlijst moest worden gemaakt. De organisatoren bekijken nu of het mogelijk is en zin heeft een tweede serie op te starten.
Tweede stagiaireKlik op de afbeelding voor een vergroting

Tweede stagiaire

Gepubliceerd op: 31-12-2015
Iris de Bruijn uit Amsterdam, student Cultureel Erfgoed bij de Universiteit van Amsterdam, gaat bij ons als stageopdracht een interactieve Oer-IJ kaart samenstellen. Daarin worden dan alle bijzondere kenmerken van het gebied opgenomen. Eerder verwelkomde we al Lorraine Koorndijk, student aan Hogeschool InHolland te Haarlem, die voor haar afstudeeropdracht onderzoek doet naar de toeristische meerwaarde voor het Oer-IJ gebied van de nagestreefde status Geopark op de Werelderfgoed van de Unesco. De interactieve Oer-IJ kaart is straks via deze website te raadplegen.
Laat je opleiden tot Oer-IJ gidsKlik op de afbeelding voor een vergroting

Laat je opleiden tot Oer-IJ gids

Gepubliceerd op: 23-12-2015
Voor het kunnen organiseren van excursies in het Oer-IJ gebied zijn gidsen nodig. Wie dat zou willen doen, kan daar nu een opleiding voor volgen en zich inschrijven voor de cursus die binnenkort van start gaat. De lessen worden onder meer gegeven in het Archeologiecentrum van Noord-Holland het Huis van Hilde te Castricum.

Stuur voor aanmelding of vragen een mail naar info@oer-ij.nl .

De Stichting Oer-IJ wil kennis over de natuur- en cultuurwaarden van dit ‘vergeten’ landschap in de groene driehoek Alkmaar, IJmond en Zaanstad uitdragen naar een breed publiek. Met als doel beleving en bewustwording. Een van de middelen die de stichting daarvoor wil inzetten, is het aanbieden van excursies onder leiding van gecertificeerde gidsen.

De gidsen zullen kleinschalige gezelschappen gaan rondleiden, zoals families, bedrijfsuitjes, schoolklassen of vriendengroepen. Het Huis van Hilde kan vanwege de goede bereikbaarheid de uitvalsbasis zijn. De cursus bestaat uit zes theorieavonden . De volgende onderwerpen over het gebied van het Oer-IJ zullen dan besproken worden: het aardkundige landschap, het landschap in de prehistorie en zijn bewoners, de historische geografie van het strandwallen- en veenlandschap, het natuurlijke landschap, het cultuurhistorische landschap, het landschap in de Moderne Tijd.

Elk onderwerp wordt behandeld door een andere deskundige. De docenten zijn specialisten van het Oer-IJ gebied. Onderdeel van de cursus zijn drie buitenexcursies op zaterdagochtend, waarbij de verschillende onderwerpen op locatie bekeken en besproken zullen worden. Ook die excursies worden begeleid door vakdocenten. De cursusavonden worden op verschillende locaties gegeven. De eerste twee avonden ( op 18 en 25 februari 2016) zijn in het Huis van Hilde in Castricum. De locatie van de overige avonden ( op 10, 17, 24 en 31 maart) wordt nog bekend gemaakt.

De prijs van de cursus zal waarschijnlijk € 95,00 bedragen. Bij dat bedrag is een syllabus inbegrepen. Gediplomeerde gidsen krijgen voor het geven van excursies een vergoeding. Aanmelden voor de opleiding kan via de website oerij.eu, onder het kopje Academie. Stuur voor aanmelding of vragen een mail naar info@oer-ij.nl .

-
Serie lezingen over het Oer-IJ in de bibliotheek HeemskerkKlik op de afbeelding voor een vergroting

Serie lezingen over het Oer-IJ in de bibliotheek Heemskerk

Gepubliceerd op: 23-12-2015
In de bibliotheek Heemskerk worden in januari, februari, maart en april lezingen gehouden over de ontstaans- of bewoningsgeschiedenis van het Oer-IJ gebied, een ‘vergeten’ landschap tussen de IJmond, Alkmaar en Zaanstad. Elke bijeenkomst wordt ingeleid en van historisch perspectief voorzien door professor Hans van Weenen. De serie werd vorig jaar tot twee keer toe met veel succes georganiseerd in het Huis van Hilde te Castricum.

Het programma ziet er als volgt uit:

Woensdag 27 januari. Peter Vos gaat in op de ontstaansgeschiedenis van het Oer-IJ als estuarium. De naam Oer-IJ is in 1952 geïntroduceerd door de Güray in zijn bodemkundige publicatie over de IJ-polders. Onder het Oer-IJ wordt het getijdensysteem verstaan dat de voorloper was van het latere IJ-meer. Peter Vos is fysisch geograaf

Woensdag 24 februari. Wim Bosman spreekt over het Oer-IJ en zijn betekenis voor de bewoners van het kustduingebied van zuidelijk Kennemerland, aan de hand van archeologische vindplaatsen van 6000 jaar terug tot heden. Wim Bosman is gepensioneerd gemeentearcheoloog van Velsen en geo-archeologisch onderzoeker van het Hollandse kustgebied.

Woensdag 23 maart komt Chris de Bont onder de titel ‘Landschapsgeschiedenis van het Oer-IJ gebied, van duinzand naar veenboer’ vertellen over de ontginning, bewoning en waterbeheer in Kennemerland in de Vroege en Hoge Middeleeuwen. In de Vroege Middeleeuwen vormde het strandwallengebied het hart van Kennemerland. Chris de Bont is historisch geograaf.

Woensdag 20 april. Lia Vriend heeft het over het veranderend grondgebruik in het Oer-IJ gebied. In het begin van onze jaartelling is de monding van het Oer-IJ bij Castricum definitief dichtgeslibd. De laatste 2000 jaar zijn er heel veel landschappelijke veranderingen geweest. Toch spreken we nog steeds van een Oer-IJ gebied. Lia Vriend is landschapsgeograaf. Ze publiceert, organiseert excursies en geeft lezingen.

Kaarten kunnen uitsluitend worden besteld via de website bibliotheekijmondnoord.nl . Alle bijeenkomsten beginnen om acht uur ’s avonds. De lezingen zijn een initiatief van de stichting Oer-IJ, ondermeer opgericht om meer bekendheid te geven aan de bijzondere kwaliteit van het landschap hier en worden verzorgd in samenwerking met de bibliotheek Heemskerk. Meer informatie over de organisatie en de eerder gehouden lezingen is ook te vinden in de rubriek Academie op deze website.

-
Oneindig Noord-Holland en Oer-IJ vinden elkaarKlik op de afbeelding voor een vergroting

Oneindig Noord-Holland en Oer-IJ vinden elkaar

Gepubliceerd op: 14-12-2015
De directeur van de Stichting Oneindig Noord-Holland Geert-Jan Procee en de secretaris van de Stichting Oer-IJ Jos Teeuwisse (links op de foto) hebben een overeenkomst getekend, waarin de organisaties zich uitspreken voor een intensieve structurele samenwerking.

De plannen van de stichtingen hebben raakvlakken en ook de ambities lopen voor een deel parallel. In beide gevallen gaat het om cultureel erfgoed dat weer en meer zichtbaar moet worden gemaakt. De eigen bevolking, maar ook bezoekers van buiten, zullen straks zo blijvend worden herinnerd aan het ontstaan en de ontwikkeling van deze regio.

Over de Stichting Oneindig Noord-Holland

De Stichting Oneindig Noord-Holland ontsluit het cultureel erfgoed door middel van mooie verhalen, beelden, routes en campagnes. Allemaal terug te vinden op de website www.onh.nl . Maar Oneindig Noord-Holland is ook aanwezig op straat bij monumenten, in het landschap via routes, bij exposities en culturele evenementen, in kranten, op radio en TV, met QR-codes, via de Street Museum App.

De stichting is van mening dat het cultureel erfgoed toegankelijk moet zijn voor iedereen. Daarom wordt ook samenwerking gezocht met partners uit het culturele veld. Zo verbindt zij verhalen uit de geschiedenis met collecties van musea, archieven en culturele instellingen. Daarmee komt het rijke verleden van Noord-Holland digitaal tot leven en wordt een brug geslagen tussen vroeger en nu.

Over de Stichting Oer-IJ

De Stichting Oer-IJ zet zich in voor een grotere bekendheid en bewustzijn van de kwetsbaarheid en kwaliteiten van het cultuurhistorisch waardevolle kust- en deltalandschap in de driehoek Amsterdam, Velsen en Alkmaar. Daar waar ooit een noordelijke zijtak van de Rijn bij Castricum in zee uitmondde, bevindt zich nog een schatkamer aan informatie over de landschapsvorming, cultuurhistorie en archeologie vanaf 2800 BC tot heden.

De stichting werkt ook aan een grote beleving bij een breed publiek door het initiëren en organiseren van een breed scala aan activiteiten. Zoals daar zijn publicaties, cursussen, lezingen, routes en evenementen. Een doel op zich is het verkrijgen van de status Geopark, met een plek op de Werelderfgoed van de Unesco. Een kansrijk initiatief vanwege de unieke bewoningshistorie. Nergens ter wereld bestaat een gebied met vergelijkbare geologische ontstaansgeschiedenis. Uniek is bovendien de grote verscheidenheid aan landschappen.

De Stichting Oer-IJ heeft al samenwerkingsovereenkomsten met het Archeologiecentrum van de provincie Noord-Holland het Huis van Hilde en met de Stichting Cornelis Corneliszoon van Uitgeest.

-
Stichting Oer-IJ teleurgesteld over advies opstelterrein SprintersKlik op de afbeelding voor een vergroting

Stichting Oer-IJ teleurgesteld over advies opstelterrein Sprinters

Gepubliceerd op: 07-12-2015
Het bestuur van de Stichting Oer-IJ is erg teleurgesteld in het advies dat ICOMOS voor de Unesco heeft uitgebracht over de ruimtelijke consequenties van het aanleggen van een opstelterrein voor Sprinters, net buiten Uitgeest langs de N203 midden in het landelijk gebied. Zowel voor- als tegenstanders van het project kunnen er argumenten voor hun gelijk in vinden. Nu ontstaat de indruk dat het allemaal wel meevalt. Met wat extra groen zou de overlast en verstoring gecamoufleerd kunnen worden. Daarmee wordt voorbij gegaan aan het belangrijkste bezwaar; de aantasting van het open landschap. De Stichting Oer-IJ bepleit vervolgonderzoek en een duidelijker visie.

Klik hier voor ICOMOS-advies
Nieuws

'Keuze opstelterrein Sprinters aantasting open landschap'

Gepubliceerd op: 04-12-2015
De Stichting Oer-IJ noemt in een brief aan de betrokken gemeenten en de provincie Noord-Holland de voorkeursvariant voor een opstelterrein voor Sprinters bij Uitgeest een ernstige aantasting van het schaarse open gebied. Bepleit wordt nog eens goed te kijken naar een alternatieve plek die de aardkundige- en cultuurhistorische waardevolle kenmerken niet aantast. Nu de Sprinter straks doorrijden naar Heerhugowaard, zou daar een mogelijke locatie voor het parkeren van de treinen kunnen worden gevonden, die minder schadelijk is voor het landschap.

Letterlijke tekst van de brief:

Aan de Colleges van Burgemeester en Wethouders van de gemeenten; Velsen, Beverwijk, Heemskerk, Uitgeest, Castricum en Zaanstad.
Aan het College van Gedeputeerde Staten van de Provincie Noord-Holland.
In afschrift aan de gemeenteraden van bovengenoemde gemeenten.
In afschrift aan Provinciale Staten van de Provincie Noord-Holland

Betreft: opstelterrein sprinters
Castricum, 2 december 2015

Geachte Colleges,

De afgelopen maanden heeft het bestuur van de Stichting Oer-IJ actief deelgenomen aan de informatieve bijeenkomsten over het opstelterrein voor sprinters ( en over de A8-A9 varianten). Wij hebben waardering voor de zorgvuldige wijze waarop onderzoek is gedaan naar de effecten van het opstelterrein naast de N 203.

Hoezeer daarbij ook is gezocht naar een variant met de minste negatieve effecten op de kwaliteiten van de Stelling van Amsterdam en het Oer-IJ landschap, er blijft bij die keuze sprake van opnieuw een ernstige aantasting van het schaars geworden open gebied met Oer-IJ restanten én een negatieve invloed op de Stelling. Daarenboven bestaat het gevaar dat een eerste aantasting door een bestemming die te zien is als een bedrijfsterrein , verdere aantasting tot gevolg heeft.
Wij hopen van harte dat het nu verkregen inzicht leidt tot opnieuw een breder onderzoek naar een locatie die aardkundige- , cultuurhistorische- en landschappelijke waardevolle kenmerken niet verder aantast. Daartoe lijkt ons extra reden door de recente informatie dat de sprinters zullen gaan doorrijden tot Hoorn. De direct - zonder problemen - beschikbare locatie Heerhugowaard komt dan weer nadrukkelijk in beeld. Ook een mogelijke keuze voor een - wellicht iets minder efficiënte - spreiding van het opstelterrein over meerdere locaties verdient nadere bestudering. Wij wensen u wijsheid toe bij het verdere overleg.

Namens het bestuur van de Stichting Oer-IJ

Jos Teeuwisse.
Secretaris
Geopark de Hondsrug krijgt internationale erkenningKlik op de afbeelding voor een vergroting

Geopark de Hondsrug krijgt internationale erkenning

Gepubliceerd op: 27-11-2015
De algemene vergadering van Unesco heeft besloten om de 120 Geoparken in de wereld een Unesco-status toe te kennen. De parken mogen zich een Unesco Global Geopark noemen. De nieuwe Unesco-status is een bijzondere erkenning en zal, naar verwachting, een toeristische impuls en economische spin-off geven. Nederland telt op dit moment één Global Geopark, de Hondsrug in Drenthe, dat deze status sinds 2013 in bezit heeft. De Stichting Oer-IJ is van plan voor het restant van getijdenlandschap ook die status aan te vragen.

Geoparken zijn gebieden waar geologisch erfgoed en landschappen van internationale waarde op een integrale manier worden beheerd. Daarbij staan behoud, educatie en duurzame ontwikkeling centraal. De geologische geschiedenis, de cultuurhistorie, de hedendaagse cultuur en de natuur bepalen samen de identiteit van het gebied. In een Geopark maken inwoners, ondernemers, instellingen en scholen met elkaar dit verhaal zichtbaar. Hoe meer men over een gebied weet, hoe zorgvuldiger en duurzamer met de omgeving wordt omgegaan.

Voor de Hondsrug is de toekenning van de Unesco-status een grote opsteker. Uit ervaringen met het werelderfgoedprogramma is gebleken dat Unesco-labels de toeristische aantrekkingskracht van een gebied flink kunnen vergroten. Dat kan een economische spin-off voor het gebied en voor heel Drenthe opleveren. Geopark de Hondsrug vertelt het verhaal van het Hondsruggebied tussen Groningen en Coevorden. Hoe circa 150.000 jaar geleden een onvoorstelbare ijsmassa alles plat walste wat op haar weg kwam. Duizenden jaren al wonen er mensen. Zij gaven het Hondsruggebied een unieke bewoningshistorie. Nergens ter wereld is een gebied met vergelijkbare geologische ontstaansgeschiedenis. Aan de hand van exposities en expedities (fietsroutes) wordt dit unieke geologische en cultuurhistorische verhaal verteld.

Geopark de Hondsrug is een netwerkorganisatie: er zijn ruim 160 partners bij aangesloten: de provincies Drenthe en Groningen, de 7 Hondsruggemeenten: Groningen, Haren, Tynaarlo, Aa en Hunze, Borger-Odoorn, Coevorden en Emmen. Daarnaast participeren de natuurorganisaties, toeristische en recreatieondernemers en het onderwijs.
Oproep: wie kent verhalen over de Stelling van AmsterdamKlik op de afbeelding voor een vergroting

Oproep: wie kent verhalen over de Stelling van Amsterdam

Gepubliceerd op: 18-11-2015
De Stichting Verhalen Verbinden start een nieuw verhalenproject: Leven op de Stelling. De uitvoering ligt in handen van Agnes de Boer. Het doel is verhalen verzamelen en vastleggen over het leven op de Stelling van Amsterdam tot nu toe en inzicht te geven in het functioneren van de forten in de toekomst.

Voor een compleet overzicht van de forten toen en nu in is Agnes op zoek naar zowel verhalen als beeldmateriaal. Heeft u verhalen, foto's, krantenartikelen, brieven of ander materiaal over één van de bovengenoemde forten of de batterijen, bunkers en linies rondom het Noordzeekanaal of in de sector Sloten, laat het haar dan weten. Bel 06 23 64 32 95 of stuur een mail naar agmdeboer@quicknet.nl. Er worden ook verhalen-bijeenkomsten georganiseerd. De bijzonderheden en achtergronden staan op de website www.stellingverhalen.nl.

-
De Magie rond het IJ: boek en feestjeKlik op de afbeelding voor een vergroting

De Magie rond het IJ: boek en feestje

Gepubliceerd op: 15-11-2015
Rondom de presentatie van het boek ‘De Magie rond het IJ’ van Aafke Steenhuis wordt op zaterdagavond 21 november, van acht tot half elf in de IJzaal van de Tolhuistuin, IJpromenade 2 in Amsterdam Noord een bijzondere avond gehouden. Met sprekers, muziek, verhalen en gedichten, expositie van IJ-foto's, beamer met IJ-tekeningen.

Op het programma staan: schrijver en cultuurkenner Chris Keulemans, geografe Lia Vriend over het Oer IJ, stadsdeelvoorzitter Coby van Berkum, Angsaw-voortrekkers Kees Alberts en Harry van den Berg, zangeres Rita Zipora, altvioliste Julia Barnes en haar strijkorkestje, Amsterdamkenner Jeroen Slot: De Staat van Noord, Petra Noom over haar grootvader Siem Noom die de overstroming van 1916 meemaakte, enzovoort. Op deze avond kan het boek gekocht worden, Aafke Steenhuis signeert. De gewone toegang is 7.50 euro.

Het boek ‘De magie van het IJ’ gaat over de historie en het huidige leven in Amsterdam Noord en het omringende, prachtige Waterland. Aafke beschrijft de grote overstroming van 1916, die Waterland onder water zette en die leidde tot de Afsluitdijk in 1932, de kolonisering van het veengebied in de Middeleeuwen, de Romeinen die hier langs voeren rond de jaartelling, de voorloper van het IJ, het Oer IJ, de invloed van de IJstijden, de uitbarstingen van een vulkaan in de Waddenzee die hier sporen achterliet. Maar ook schrijft zij over de haven van Amsterdam nu, de veerboot over het IJ, de vogels en vissen, de voormalige industriegebieden, de scheepswerven, de bijzondere gebouwen aan het IJ, de dijken, de oude arbeiderswijken.

De standaard editie van het boek is rijk geïllustreerd met tekeningen van Aafke Steenhuis in kleur en zwart-wit, en met oude en nieuwe cartografische kaarten – gebonden hardcover editie –22,5 x 29,5 cm – geheel in full colour – 126 pagina’s. € 25,00. Er is ook een luxe-editie van 15 exemplaren, met een originele tekening van Aafke Steenhuis, die kost 165 euro.

Philip Elchers - uitgeverij van kunst, cultuurhistorie en literatuur- Oude Boteringestraat 41 9712 GD Groningen
Avond over 'Open ruimte tussen de dorpen'Klik op de afbeelding voor een vergroting

Avond over 'Open ruimte tussen de dorpen'

Gepubliceerd op: 12-11-2015
De jaarlijkse avond voor donateurs en belangstellenden van ‘de Stichting tot behoud van natuurlijke en cultuurhistorische waarden in de Alkmaardermeeromgeving’ op dinsdag 17 november in Ontmoetingscentrum Geesterhage in Castricum, heeft als thema 'de open ruimte tussen de dorpen'. Er zijn twee presentaties; een door Gerard Veldt, exploitant van een boerencamping en een door Jos Teeuwisse, als secretaris van de Stichting Oer-IJ, Geopark in oprichting. Donateurs en andere belangstellenden zijn welkom. De bijeenkomst begint om acht uur.
Oer-IJ presenteert zich bij Overleggroep BuitengebiedKlik op de afbeelding voor een vergroting

Oer-IJ presenteert zich bij Overleggroep Buitengebied

Gepubliceerd op: 06-11-2015
De Overleggroep Buitengebied Castricum heeft dinsdag 27 oktober een doorstart gemaakt in Huize Koningsbosch in Bakkum, zo valt te lezen in een verslag van Bert Hartman dat is gepubliceerd in het Nieuwsblad van Castricum van 4 november. ,,Na een radiostilte van bijna anderhalf jaar werd al snel duidelijk dat betrokkenen bij het landelijk gebied in de tussentijd niet hebben stilgezeten, getuige ook de enthousiaste presentatie van twee van de initiatiefnemers voor het Geopark Oer-IJ in oprichting.’’

,,Geografen Lia Vriend en Jos Teeuwisse hielden een gloedvol betoog, waarin ze de unieke elementen van het landschap in en rondom Castricum benadrukten. Tweeduizend jaar geleden slibde de monding dicht van de oude Rijnloop, het Oer-IJ, die bij Castricum in zee uitmondde. Maar nog steeds is de oorspronkelijke waterloop in het landschap zichtbaar. Tenminste, voor diegenen die het landschap kunnen lezen, stelde Vriend, die daarin zelf ook een actieve rol speelt als cursusdocente en organisator van veel landschapsexcursies in de regio.

Speelveld

Het landschap verandert nog steeds, hield Teeuwisse, secretaris van de stichting Oer-IJ, zijn gehoor voor. "Ons landschap is als het ware het speelveld van onze samenleving. Dat maakt het gebied ook zo interessant. Zeker omdat het Oer-IJ er in onze streek mede voor heeft gezorgd dat er een grote variatie aan landschappen is, op een relatief kleine oppervlakte. Dat is niet alleen uniek voor Noord-Holland, maar ook voor Nederland en zelfs Europa."
Vriend toonde in haar presentatie het sterk wisselende landschap. Van west naar oost, op hemelsbreed nog geen zes kilometer: zee, duinen, strandwallen, strandvlakten, een meer en veenweiden. Met daar tussendoor kronkelende waterlopen, geleid door het oeroude reliëf van het Oer-IJ. "Dit gebied heeft altijd moeten vechten tegen het water. Het gevaar kwam niet alleen van buiten, van de zee, maar dus ook van binnen van het voormalige Oer-IJ, de meest noordelijke uitloper van de Rijn."

Vandaar ook dat er dijken zijn aangelegd landinwaarts, direct tegen de duinen aan. "Normaal gesproken is dat vreemd, maar diegenen die de historische achtergrond kennen, weten dat die dijken dienden ter bescherming tegen de het water uit het IJ in het zuiden en de Rekere in het noorden." Volgens Teeuwisse en Vriend zijn er onnoemlijk veel verhalen te vertellen, die de bezoeker kunnen gidsen in hun observaties van het landschap in en rondom Castricum. "Ons doel is ons landschap op de kaart te zetten en te ontsluiten, letterlijk en figuurlijk," zegt Teeuwisse.

Een Geopark kan daaraan een extra impuls geven, is de overtuiging van de Stichting Oer-IJ. Deze erkenning van de Unesco - de internationale samensteller van de Werelderfgoedlijst - kan extra bijdragen aan erkenning van de waarden van dit gebied. Maar een Geopark is slechts een doel voor de langere termijn, benadrukte Teeuwisse. De stichting werkt nu al - onder meer met wandel-, fiets- en vaartochten, een academie, cursussen, excursies, een speciale gebiedsatlas - aan meer bekendheid voor het speciale landschap. "Planologische ontwikkelingen volgen we op de voet. Om te voorkomen dat cultuurhistorische of landschappelijke waarden voor het Oer-IJ onnodig worden aangetast of juist te zorgen dat ze in ere worden hersteld."

Koogvaart


Daarvan werd een voorbeeld gepresenteerd door projectmanager Otto van de Berg (gemeente Castricum) die een haalbaarheidsstudie voor de verbreding van de Koogvaart begeleidt. De nu nog smalle sloot tussen Uitgeest en Castricum zou met iets meer volume de oude contouren van het Oer-IJ duidelijker zichtbaar kunnen maken. Het Hoogheemraadschap heeft de waterloop opgenomen in een inventarisatie naar extra mogelijkheden voor waterberging. Binnen enkele maanden moet duidelijk zijn of hiervoor genoeg draagvlak bestaat en of er voldoende middelen beschikbaar komen.

De bijeenkomst werd afgesloten met enkele stellingen door Teeuwisse. Die legde uit dat er na de Hondsrug in Drenthe maximaal ruimte is voor nog vier andere Nederlandse regio's met een Geopark-status. Dat dit belemmeringen oplevert voor de gebruikers van het gebied, met name de agrariërs, bestreed hij. "Wij zijn juist voor het bewaren van de eeuwenoude landschappelijke waarden van dit gebied. Openhouden van de 'vlakten' tussen de strandwallen van bijvoorbeeld Limmen en Akersloot zijn daarin een wezenlijk onderdeel."

Bron: Nieuwsblad voor Castricum.
Vuurstenen sikkel van 3000 jaar oud in HeilooKlik op de afbeelding voor een vergroting

Vuurstenen sikkel van 3000 jaar oud in Heiloo

Gepubliceerd op: 03-11-2015
De in een volkstuintje aan de zuidwestkant van Heiloo gevonden vuurstenen sikkel van ongeveer 3000 jaar oud is voortaan te zien in de vaste collectie van het Archeologisch Museum Baduhenna te Heiloo, gevestigd in het Willibrordusgebouw aan de Kennemerstraatweg. De expositie is elke eerste zaterdag van de maand open voor publiek.

De vuurstenensikkel is al een kleine 25 jaar in het bezit van de vinder Jaap Wijker. Hij vond het historische voorwerp in zijn volkstuin aan de Vlooiendijk. De zoon van de vinder heeft de archeologische vondst nu in permanente bruikleen gegeven aan de historische vereniging Heiloo.

Meer informatie op de website van Baduhenna.
Geen politieke steun voor plan OudgeestKlik op de afbeelding voor een vergroting

Geen politieke steun voor plan Oudgeest

Gepubliceerd op: 30-10-2015
Een ruime meerderheid van de raad Uitgeest (9 tegen 6) heeft een voorstel om in te stemmen met de bouw van recreatiewoningen op de zuidoever van het Uitgeestermeer afgewezen. Het recreatieschap wilde met de opbrengst uit erfpacht financiële tekorten die worden verwacht afdekken. Een projectontwikkelaar maakte het plan Oudgeest voor een dorps wijkje met 60 recreatiewoningen. In de opzet was ook ruimte gereserveerd voor het realiseren van een historisch houtzaagmolencomplex, met een molen en een museale presentatie als eerbetoon aan Cornelis Corneliszoon van Uitgeest.

Projectontwikkelaar Bob Nikkessen reageerde na afloop van de rumoerige raadsvergadering teleurgesteld op het besluit van de politiek. Hij sprak van een gemiste kans voor Uitgeest als recreatiegemeente en was vooral teleurgesteld in het feit dat veel raadsleden zich in zijn ogen slecht hadden geïnformeerd. Wat de initiatiefnemer van het project Uitgeest betreft is dit ‘einde verhaal’.

De Partij van de Arbeid, Uitgeest Lokaal en Leefbaar Uitgeest stemden tegen. D66, CDA en de VVD lieten zich positief uit over het collegevoorstel. Het standpunt van Progressief Uitgeest was aanvankelijk niet duidelijk. De lokale partij wilde wel meegaan met een ja tegen het principe, maar verlangde wel de toezegging van het college dat de partij later bij de uitwerking van de plannen nog de vrijheid zouden krijgen het project af te wijzen. Omdat bij 'een besluit op hoofdlijnen' aan woningbouw op die plek niet valt te ontkomen, besloot de PU af te haken.

De voorstanders zien mogelijkheden voor de recreatiesector en begrijpen tegelijkertijd dat voor het onderhoud van het natuurgebied op termijn middelen in de markt gevonden moeten worden. Nu al komt het recreatieschap geld tekort om het noodzakelijke werk te kunnen doen.

De tegenstanders staan voor een onvoorwaardelijke bescherming van het groen in het buitengebied van de gemeente Uitgeest. De financiële problemen van de beheerorganisatie moeten dan maar op een andere manier worden opgelost.

Vanuit de raad werden verschillende suggesties gedaan om geld binnen te halen voor het recreatieschap. Zo was er een voorstel aan Schiphol als compensatie voor de geluidsoverlast om een flinke jaarlijkse financiële tegemoetkoming te vragen. Wethouder Spaanderman vertelde dat de verschillende recreatieschappen rond de luchthaven al aan zo’n verzoek werken. Hij is bang dat dit geen kans van slagen heeft.

De PvdA en de fractie van Uitgeest Lokaal dienden een motie in waarin wethouder Wil Spaanderman wordt gevraagd te bevorderen dat de Stichting Cornelis Corneliszoon weer toegang krijgt tot het terrein om het onderhoud van de schuren en de kleine molen -die er nu staan te verkommeren- weer op te pakken. Daarnaast willen de indieners dat de gemeente zich gaat inspannen om na te gaan hoe het plan voor de herbouw van een houtzaagmolen –los van het woningbouwproject- kan worden gerealiseerd. Voor dit voorstel was er wel een meerderheid in de raad.

-
Vondsten uit De VechtKlik op de afbeelding voor een vergroting

Vondsten uit De Vecht

Gepubliceerd op: 29-10-2015
Tot en met zondag 14 februari is in het Huis van Hilde te Castricum, in de ruimte voor tijdelijke tentoonstellingen, een expositie te zien over archeologische vondsten die zijn gedaan tijdens baggerwerkzaamheden in De Vecht. De rivier was al in de Romeinse tijd een belangrijke doorvaartroute. Over een lengte van 42 kilometer is in vier jaar tijd 2,5 miljoen kuub vervuild slib naar boven gehaald; het grootste baggerproject ooit in Nederland. Dat leverde vijfhonderd bijzondere voorwerpen op, die met elkaar het verhaal van 2000 jaar streekgeschiedenis vertellen. Klik hier voor meer informatie.
College teleurgesteld over onhaalbaarheid initiatief DuynParcKlik op de afbeelding voor een vergroting

College teleurgesteld over onhaalbaarheid initiatief DuynParc

Gepubliceerd op: 27-10-2015
Van Wijnen Recreatiebouw staakt het initiatief DuynParc. Dat heeft het college van burgemeester en wethouders aan de gemeenteraad meegedeeld. Zo blijkt uit een persbericht van de gemeente. Na 21 maanden is het initiatief tot een einde gekomen omdat de benodigde grond voor een recreatiepark niet beschikbaar komt.

In maart 2015 is gestart met een haalbaarheidsonderzoek naar het initiatief DuynParc. Aanvankelijk ging het om een gebied waar circa 120 recreatiewoningen zouden kunnen komen en een (semi)openbaar zwembad. Later werd het gebied verkleind, de grond van Kaptein BV bleef buiten het initiatief en ook werd afgezien van een zwembad. In deze opzet bleek een goede samenwerking mogelijk met beheerder PWN die kans zag om dit initiatief samen te laten gaan met natuurontwikkeling en behoud van de EHS (EHS staat voor Ecologische Hoofdstructuur, en houdt een samenhangend netwerk van natuurgebieden in Nederland in).

Onlangs kreeg de initiatiefnemer te maken met een nieuwe partij: een particulier die een stuk grond had gekocht. De grondeigenaar heeft 21 oktober definitief aan Van Wijnen Recreatiebouw laten weten dat zijn grond niet beschikbaar is voor de ontwikkeling van een recreatiepark. Daarop trok Van Wijnen Recreatiebouw de conclusie dat het initiatief DuynParc niet langer uitvoerbaar was.

Wethouder Van Schoonhoven: “De gemeente heeft hier aandacht aan besteed omdat ze de ontwikkeling van recreatie en toerisme belangrijk vindt voor de toekomst van de gemeente. Daarbij heeft het college altijd gezegd uit te gaan van een win-winsituatie. Daarmee bedoelt het college een ontwikkeling waarbij én ruimte is voor natuur én ruimte voor verblijfsrecreatie. Helaas is nu duidelijk geworden dat het initiatief niet uitvoerbaar is.”

De geplande raadsinformatiebijeenkomst van 12 november komt hiermee te vervallen. Er spelen nu twee actuele ontwikkelingen op de Zanderij. Dat zijn de herontwikkeling van de bedrijfslocatie van Kaptein BV en natuurontwikkeling op de EHS gronden door PWN. Op dit moment onderzoekt Kaptein BV verschillende opties voor de bedrijfslocatie op de Zanderij. PWN wil hier natuur ontwikkelen. PWN en gemeente overleggen met elkaar hoe het vervolgproces eruit zou kunnen zien.

(bron: persbericht gemeente Castricum)
-
Informatiepaneel over de Romeinen in VelsenKlik op de afbeelding voor een vergroting

Informatiepaneel over de Romeinen in Velsen

Gepubliceerd op: 25-10-2015
Langs het fietspad aan de modelvijver in het recreatiegebied Spaarnwoude heeft de gemeente Velsen een paneel geplaatst met informatie over de Romeinen die hier precies 2000 jaar geleden verbleven. Bij de aanleg van de tunnels onder het Noordzeekanaal zijn restanten van twee forten met havens gevonden. Het bord staat op een plek die uitzicht biedt op de locatie waar een en ander zich destijds heeft afgespeeld. Bij de onthulling door wethouder Robert te Beest sprak oud stadsarcheoloog en kunstenaar Wim Bosman (zie foto) over de Romeinen en het Oer-IJ. Klik hier voor de tekst van zijn verhaal. Zie ook de website 2000 jaar Romeinen in Velsen.
Verhalenboek over oude visserswijk IJmuidenKlik op de afbeelding voor een vergroting

Verhalenboek over oude visserswijk IJmuiden

Gepubliceerd op: 23-10-2015
In het boek Beleef Oud-IJmuiden, verhalen uit de oude visserswijk zijn persoonlijke herinneringen opgetekend over leven en werk in Oud-IJmuiden. Het boek is geschreven door Agnes de Boer (schrijfster van stads- en levensverhalen en geograaf) en Marlenne Schrijver (schrijfster van levensverhalen).

De plaats die is ontstaan na het graven van het Noordzeekanaal en groot is geworden door de visserij kent een levendige geschiedenis van opbouw en afbraak. Het boek geeft inzicht in de pioniersgeest en de saamhorigheid in de wijk en laat zien hoe de mensen er leefden, werkten, speelden en zich vermaakten.

Met een keur aan oude en nieuwe foto’s krijgt de lezer een beeld van het cultureel en industrieel erfgoed in de oude visserswijk. Het boek is voor € 27,50 (exclusief verzendkosten) te koop via www.beleefoudijmuiden.nl. Op de website staat ook de boekhandels in de regio waar het boek te koop is.

Vindt u het interessant om het cultureel erfgoed ter plaatse te zien, wandel dan door de wijk langs de stoere informatieborden, bestel de kleurenbrochure (€ 1,50 exclusief verzendkosten) of laat u door een gids rondleiding. Meer informatie vindt u op www.ontdekoudijmuiden.nl

Vanaf 1 december kunt u de wandeling ook lopen met de app Oud-IJmuiden, tussen kade en kanaal, voor 99 cent te koop in de Abellife appstore.

-
Nieuws

Avond over activiteiten Stichting Oer-IJ

Gepubliceerd op: 19-10-2015
De Overleggroep Buitengebied Castricum komt dinsdagavond 27 oktober bijeen in Huize Koningsbosch. Manuel den Hollander zal zich er voorstellen als de nieuwe voorzitter. Een belangrijk deel van de avond staat in het teken van het Oer-IJ gebied. Secretaris Jos Teeuwisse en sociaal geografe Lia Vriend komen vertellen over de Stichting Oer-IJ, die om meer aandacht vraagt voor een verantwoord gebruik en beheer van dit bijzondere gebied. De bijeenkomst is openbaar en belangstellende zijn welkom. Meer informatie: René Marcelis 0251-661154.
Dag over de kracht van het landschapKlik op de afbeelding voor een vergroting

Dag over de kracht van het landschap

Gepubliceerd op: 16-10-2015
Het jaarlijkse congres van het Bestuursplatform Noordzeekanaalgebied, op donderdag 5 november in het Dok Congrescentrum van Tata Steel in Velsen Noord, heeft deze keer als titel “De kracht van het landschap voor het internationale vestigingsmilieu in de Metropool Regio Amsterdam”. Daarbij gaat het onder meer over hoe natuurwaarden en economie zich tot elkaar verhouden. Er zijn inspirerende sprekers, diverse parallelsessies en mogelijkheden voor een eigen inbreng. De dag is openbaar en er zijn nog kaarten. Klik hier voor het programma en de mogelijkheid om in te schrijven.

-
Unieke sieradenvondst te zien in CastricumKlik op de afbeelding voor een vergroting

Unieke sieradenvondst te zien in Castricum

Gepubliceerd op: 16-10-2015
De vondst van unieke sieraden uit de bronstijd, aangetroffen in de buurt van Hoogkarspel, zijn nu voor het publiek tentoongesteld in Het Huis van Hilde te Castricum, het archeologisch centrum van Noord-Holland. De bodemschatten zijn mantelspelden, armbanden en ringen, ruim 800 jaar voor Christus bij elkaar achtergelaten in een greppel. Volgens deskundigen waarschijnlijk als een soort offer. Klik hier en lees meer over de voorwerpen op de site van Oneindig Noord-Holland. Ook de NOS besteedt veel aandacht aan de topvondst.
Weekeinde van de ArcheologieKlik op de afbeelding voor een vergroting

Weekeinde van de Archeologie

Gepubliceerd op: 10-10-2015
Archeologische instellingen, -vrijwilligers, -bedrijven, – musea en allerlei andere archeologische organisaties zetten in het weekend van 16, 17 en 18 oktober de deuren open en vertellen het publiek over de boeiende wereld van Nederlands verborgen bodemschatten. Dit jaar in drie provincies (Noord-Holland, Zuid-Holland en Utrecht), volgende jaren in heel Nederland. Let voor de activiteitenagenda op de lokale media, de website archeologiedagen.nl, of bel voor informatie met 085-0608899 . In het huis van Hilde te Castricum is van alles te doen. De Vereniging Oud-Castricum en de Stichting Oer-IJ zijn daar ook aanwezig. Klik hier voor meer informatie. Of kijk op de website van het Huis van Hilde.
Kritisch rapport over opstelterrein SprintersKlik op de afbeelding voor een vergroting

Kritisch rapport over opstelterrein Sprinters

Gepubliceerd op: 10-10-2015
Volgens een bericht in het Noordhollands Dagblad van 10 oktober is de aanleg van een opstelterrein voor Sprinters in het Oer-IJ gebied aan de zuidkant van de weg tussen Uitgeest en Krommenie (N203) ‘vrijwel zeker’ van de baan. De krant baseert die conclusie op het resultaat van twee onderzoeken die zijn verricht naar de effecten op de omgeving van het project. Met name de aanwezigheid van de Stelling van Amsterdam in de onmiddellijke omgeving zit de plan voor het opstelterrein in de weg. Het Unesco werelderfgoed ontleent als historisch vestingwerk een belangrijk deel van zijn unieke waarde aan een vrij schootsveld en weids uitzicht. Dat wordt met de komst van treinen verstoord.

Ook de Stichting Oer-IJ heeft bezwaar gemaakt tegen een opstelplaats voor Sprinters op de gedachte locatie. Uitgerekend op deze plek loopt een fraaie slingerende waterloop, een zichtbaar restant van het oorspronkelijke getijdenlandschap zoals dat hier bij het ontstaan in de préhistorie heeft gevormd. Dat geeft het gebied een hoge aardkundige waarde.

In een bestuurlijk overleg in december 2015 zullen het Rijk, de provincie Noord-Holland en betrokken gemeenten op basis van het onderzoek en een advies van Unesco definitief besluiten of het opstelterrein op de locatie langs de N203 wordt aangelegd. Het rapport kan worden gelezen op de website van Pro Rail. Klik hier voor de betreffende pagina.

-
Plan van Aanpak beschikbaar voor iedereenKlik op de afbeelding voor een vergroting

Plan van Aanpak beschikbaar voor iedereen

Gepubliceerd op: 07-10-2015
Het Plan van Aanpak van de Stichting Oer-IJ is beschikbaar op internet. In het visiedocument wordt beschreven hoe uniek het landschap hier is en wat er moet gebeuren om het bijzondere karakter ervan te behouden. De stichting wil vooral inzichtelijk maken wat de mogelijkheden en kansen zijn. Recreatieve themaroutes, een Oer-IJ atlas, een Oer-IJ Academie en een Geopark met Unescostatus zijn enkele van de concrete voornemens die in het rapport staan. Ook bepleit de stichting verbetering van het netwerk voor fiets-, vaar- en wandelverkeer en is er het voornemen adviezen uit te brengen bij ruimtelijke ordeningsvraagstukken in het Oer-IJ gebied. Wie hier klikt kan het Plan van Aanpak digitaal bekijken.
Tweehonderd jaar topografieKlik op de afbeelding voor een vergroting

Tweehonderd jaar topografie

Gepubliceerd op: 07-10-2015
Degenen die zich bezighouden met landschapsanalyse, maar ook liefhebbers van historische kaarten, zullen de nieuwe website van het Kadaster, 'Topotijdreis', zeker verwelkomen. De tijdreis laat de ontwikkeling van tweehonderd jaar topografie in Nederland zien. LandschappenNL, de landelijke koepelorganisatie van Landschapsbeheer en de Provinciale Landschappen, heeft onlangs ook een nieuwe website gelanceerd: 'Landschapsobservatorium'. Hier is een veelheid aan informatie te vinden over het Nederlandse landschap variërend van (verwijzingen naar) kaartmateriaal tot beleidsstukken, burgerinitiatieven en waarnemingen. (bron NVTL)
Vacatures Stichting Oer-IJKlik op de afbeelding voor een vergroting

Vacatures Stichting Oer-IJ

Gepubliceerd op: 04-10-2015
Het afgelopen jaar heeft de Stichting Oer-IJ veel activiteiten ondernomen o.a. zichtbaar op onze website en in ons Plan van Aanpak “Zicht op het Oer-IJ”. Al het werk van het Oer-IJ initiatief wordt uitgevoerd door een bescheiden groep enthousiaste vrijwilligers. Om onze ambities waar te maken zijn wij op zoek naar nieuwe vrijwilligers die de al actieve groep mensen kunnen versterken. Daarbij gaat het om de volgende functies: Lid werkgroep ruimtelijke ordening, administratieve ondersteuning, communicatiemedewerker, fondsenwerver, evenementenorganisator.

Hieronder meer bijzonderheden over de diverse vacatures:

Lid werkgroep ruimtelijke ordening

Er zijn ruimtelijke plannen in voorbereiding (zoals het Opstelterrein van Pro Rail en de verbinding A8-A9) die het karakter van het Oer-IJ gebied in belangrijke mate kunnen beïnvloeden. Als Stichting hebben we er voor gekozen om actief met de plannenmakers mee te denken om er voor te zorgen dat de kwaliteiten van het gebied zo goed mogelijk in de plannen worden meegenomen en gewaarborgd. Voor het meedenken en reageren zijn vrijwilligers nodig die het boeiend vinden om zich met de ruimtelijke ordening van het Oer-IJ gebied bezig te houden. Onze ambitie is dat er een kleine werkgroep wordt gevormd die de taken onderling verdeelt.

Administratieve ondersteuning

Het aantal activiteiten dat door de Stichting Oer-IJ wordt ondernomen neemt almaar toe. Denk hierbij aan het notuleren van vergaderingen, de administratie van de deelnemers aan de activiteiten van de Oer-IJ academie, ondersteuning bij tal van activiteiten, etc. Het bestuur is dan ook op zoek naar een enthousiaste kracht die bereid is ons secretariaat en/of werkgroepen bij hun activiteiten te ondersteunen. Als vrijwilligersorganisatie werken wij op allerlei tijdstippen (zowel overdag als ’s avonds), enige flexibiliteit in inzet is dan ook gewenst. Stichting Oer-IJ beschikt over een eigen kantoorruimte (in Castricum), maar er kan ook vanuit een eigen werkplek gewerkt worden.

Communicatiemedewerker

Stichting Oer-IJ probeert haar boodschap via meerdere media actief uit te dragen. Gebruik wordt gemaakt van o.a. een website, Facebook, een digitale nieuwsbrief en persberichten. Omdat het aantal activiteiten van het Oer-IJ initiatief alleen maar toeneemt wordt er meer gecommuniceerd. Wij komen graag in contact met iemand die het leuk vindt om onze communicatiemensen daarbij te helpen. Daarbij gaat het om zaken als redactioneel eindredactiewerk, het maken persberichten, bijhouden van de website, productie van nieuwsbrieven, beheer Facebookpagina en tekstredactie van promotiemateriaal.

Fondsenwerving

Stichting Oer-IJ is een non profit organisatie die geheel draait op betrokken vrijwilligers. Onze ambitie hebben we verwoord in een Plan van Aanpak. Hierin worden acht projecten beschreven die we in de komende jaren door derden of onszelf willen realiseren. Om onze eigen ambitie te kunnen waarmaken zijn we ook afhankelijk van financiële steun door externe partijen. Gelukkig bestaan er veel fondsen en subsidiemogelijkheden die de uitvoering van plannen van organisaties als Stichting Oer-IJ helpen mogelijk te maken. Ook biedt crowdfunding nieuwe perspectieven om aan geldmiddelen te komen. Wij zijn op zoek naar iemand die het boeiend vindt om met ons de juiste financieringsmogelijkheden te vinden en aanvragen bij passende fondsen/regelingen te verzorgen.

Medewerker organisatie evenementen

De evenementenorganisator werkt mee aan activiteiten waarmee de stichting zich publiekelijk presenteert. Dat kan een informatiemarkt zijn, maar ook een tijdelijke tentoonstelling of een sportief evenement waar de stichting aandacht vraagt voor haar werk en doelstellingen. Daarnaast wordt gewerkt aan een uitgebreide en complete inventarisatie van kenmerkende en kwalitatief waardevolle elementen in het landschap en bereiden we projectmatig de introductie van een fiets-, wandel-, en kanoroutenetwerk voor. De werkgroepen die zich daar mee bezighouden kunnen wel wat praktische ondersteuning gebruiken.

Belangstelling?
Wie belangstelling heeft voor een van de hierboven genoemde vacatures of eerst meer informatie wenst over een vacature laat dit weten via een mailtje naar stichtingoer-ij@ziggo.nl . Een van de bestuursleden zoekt dan contact. Alle informatie over het Oer-IJ initiatief vindt u op onze website www.oer-ij.nl . Daar is ook het Plan van Aanpak te vinden. Het Oer-IJ initiatief bestaat bij de gratie van de inzet van vrijwilligers. Een financiële vergoeding behoort niet tot onze mogelijkheden. Op voorhand is niet aan te geven hoeveel tijd een bepaalde functie met zich mee brengt. Ga in elk geval uit van enkele uren per week (maar dat is afhankelijk van het succes van uw activiteiten en in nader overleg in te vullen).

We bieden wij een netwerk van enthousiaste en betrokken vrijwilligers die met groeiend succes het Oer-IJ op de kaart weten te zetten. Een overzicht van de mensen die zich nu al inzetten voor de Stichting het Oer-IJ is te vinden bij de rubriek ‘Contact’ op deze website.
Steun filmproject over NoordzeekanaalKlik op de afbeelding voor een vergroting

Steun filmproject over Noordzeekanaal

Gepubliceerd op: 03-10-2015
Vandaag is via internet een actie gestart om geld in te zamelen waardoor het financieel mogelijk wordt een historisch educatief filmproject te realiseren over de invloed van het Noordzeekanaal op zijn omgeving. Voor de productie is nog tienduizend euro nodig. Wie meebetaalt, krijgt daar ook wat voor terug. Kijk op voor meer informatie op de website voordekunst.nl (bij 'film' of bij 'Graven naar het Verleden van het Noordzeekanaal').

Precies 150 jaar geleden is met de aanleg van het Noordzeekanaal begonnen. De graafwerkzaamheden veranderden niet alleen het landschap, maar leidden ook tot allerlei andere ontwikkelingen; uit het niets ontstond IJmuiden, er kwam min of meer onbedoeld een visserijhaven en op de oevers vestigden zich steeds meer grote bedrijven. Met behulp van scholieren en aan de hand van verhalen van bewoners wordt met de documentaire een beeld geschetst van alle ontwikkelingen die zich er in de loop van de tijd hebben voorgedaan. Ook aan de toekomst wordt aandacht besteed.

Pauline van Vliet, die eerder een film maakte over de Slag bij Castricum, trekt het filmproject. Alle informatie is ook te vinden op de website van de Stichting Kist www.stichtingkist.nl.


-
Expositie over de Romeinen in VelsenKlik op de afbeelding voor een vergroting

Expositie over de Romeinen in Velsen

Gepubliceerd op: 30-09-2015
In het IJmuider Zee en Havenmuseum is tot 6 januari een tijdelijke tentoonstelling te zien over de Romeinen en hun verblijf in Velsen nu precies 2000 jaar geleden. Op de plaats waar tegenwoordig de Velser- en de Wijkertunnel onder het Noordzeekanaal doorgaan, lagen bij het begin van de jaartelling twee Romeinse havenforten. De resten ervan zijn gevonden bij de aanleg van de oeververbindingen. Open op woensdag en in het weekeinde. Meer informatie op de website zeehavenmuseum.nl. Of bel met 0255-538007.
Boomstamkano uit Steentijd gevondenKlik op de afbeelding voor een vergroting

Boomstamkano uit Steentijd gevonden

Gepubliceerd op: 05-09-2015
Tijdens opgravingen op het Brediusterrein in Muiden zijn de resten aangetroffen van een boomstamkano. Vermoedelijk komt de boot uit de ijzertijd. Zo meldt de website Oneindig Noord-Holland.

Afgelopen woensdag werd het prehistorische vaartuig gevonden tijdens archeologisch veldonderzoek in het kader van voorbereidende werkzaamheden voor de zandophoging voor voetbalvelden. De boot is 6.50 meter lang en 80 cm breed. Op de locatie is op dit moment weinig te zien, omdat archeologen de vondst hebben afgedekt zodat de houten resten beter geconserveerd blijven.

De overblijfselen van de boomstamkano liggen in een groenstrook buiten het ontwikkelgebied van Bredius. Tijdens het ophogen van de voetbalvelden zal het stukje grond met de archeologische vondst onberoerd gelaten worden, totdat er meer bekend is over de herkomst. In heel Nederland zijn er overblijfselen van slechts tien boomstamboten uit deze tijd bekend. In Noord-Holland is in 2007 in de Wieringermeer een kano van vijfduizend jaar oud gevonden en in Uitgeest in 2004 een vaartuig dat de helft jonger was en dus uit de midden-ijzertijd stamt.

De kano in Muiden voer waarschijnlijk eveneens rond in de ijzertijd, vanaf ca. 800 v.Chr. De gemeente Muiden en Rijkswaterstaat, de eigenaar van de grond, wachten de resultaten van het archeologisch onderzoek af, voordat besloten wordt wat er met de vondst wordt gedaan.

bron: www.onh.nl


-0-
Workshop archeologie in AkerslootKlik op de afbeelding voor een vergroting

Workshop archeologie in Akersloot

Gepubliceerd op: 04-09-2015
Op donderdag 17 september van 19.30 uur tot 21.30 uur wordt in de bibliotheek van Akersloot een workshop archeologie voor volwassenen gehouden. Tijdens deze avond laat provinciaal archeoloog Ceciel Nyst de bezoekers kennis maken met het zogenoemde bodemarchief van Akersloot. De deelnemers gaan aan de slag met echte vondsten, leren de voorwerpen te bestuderen en beschrijven zoals archeologen dat doen. Klik hier voor meer informatie en kaartverkoop.
Veenmiddagen in Laag HollandKlik op de afbeelding voor een vergroting

Veenmiddagen in Laag Holland

Gepubliceerd op: 04-09-2015
Landschap Noord-Holland organiseert een aantal bijeenkomsten over de toekomst van de veenweidegebieden, die zonder ingrijpen door de mens op de lange termijn in hun voortbestaan worden bedreigd. Maatregelen moeten voorkomen dat deze karakteristieke landschappen onder meer door inklinking zullen verdwijnen. Uitgenodigd zijn bewoners, recreanten, ondernemers en agrariërs. Iedereen uit Alkmaar, Hoorn, Amsterdam, Beverwijk en het tussenliggende gebied. Dit is Laag Holland. Verder iedereen die geïnteresseerd is in toekomst van de veenweiden.

De veenweiden in het hart van Noord-Holland liggen er schijnbaar rustig bij: weilanden met koeien en weidevogels, omringd door sloten, met karakteristieke slootpatronen en mooie lintdorpen, veel openheid en Hollandse luchten … Mensen wonen, werken en recreëren er graag. Maar schijn bedriegt. Feit is dat veenbodems in rap tempo dalen, veel kooldioxide uitstoten en daarmee bijdragen aan de opwarming van de aarde. Kent u huizen die zijn verzakt doordat ze op verdrogende veengrond staan? En ziet u hogere waterschapslasten zitten om veenweidegebieden steeds dieper te bemalen?

De situatie vraagt om keuzes voor de langere termijn. Hoe denkt ú dat dit karakteristieke landschap zich de komende 50 jaar kan ontwikkelen? We zijn benieuwd naar uw frisse ideeën. Landschap Noord-Holland nodigt u daarom uit voor een informatieve en prikkelende middag waar kansen voor de veenweiden centraal staan. Op zaterdag 5, 19 en 26 september bent u van harte welkom op één van de Veenmiddagen met een afwisselend programma. Er is vast een Veenmiddag bij u in de buurt. De middagen zijn ook interessant voor mensen uit de omliggende steden. Zij komen er immers vaak op de fiets of wandelend recreëren.

Zaterdag 5 september 2015 in de kerk van Ransdorp met als bijzonderheid de Puur Laag Holland Roadshow, een veenweidenwandeling en een bezoek aan een veehouder.
Zaterdag 19 september 2015 in de kerk in Noordeinde bij Graft/De Rijp. Een vaar- én wandelexcursie zijn onderdeel van het programma.
Zaterdag 26 september 2015 in de Zuidervermaning in Westzaan. Met als extra een vaar- en wandelexcursie.
Programma

13.30 uur Inloop met koffie en thee
14.00 uur Opening in Ransdorp door gedeputeerde Tjeerd Talsma
14.10 uur Introductie: Veenweiden, kansen en bedreigingen door Mireille Dosker
14.30 uur Debat onder leiding van Bram van Oers
15.30 uur Excursie: de veenweiden in per boot, te voet of met de grondboor
16.45 uur Borrel
17.00 uur Einde

Klik hier voor aanmelden en nadere informatie

-0-
Lezingen Oer-IJ Academie hoog gewaardeerdKlik op de afbeelding voor een vergroting

Lezingen Oer-IJ Academie hoog gewaardeerd

Gepubliceerd op: 22-08-2015
De Oer-IJ Academie heeft in de afgelopen weken een enquête gehouden onder de bezoekers van de lezingenserie in het voorjaar van 2015. Zij kregen 10 vragen voorgelegd, vertelt coördinator Jan Hormann. ,,De respons was ondanks de vakantieperiode heel goed. De deelnemers waren zeer tevreden over de organisatie van de inschrijving voor de lezingen, de organisatie van de avonden en de inhoud van de lezingen zelf. Sommige onderdelen werden zelfs beoordeeld met het cijfer 10.’’ De Oer-IJ Academie is heel blij met dit gunstige oordeel en kan u ook het komend seizoen een zeer aantrekkelijke en interessante lezingenserie aanbieden. De inschrijving daarvoor is inmiddels gestart en de eerste week is al meer dan de helft van de beschikbare kaarten verkocht.
Groene Academie; 1 loket voor natuur en landschapKlik op de afbeelding voor een vergroting

Groene Academie; 1 loket voor natuur en landschap

Gepubliceerd op: 19-08-2015
De Groene Academie, onlangs gelanceerd, is het centrale loket waar vraag en aanbod van vrijwilligerswerk in Noord-Hollandse natuur en landschap samen komen. De partners willen de kennis over natuur, landschap en cultuur bij de inwoners van Noord-Holland ontwikkelen en vergroten. Voor iedereen die zelf actief bezig wil zijn in de eigen directe leefomgeving. Dit draagt bij aan het behoud en verdere ontwikkeling van natuur, landschap en cultuur in Noord-Holland.

De terrein beherende organisaties, en IVN Noord-Holland en Milieufederatie Noord-Holland, werken in Noord-Holland samen onder de naam TBO. De partners hebben gezamenlijk het initiatief genomen hun cursusaanbod te bundelen in de Groene academie. Doel is te zorgen dat kennis en training bij burgers en vrijwilligers komt die daar behoefte aan hebben.

Klik hier en lees meer over de achtergronden van dit initiatief.
Nieuwe serie lezingen Oer-IJ AcademieKlik op de afbeelding voor een vergroting

Nieuwe serie lezingen Oer-IJ Academie

Gepubliceerd op: 19-08-2015
De inschrijving voor de nieuwe serie lezingen van de Oer-IJ Academie in het najaar van 2015 is geopend. Wie meer wil weten of zich wil aanmelden voor een of meerdere van de avonden klikt hier.

Net als in het voorjaar van 2015 organiseert de Oer-IJ Academie dit najaar wegens groot succes een nieuwe serie van vier publiekslezingen in Huis van Hilde te Castricum. Verschillende deskundigen komen daar meer vertellen over de boeiende geschiedenis van het Oer-IJ gebied. De Academie is een onderdeel van de Stichting Oer-IJ, opgericht om meer bekendheid te geven aan de bijzondere kwaliteiten van het landschap tussen Zaanstad, Velsen en Alkmaar.

Het lezingenprogramma ziet er als volgt uit: 24 september Ron van ’t Veer uit Jisp over ‘De natuur van het Oer-IJ – 3000 jaar landschapsgeschiedenis’, 22 oktober Wladimir Dobber uit Krommeniedijk over: ‘Pre-industriële ontwikkeling in het gebied tussen Alkmaar en Zaandam’, 19 november: Rob Veenman uit Wijdewormer: ‘Waterschaps-geschiedenis van het Oer-IJ gebied’, 10 december 2015 Ronald de Graaf uit Veenendaal over ‘De militair-strategische betekenis van het Oer-IJ gebied’.
Het bijwonen van een losse avond kost €12,50. Wie alle vier lezingen wil bijwonen betaalt €40 in totaal. Vrijwilligers en medewerkers van het Huis van Hilde en de Stichting Oer-IJ krijgen korting.
Najaarsprogramma Lia VriendKlik op de afbeelding voor een vergroting

Najaarsprogramma Lia Vriend

Gepubliceerd op: 19-08-2015
Sociaal geografe Lia Vriend, die zich heeft gespecialiseerd in ‘veranderende Noord-Hollandse Landschappen’ heeft in een nieuwsbrief haar gevarieerde najaarsprogramma met cursussen, lezingen, excursies en arrangementen opgenomen. Klik hier voor een overzicht, alle informatie staat ook op haar website.
Stagiaire voor Oer-IJ aan de slagKlik op de afbeelding voor een vergroting

Stagiaire voor Oer-IJ aan de slag

Gepubliceerd op: 15-07-2015
Lorraine Koorndijk, student aan Hogeschool InHolland te Haarlem, gaat voor haar afstudeeropdracht onderzoek doen naar de toeristische mogelijkheden van het Oer-IJ gebied. Ze zal zich de komende maanden verstaan met bedrijven, organisaties en overheden die zich in de regio bezighouden met beleid en marketing op dit gebied. Het resultaat van die inventariserende gesprekken moet tot inzicht leiden en genoeg informatie opleveren om conclusies te trekken en een advies uit te brengen. Lorraine bestudeert met name wat de toegevoegde voor de toeristische aantrekkingskracht kan zijn als het Oer-IJ gebied de status Geopark krijgt en daarmee een plek verdient op de werelderfgoedlijst van de Unesco. Die erkenning is een van de doelstellingen van onze stichting .
Landschap Noord-Holland introduceert 'Wandelvrienden'Klik op de afbeelding voor een vergroting

Landschap Noord-Holland introduceert 'Wandelvrienden'

Gepubliceerd op: 12-07-2015
Door het Oer-IJ gebied lopen diverse gemarkeerde wandelroutes, zoals bij voorbeeld het Noord-Hollandpad. Voor beheer en instandhouding van die paden worden kosten gemaakt. Landschap-Noord-Holland heeft een initiatief genomen die gebruikers van die routes de gelegenheid biedt zich aan te melden bij ‘Wandelvrienden’. Ze betalen dan jaarlijks een bescheiden bedrag, dragen zo bij aan de bestrijding van de onderhoudsonkosten, krijgen als tegenprestatie regelmatig informatie over nieuwe routes in de hele provincie, plus een fraai speldje waarmee de sympathie voor dit project kan worden uitgedragen. Alle bijzonderheden staat op de website van Landschap Noord-Holland.
Tentoonstelling over bodem van Noord-HollandKlik op de afbeelding voor een vergroting

Tentoonstelling over bodem van Noord-Holland

Gepubliceerd op: 27-06-2015
wAARDEvol, de nieuwe tijdelijke tentoonstelling in het Huis van Hilde te Castricum vertelt het verhaal van het ontstaan, de bedreiging en de bescherming van de bodem van Noord-Holland. Met historische kaarten, prenten en foto’s uit de Provinciale Atlas Noord-Holland wordt een ode gebracht aan de nog zichtbare aardkundige monumenten van de provincie. Met een spectaculaire installatie, de ‘augmented reality sandbox’ -een primeur voor Nederland- kun je zelf direct ervaren wat de gevolgen zijn van ingrepen in het landschap. (tot 30 augustus)

De ontwikkeling van het landschap

Tienduizend jaar geleden zag Noord-Holland er heel anders uit dan nu. Onder invloed van krachten als wind, water, ijs en getijden was er een natuurlijk landschap ontstaan. Landschapselementen als stuwwallen, duinen en strandwallen vertellen over het ontstaan van het landschap in de provincie en worden daarom ‘aardkundige waarden’ genoemd. Sinds de middeleeuwen is het natuurlijke landschap sterk veranderd en aangetast door menselijk ingrijpen. Op sommige plaatsen is het zelfs helemaal verdwenen. Om verdere bedreiging tegen te gaan, is een aantal bijzondere landschapselementen aangewezen als aardkundig monument. Dit zijn bijvoorbeeld het stuwwallengebied van het Gooi, het duingebied Nationaal Park Zuid-Kennemerland en de strandwal bij Spaarnwoude. Een korte film maakt duidelijk wat aardkundige monumenten zijn en waarom ze beschermd moeten worden; klik hier om de film te bekijken.
Oer-IJ positief over nieuw collegeprogramma Gedeputeerde StatenKlik op de afbeelding voor een vergroting

Oer-IJ positief over nieuw collegeprogramma Gedeputeerde Staten

Gepubliceerd op: 19-06-2015
Voorzitter van de Stichting Oer-IJ Evert Vermeer reageert positief op het nieuwe Coalitieakkoord van Gedeputeerde Staten in Noord-Holland. ,,De doelstellingen en activiteiten van onze organisatie sluiten naadloos aan op het nieuwe programma waar het provinciebestuur mee aan de slag gaat. Zinsneden als : "Cultuurhistorie en toegankelijkheid van het culturele aanbod zijn belangrijk voor de leefbaarheid en identiteit van Noord-Holland" en "Meer kennis over de geschiedenis van de leefomgeving draagt bij aan het behoud en verdere ontwikkeling van een aantrekkelijke provincie" lijken wel direct uit onze visie op het Oer-IJ te zijn overgenomen.

Ook de betekenis die het Oer-IJ voor de Metropoolregio Amsterdam heeft wordt erkent. Wij verwachten hierdoor veel van een goede samenwerking met het nieuwe College. Wij wensen hen graag toe die goede voornemens onder de hoofdstukken "Cultuurhistorie en Cultureel Erfgoed" ; "Natuur" en "Ruimtelijke Ordening, Wonen en Water" met voortvarendheid vorm te geven!’’, aldus Evert Vermeer.

  Dit zijn de letterlijke teksten uit het collegeprogramma die betrekking hebben op de onderwerpen die de Stichting Oer-IJ na aan het hart liggen.

  Coalitieakkoord

  Cultuurhistorie en Cultureel Erfgoed

  De coalitie vindt cultuurhistorie en toegankelijkheid van het culturele aanbod belangrijk voor de leefbaarheid en identiteit van Noord-Holland. Daarbij gaat het niet alleen om de inwoners maar om het toerisme en de economische ontwikkelingen. Daarom blijft de coalitie zich inzetten om cultuur, economie en toerisme aan elkaar te koppelen. Meer kennis over de geschiedenis van de leefomgeving draagt bij aan behoud en verdere ontwikkeling van een aantrekkelijke provincie. De ontwikkeling van regionale beeldverhalen, cultuureducatie en archeologie zijn daarom onderdelen van het cultuurbeleid. Behoud door ontwikkeling is het uitgangspunt voor herbestemmingsprojecten.

  Natuur

  De coalitie vindt natuurgebieden van grote waarde voor leefbaarheid, recreatie en toerisme, voor een aantrekkelijk woon- en vestigingsklimaat en voor het herstel van de biodiversiteit. Daarom zet de coalitie in op het versterken van de natuur. Om dit te bereiken werkt de coalitie nauw samen met de inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties. De coalitie streeft ernaar de achteruitgang van de biodiversiteit om te buigen, bijvoorbeeld door het faciliteren van tijdelijke natuur en het inzaaien van akkerranden door boeren.

  De coalitie zet zich onverkort in voor de totstandkoming van het Natuurnetwerk Nederland, een aaneengesloten netwerk van natuurgebieden, met de ambitie van 250 hectare per jaar. Aan de omvang van dit netwerk wordt niet getornd. De voorgenomen bezuiniging op groene vrijwilligers wordt teruggedraaid; het ondersteunen van vrijwilligers krijgt een structurele plek binnen het groene budget.

  De coalitie onderzoekt in hoeverre de terreinbeherende organisaties voor moeilijk te beheren (versnipperde) gebieden in aanmerking kunnen komen voor aanvullende subsidie. Daarnaast zet de coalitie de vaarlandtoeslag voor natuurbeherende organisaties en agrariërs voort.

  De coalitie blijft lid van het algemeen bestuur van de recreatieschappen en het Goois Natuurreservaat (GNR), maar draagt het voorzitterschap over. De coalitie zet samen met gemeenten in op de modernisering van de recreatieschappen, waarbij er kritisch gekeken wordt naar de provinciale voorzittersrol. De schappen moeten naast de reguliere subsidies zoeken naar andere financieringsvormen, bijvoorbeeld door meer samen te werken met ondernemers. In het Waddengebied zet de coalitie zich in voor een balans tussen economie en natuur.

  Ruimtelijke ordening, Wonen en Water

  Noord-Holland is een provincie waar je graag woont, werkt en recreëert. Ruimtelijke ordening is daarom één van de belangrijkste kerntaken van de provincie. De coalitie stelt duidelijk regels over de verdeling van de ruimte in Noord-Holland. Waar kun je het beste wonen of werken? Waar wordt er gebouwd? En waar krijgt de natuur de ruimte?

  De bevolkingsontwikkeling in de provincie is daarbij leidend. Tot 2040 zijn er in Noord-Holland 240.000 nieuwe woningen nodig, waarvan het merendeel in de Metropoolregio Amsterdam (MRA). Voor gebieden waar de bevolking krimpt, zorgt de coalitie ervoor dat ze vitaal en leefbaar blijven. De coalitie gaat aan de slag met het OV-knooppuntenbeleid, waarbij rond een selectief aantal stations hoogwaardige locaties voor wonen, werken en recreëren worden ontwikkeld.

  Een krachtig, groen landschap is essentieel voor Noord-Holland in het geheel en de MRA in het bijzonder. De diversiteit van het landschap en de verweving met de stad zijn essentieel voor het internationaal concurrentievermogen van de MRA. Met de partners in de MRA blijft de coalitie samenwerken aan het metropolitane landschap.

  Samen met gemeenten, maatschappelijke organisaties en bedrijfsleven vertaalt de coalitie de nieuwe Omgevingswet in een provinciale Omgevingsvisie. De coalitie richt zich op een duurzame economische structuur met een goede bereikbaarheid en aantrekkelijke vestigingsmogelijkheden voor bedrijven en een veilige woon- en leefomgeving met de unieke kwaliteiten die Noord-Holland op het gebied van landschap, water en natuur biedt. Vertrouwen is hierbij het uitgangspunt: bovenal regisseren en faciliteren en minder reguleren.

  Er wordt ruimte geboden aan de Noord-Hollandse agrarische sector voor continuering of verdere ontwikkeling van de bedrijfsvoering. Het onderscheid tussen de gebieden voor gecombineerde en grootschalige landbouw wordt heroverwogen. Een mooie mix van verschillende bedrijfsstijlen en groottes zal de leefbaarheid en diversiteit van het platteland vergroten.

  -
  Klik hier voor het volledige collegeakkoord


-
Zomerfestival MarquetteKlik op de afbeelding voor een vergroting

Zomerfestival Marquette

Gepubliceerd op: 03-06-2015
De Stichting Oer-IJ doet met een informatiestand mee aan het Zomerfestival Marquette in Heemskerk dat op zondag 5 juli in de tuinen van het kasteel wordt gehouden. Het gratis te bezoeken evenement kent een uitgebreid cultureel programma, maar de bezoekers kunnen er ook kennis maken met organisaties die zich bezig houden met natuur & landschap. Medeorganisator is het PWN, die de dag vooral benut om het publiek te laten zien hoe de drinkwaterproductie en het natuurbeheer door het bedrijf worden georganiseerd. Meer informatie over het festival is te vinden op de website zomerpodiumheemskerk.nl .
Nieuwe serie lezingenKlik op de afbeelding voor een vergroting

Nieuwe serie lezingen

Gepubliceerd op: 03-06-2015
Net als in het voorjaar van 2015 organiseert de Oer-IJ Academie dit najaar wegens groot succes een nieuwe serie van vier publiekslezingen in Huis van Hilde te Castricum. Verschillende deskundigen komen daar meer vertellen over specifieke onderwerpen die betrekking hebben op de boeiende geschiedenis van het Oer-IJ. De Academie is een onderdeel van de Stichting Oer-IJ. Meer informatie over de data, de onderwerpen en de sprekers is te vinden onder het kopje Academie op de website oer-ij.com . Met ingang van 17 augustus kunnen via een bestelformulier op de website kaartjes worden gereserveerd.
ANBI-status voor Stichting Oer-IJKlik op de afbeelding voor een vergroting

ANBI-status voor Stichting Oer-IJ

Gepubliceerd op: 03-06-2015
De Stichting Oer-IJ heeft de ANBI-status gekregen. ANBI staat voor Algemeen Nut Beogende Instelling. Door die erkenning kunnen bedrijven of particulieren die schenkingen aan de stichting doen profiteren van fiscale voordelen. De ANBI-status verplicht de stichting wel publiekelijk inzicht te geven in de eigen organisatie en financiële huishouding. Daarom zijn jaarverslagen, de balans en jaarrekeningen met toelichting voor iedereen beschikbaar op de website. Kijk daarvoor in de rubriek ‘Ons initiatief’.
Website over plannen voor project 'Oudgeest'Klik op de afbeelding voor een vergroting

Website over plannen voor project 'Oudgeest'

Gepubliceerd op: 07-05-2015
De initiatiefnemers voor de herontwikkeling van het voormalig erfgoedpark De Hoop hebben kort na een presentatie van hun plannen aan de gemeenteraad Uitgeest een website gelanceerd. Daar staat meer informatie over de manier waarop ze een en ander willen aanpakken. ,,Graag borduren we voort op het erfgoed van de eerdere ontwikkeling; de lattenzager blijft en ook voor de bouw van een paltrokmolen (houtzaagmolen) bieden we ruimte’’, staat er te lezen. Samenwerking met lokale partijen is in de ogen van de projectontwikkelaars ‘een must’ om het plan goed te verankeren in haar omgeving. ,, Draagvlak, zowel bestuurlijk als maatschappelijk, is een belangrijk aspect om een initiatief als Park Oudgeest tot realisatie te kunnen brengen.’’

http://www.parkoudgeest.com/

-
Ruimte voor houtzaagmolen in nieuw plan voor erfgoedparkKlik op de afbeelding voor een vergroting

Ruimte voor houtzaagmolen in nieuw plan voor erfgoedpark

Gepubliceerd op: 02-05-2015
Een projectontwikkelaar heeft een plan gemaakt om op het Erfgoedpark De Hoop een wijkje te bouwen met ongeveer 65 recreatiewoningen. Het geheel moet een karakteristieke dorpse uitstraling krijgen. In de donderdagavond 30 april aan de gemeenteraad van Uitgeest gepresenteerde opzet is ook ruimte voor een historisch houtzaagmolencomplex, zoals de Stichting Cornelis Corneliszoon dat wil realiseren. Het park is een van de hotspots in de plannen van het Oer-IJ.

Voorzitter Cees Hazenberg van de Stichting Cornelis Corneliszoon is vooral benieuwd naar de manier waarop de initiatiefnemers van het nieuwbouwproject denken de beide plannen in combinatie met elkaar te kunnen uitvoeren. ,,Onze ideeën zijn bekend. De molen moet als houtzagerij kunnen werken. Het is een bedrijf, geen decorstuk. Daarnaast hebben we een van de bestaande gebouwen nodig om het verhaal van Corneliszoon te kunnen vertellen.’’

De projectontwikkelaar Nikkessen uit Blaricum heeft inmiddels het bestuur van de Stichting Cornelis Corneliszoon uitgenodigd voor een nadere kennismaking en verdere toelichting op de plannen en mogelijkheden voor samenwerking. De Stichting zal daar zeker op ingaan.

Het Recreatieschap Alkmaarder- en Uitgeestermeer heeft uiteindelijk dit plan als meest kansrijk geselecteerd uit een aantal kandidaten dat reageerde op een oproep aan ondernemers om het Erfgoedpark De Hoop te herontwikkelen. Het is vooral de kleinschalige opzet die het Recreatieschap aanspreekt. Ook de reputatie van de initiatiefnemers geeft vertrouwen. Daarnaast zijn het beoogde openbare publieke karakter van het wijkje en de bereidheid om samen te werken met de Stichting Cornelis Corneliszoon van Uitgeest belangrijk geweest bij de uiteindelijke keuze.

De projectontwikkelaar gaat uiteindelijk pacht betalen, waarmee het RAUM meer inkomsten krijgt om het recreatiegebied te kunnen onderhouden. Ook voor de gemeente kan het initiatief lucratief uitpakken, omdat de wijk onroerendgoedbelasting opbrengt en de gebruikers
van de woningen toeristenbelasting gaan betalen.

De initiatiefnemers gaan ook praten met de omwonenden (over de verkeersafwikkeling) en met ondernemers in de buurt (die op het initiatief kunnen inhaken). Als er voldoende steun komt is het de bedoeling al deze zomer tijdelijke voorzieningen te treffen zodat er al snel kan worden gegeten en geslapen. Het uiteindelijk plan zal, wanneer de bestemming voor het gebied is aangepast en iedereen akkoord gaat, in fasen worden uitgevoerd.
Het Erfgoedpark De Hoop wordt dan omgedoopt in Park Oudgeest.

Klik hier voor de presentatie van het plan van Nikkessen Projecten.

Op de site van het Raum staat het persbericht van het recreatieschap over het plan.
Rolf Roos: Weidegeelster nog uit de Oer-IJ-tijdKlik op de afbeelding voor een vergroting

Rolf Roos: Weidegeelster nog uit de Oer-IJ-tijd

Gepubliceerd op: 21-04-2015
In mei/april bloeit de in het wild voorkomende weidegeelster (Gagea pratensis). Het lijkt op speenkruid maar is dan veel bescheidener, met geel-met groene bloemetjes en een slank, grasachtig blad. In Castricum staat het op de oude begraafplaats bij de middeleeuwse NH kerk, midden in het dorp tussen de graven. De kerk is gebouwd op een oude oeverwal van het Oer-IJ en het bijzondere bolgewas is volgens de natuurpublicist Rolf Roos waarschijnlijk een overblijfsel van vegetaties uit deze tijd, waar precies bij Castricum een restant van een deels zandig rivierlandschap overgaat in een duinlandschap. Klik hier om op zijn website Duinen en mensen meer te lezen over deze bijzondere plant.
Veldcolleges over en in de duinenKlik op de afbeelding voor een vergroting

Veldcolleges over en in de duinen

Gepubliceerd op: 21-04-2015
In overleg en in samenwerking met Stichting Duinbehoud ontwikkelt Duinen & Mensen een programma veldcolleges: excursies in het duin gericht op verdieping van kennis over het landschap en de ecologische of cultuurhistorische waarden ervan. Het programma voor 2015 is bekend en gepubliceerd op de website duinenenmensen.nl. Klik hier om het te kunnen zien.
Dagexcursies naar Stelling van AmsterdamKlik op de afbeelding voor een vergroting

Dagexcursies naar Stelling van Amsterdam

Gepubliceerd op: 21-04-2015
Landschapsgeografe Lia Vriend heeft haar excursieprogramma voor dit jaar bekend gemaakt. Voor de zondagen 30 augustus en 27 september gaat ze het gebied rond het Alkmaarder- en Uitgeestermeer in. Startpunt is het Fort aan den Ham. Daar geeft ze een PowerPointpresentatie, gevolgd door een fietstocht en een rondleiding in het fort. Er wordt ook voor koffie en broodjes gezorgd. De deelnemers krijgen een boekje mee naar huis. Kosten van de dag: 25 euro. Meer info over deze en andere activiteiten van Lia Vriend op de website ontdeknoordholland.nl .
Uitnodiging voor promotie over ontstaan kustlandschapKlik op de afbeelding voor een vergroting

Uitnodiging voor promotie over ontstaan kustlandschap

Gepubliceerd op: 19-04-2015
Er is een mooie brochure verschenen als uitnodiging voor de publieke verdediging van het proefschrift ORIGIN OF THE DUTCH COASTAL LANDSCAPE door Peter Vos, op 10 juni in het Academiegebouw van de Universiteit in Utrecht. De studieresultaten verschijnen ook in boekvorm. Die Engelstalige uitgave kan met korting worden besteld via de Stichting het Oer-IJ. Klik hier voor de brochure.

In het proefschrift wordt de landschapsgeschiedenis van ons kustlandschap in beeld gebracht aan de hand van een serie paleografische kaarten op landelijk, regionaal en lokaal schaalniveau. De toelichtende tekst is in het Engels. De publicatie verschijnt ook in boekvorm. De beoogde doelgroepen voor de uitgave zijn geografische en geoarcheologische vakgenoten, landschapsarcheologen en geïnteresseerde leken op het kennisgebied van paleolandschap en archeologie. De prijs is mede vanwege de beperkte oplage 75 euro, maar bij voorintekening via de stichting Oer-IJ kost het boek 50 euro. Wie vragen heeft of een exemplaar wil bestellen stuurt een mail naar stichtingoer-ij@ziggo.nl .
Eigen kantoor voor Stichting Oer-IJKlik op de afbeelding voor een vergroting

Eigen kantoor voor Stichting Oer-IJ

Gepubliceerd op: 12-04-2015
De Stichting Oer-IJ kan nu beschikken over een eigen kantoor ! En wel aan de Castricummer Werf 106 in Castricum (postcode 1901 RS). De ruimte is beschikbaar gesteld door Fred Aarsen van communicatiebureau Salmay. In het pand is ook Yoga Castricum gevestigd. De locatie bevindt zich op het bedrijventerrein aan de zuidkant van het spoor, vlakbij het Huis van Hilde en tegenover kostuumverhuurder Greet Verkleedt.
Zorg over aansluiting rijkswegen blijftKlik op de afbeelding voor een vergroting

Zorg over aansluiting rijkswegen blijft

Gepubliceerd op: 10-04-2015
De provincie Noord-Holland heeft weliswaar gezegd rekening te houden met de kritische kanttekeningen die de Stichting Oer-IJ heeft gemaakt over de plannen om de A8 aan te sluiten op de A9, maar het bestuur vindt de reactie vooralsnog erg vrijblijvend. Daarom zal de verdere procedure kritisch worden gevolgd.

Voorzitter Evert Vermeer: ,,In onze reactie op de provinciale nota over de A8-A9 hebben wij gewezen op en aandacht gevraagd voor de aardkundige waarden en historische kreken; onregelmatige blokverkaveling; mogelijke afstemming met de te kiezen locatie voor de sprinters en de invloed van een aansluiting op de A9 op de openheid.

Van al die opmerkingen wordt in de beantwoording gesteld dat daar rekening mee zal worden gehouden. Belangrijk onderdeel van onze reactie was een pleidooi om de criteria die bij de afweging worden meegenomen vooraf een "gewicht" te geven en daarbij de door ons naar voren gebrachte waarden hoog te waarderen. Hier is de provincie het niet mee eens . De stuurgroep en GS zullen als alle onderzoeken gereed zijn een belangenafweging maken. Naar aanleiding van alle reacties -die heel divers van karakter zijn -wordt nog eens benadrukt dat alle alternatieven gelijkwaardig worden onderzocht . ‘’

In 2015 wordt er een verkeersonderzoek en een MER uitgevoerd. Die onderzoeken moeten in januari 2016 leiden tot een voorkeurstracé. De huidige planning is dat er in april 2016 een voorkeurstracé wordt vastgesteld. In 2016-2017 volgt een uitwerking en in 2018 zou dan tot realisatie kunnen worden overgegaan. De Stichting Oer-IJ blijft alert.
Geactualiseerde publicatie over landschap rond AlkmaardermeerKlik op de afbeelding voor een vergroting

Geactualiseerde publicatie over landschap rond Alkmaardermeer

Gepubliceerd op: 08-04-2015
De ‘Stichting tot behoud van natuurlijke en cultuurhistorische waarden in de Alkmaardermeeromgeving’ heeft een geactualiseerde informatiebundel over landschapstypen en gewenste en ongewenste ontwikkelingen in het buitengebied van de gemeenten Castricum en Uitgeest gepubliceerd. Het document kan digitaal worden gelezen door hier te klikken.

In een toelichting op de publicatie schrijft de stichting in haar Voorjaarsbericht 2015 het volgende:

‘Een van de belangrijkste redenen van de voormalige gemeenten Castricum, Akersloot en Limmen om per 2002 te fuseren, was onder andere om een groene gemeente te blijven in een regio waarin verstedelijking om zich heen grijpt.

''Kort na de fusie kwam de gemeente Castricum met het initiatief om door middel van burgerparticipatie te komen tot een integrale toekomstvisie voor het gehele grondgebied van de gemeente onder de naam Buiten Gewoon Castricum. Een aantal personen dat zich verbonden voelde met het landschap, de natuur en met belangstelling voor cultuurhistorie, besloot om als werkgroep aan dat participatieproces deel te nemen. De leden waren: Jos Teeuwisse (voorzitter), Dick Fopma, Peter Keesman, Ernst Mooij, Jan de Ruijter, Chris Tjadens, Arie Veldt, Lia Vriend-Vendel en Jan Willemse.’

‘Om meer dan een gelegenheidsgroepje te zijn, heeft de werkgroep tijdens het proces Buiten Gewoon Castricum aansluiting gezocht en gevonden bij de bestaande Stichting tot behoud van de natuurlijke- en cultuurhistorische waarden in de Alkmaardermeeromgeving. Vanuit verschillende gezichtspunten verdiepte de werkgroep zich in allerlei aspecten van het Castricumse buitengebied. De leden maakten gebruik van de inspraakmomenten tijdens het proces van Buiten Gewoon Castricum en brachten hun kennis en visie samen in de bundel Castricumse Landschappen, nu en in de toekomst. Zo kwam de informatie in 2005 ook beschikbaar voor andere geïnteresseerden.’

‘De Stichting tot behoud van natuurlijke en cultuurhistorische waarden in de Alkmaardermeeromgeving waakt over de landschappelijke kwaliteiten binnen de gemeentegrenzen van Castricum en Uitgeest. De stichting volgt nauwlettend de ontwikkelingen die het landschap kunnen schaden en schroomt niet om ongewenste ontwikkelingen tegen te gaan. Dat betekent niet dat de stichting tegen elke verandering en vernieuwing is. Wel vindt zij dat dit op een verantwoorde manier moet plaatsvinden met inachtneming van de cultuurhistorische en de bijzondere natuurwaarden. Daarbij horen handhaving van het open landschappelijke karakter van de polders en het behoud van de herkenbaarheid van de dorpskernen Akersloot, De Woude, Limmen, Castricum, Bakkum.’

‘In 2014 vond de stichting het tijd worden voor een actualisatie van de hiervoor genoemde bundel omdat sinds 2007 ook het grondgebied van de gemeente Uitgeest tot het aandachtsgebied van de stichting behoort en er vele ontwikkelingen in het buitengebied hebben plaatsgevonden. Om meer aandacht te besteden aan het onderwerp recreatie en toerisme werd vanuit de Stichting een werkgroepje gevormd met Riny Pots-Marsilje als voorzitter en Thea van der Wielen, Adrie Lute en Henk Zwaan als deelnemers. Met hun inbreng en met respect voor hun voorgangers heeft Ernst Mooij de informatiebundel geactualiseerd. Dank is verschuldigd aan Anneke Huiberts voor het corrigeren van de tekst.’’

‘Wie deze informatiebundel gelezen heeft, heeft de landschappelijke verscheidenheid en de daarmee verbonden gebruiksfuncties beter leren kennen. Vandaar ook de titel 'Gekende Landschappen'.
Deze tekst komt van de website alkmaardermeeromgeving.nl .
Plan van Aanpak voor directeur CultruurcompagnieKlik op de afbeelding voor een vergroting

Plan van Aanpak voor directeur Cultruurcompagnie

Gepubliceerd op: 07-04-2015
De Stichting Oer-IJ wil graag samenwerken met de Cultuurcompagnie Noord-Holland, zeker waar het gaat om de zorg van de politiek voor en beleving door het publiek van het historisch landschap en alle archeologische bodemschatten die hier nog verborgen liggen. Voorzitter Evert Vermeer en secretaris Jos Teeuwisse brachten de nieuwe directeur Christel Portegies een exemplaar van het Plan van Aanpak voor het Oer-IJ. Als wethouder van Castricum was ze nog betrokken bij de oprichting van de stichting. Mevrouw Portegies reageerde enthousiast over het feit dat er nu een duidelijke visie ligt, met een aantal concrete projectplannen voor het gebied.
Directievoorzitter Rabobank enthousiast over plannen voor Oer-IJKlik op de afbeelding voor een vergroting

Directievoorzitter Rabobank enthousiast over plannen voor Oer-IJ

Gepubliceerd op: 23-03-2015
Ugur Pekdemir, directievoorzitter van de Rabobank Noord-Kennemerland, heeft uit handen van Evert Vermeer, voorzitter van de Stichting Oer-IJ, een exemplaar van het Plan van Aanpak gekregen. De bank is een sympathisant van het initiatief en bovendien een van de sponsors voor de productie van het visiestuk. De directievoorzitter liet zich bijpraten over de doelstellingen en plannen die er zijn om het Oer-IJ voor een breed publiek te ontsluiten. Wanneer er binnenkort concrete ideeën voor de uitwerking zijn op het gebied recreatie, lijkt het hem een goed plan als de klanten en leden van de Rabobank daar ook gebruik van kunnen maken.
Eerste exemplaar Plan van Aanpak voor de gemeenteKlik op de afbeelding voor een vergroting

Eerste exemplaar Plan van Aanpak voor de gemeente

Gepubliceerd op: 23-03-2015
De eerste exemplaren van het Plan van Aanpak zijn maandag 23 maart aangeboden aan de Castricumse wethouders Leo van Schoonhoven (buitengebied) en Ans Pelzer (o.a. archeologie en cultuurhistorie). De gemeente Castricum heeft de productie van het rapport financieel mogelijk gemaakt. Wethouder Van Schoonhoven noemde de publicatie een goed initiatief, temeer daar de gemeente zelf werkt aan visiestuk over toerisme en recreatie. Hij nodigde het bestuur van de stichting Oer-IJ nadrukkelijk uit daarop te reageren en het aan te vullen met suggesties. Met name het concreet beleefbaar maken van de historie in het landschap voor wandelaars, fietsers en kanoërs is een onderwerp dat de wethouders zeer aanspreekt.
Historische Atlas van KennemerlandKlik op de afbeelding voor een vergroting

Historische Atlas van Kennemerland

Gepubliceerd op: 11-03-2015
Bij uitgeverij Van Tilt verscheen de Historische Atlas van Kennemerland, tot stand gekomen in samenwerking met het Noord-Hollands Archief. De atlas toont diverse kaarten waarop de veranderingen in het landschap, de aanwezigheid van het vele water en de opkomst en het verdwijnen van de talrijke buitenplaatsen zichtbaar zijn.

De uitgever verspreidde het volgende persbericht:

‘Al ver voor onze jaartelling werd het karakteristieke Kennemer kustlandschap met zijn duinen en waterpartijen gevormd. Tijdens de Romeinse tijd was Kennemerland de noordelijkste grenspost van het rijk, en in de tiende en elfde eeuw gebruikten de graven van Holland het gebied als uitvalsbasis om hun gezag over Holland te vestigen. In de dertiende eeuw kregen Haarlem, Alkmaar en Beverwijk stadsrechten. De Kennemers zouden vele eeuwen lang dienstbaar blijven aan de inwoners van deze drie steden en aan de Amsterdammers die in de streek hun luxueuze buitenhuizen hadden. In 1876 deelt het Noordzeekanaal Kennemerland in tweeën, en vanaf dan verandert het door industrialisatie, de ontdekking van de kust en een verbeterde infrastructuur in een moderne regio. Maar nog altijd maken de magnifieke duinen, de bollenvelden, de weilanden en het vele water Kennemerland tot een van de mooiste streken ons land.’

‘De Historische atlas van Kennemerland vertelt in grote lijnen en aansprekende details de geschiedenis van het gebied tussen Petten en de Hondsbossche Zeewering in het noorden en de Kennemer Beek bij Bennebroek in het zuiden. Het verhaal is rijk geïllustreerd met een veertigtal zorgvuldig gekozen historische kaarten en ruim honderdveertig afbeeldingen.’
Studie verbinding A8-A9 uitgebreid met Landbouw Effect RapportageKlik op de afbeelding voor een vergroting

Studie verbinding A8-A9 uitgebreid met Landbouw Effect Rapportage

Gepubliceerd op: 11-03-2015
Gedeputeerde Staten (GS) van Noord-Holland hebben besloten om aan de planstudie naar het verbeteren van de verbinding van de A8 met de A9, een Landbouw Effect Rapportage (LER) toe te voegen, zo blijkt uit een persbericht van de provincie. Ook is een extra onderzoek naar fijn stof toegevoegd aan de planstudie. Hiermee geven GS gehoor aan het verzoek van de omgeving om nadere onderzoeken uit te voeren. De Stichting Oer-IJ heeft er op aangedrongen meer rekening te houden met het oude krekenpatroon in het gebied.

Alles is terug te lezen in de Nota van Beantwoording die door GS is vastgesteld. Deze nota bevat de beantwoording van alle zienswijzen die zijn ingediend op de Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD).

Van 13 november tot 24 december 2014 konden geïnteresseerden in de verbinding A8-A9 hun zienswijze op de NRD indienen. In totaal zijn 45 zienswijzen ingediend, die 340 vragen en suggesties bevatten. De ingediende reacties gaan onder andere over het nut en de noodzaak, de voorgestelde alternatieven, de inpassing en de effecten van de Verbinding A8-A9. Uit de reacties is op te maken dat de meningen ver uiteenlopen: waar de één nut en noodzaak onderschrijft, twijfelt de ander. Ook varieert de voorkeur die men aan de verschillende alternatieven geeft. Dit maakt goed duidelijk welke belangen tegen elkaar afgewogen moeten worden in de planstudie en voor welke uitdagingen de samenwerkende partijen zich gesteld zien. Bij de te maken keuzes zal de omgeving opnieuw betrokken worden.

De ingediende zienswijzen worden gebruikt bij het opstellen van de milieueffectrapportage (MER). Deze rapportage vormt, samen met de Landbouw Effect Rapportage (LER) en alle andere onderzoeksresultaten, de basis voor het ‘voorlopig voorkeursalternatief A8-A9’. Het voorlopige voorkeursalternatief wordt naar verwachting in januari 2016 ter inzage gelegd. Ook hierop kan door belanghebbenden zienswijzen worden ingediend. Op basis van die zienswijzen, de onderzoeksresultaten en een maatschappelijke kosten-batenanalyse zullen bestuurders in april 2016 hun voorkeur voor een bepaald tracé door het gebied uitspreken. Dit ‘definitieve voorkeursalternatief’ wordt in de jaren daarna verder uitgewerkt. De provincie Noord-Holland verwacht in 2018 met de realisatie van de verbetermaatregelen te kunnen beginnen.

De stichting militair erfgoed groot Amsterdam is teleurgesteld dat de ingediende zienswijzen op voorgenomen aanleg van A8-A9 hebben niet geleid tot heroverwegen van dit voornemen. ,,Dit ondanks de aantasting bij aanleg door een van de, historisch, militaristisch en aardkundig gezien, meest waardevolle landschappen van Nederland’’, aldus de secretaris penningmeester van de stichting Kees de Widt.

,,Op de zienswijzen van critici wordt overwegend of afwijzend gereageerd of in de trant van, hier hebben we al rekening mee gehouden. Als dat rekening houden inderdaad zo is, dan ontbreekt de argumentatie van de alternatieven. Met andere woorden fase 1 is min of meer gelopen, wel of geen UNESCO of ander waardevol gebied. Het investeren zonder eerst genoemde alternatieven door te laten rekenen op kosten / effect, gaat door.’’

Wie meer over dit onderwerp wil lezen klikt hier.

-
Nieuws

Eerste nieuwsbrief Stichting Oer-IJ, Geopark i.o.

Gepubliceerd op: 06-03-2015
Na de website en Facebookpagina is er nu ook een nieuwsbrief van de Stichting Oer-IJ. Het bestuur wil zo belangstellenden op de hoogte houden van actuele ontwikkelingen die betrekking hebben op zaken waarvoor de organisatie zich inzet. De eerste editie is verzonden naar de deelnemers aan de diverse werkgroepen, de leden van de Verenigde Vergadering, de Ambassadeurs van het Oer-IJ, sympathisanten, organisaties met wie er veel contact is geweest en de mensen die zich hebben opgegeven voor het bijwonen van een lezing bij de Oer-IJ Academie. Wie prijs stelt op de ontvangst, kan zich gemakkelijk aanmelden via een button op de startpagina van deze website of stuurt een mailtje naar de stichtingoer-ij@ziggo.nl .
Oer-IJ Academie breidt activiteiten uitKlik op de afbeelding voor een vergroting

Oer-IJ Academie breidt activiteiten uit

Gepubliceerd op: 06-03-2015
Het bestuur gaat naast de organisatie van lezingen met gastsprekers, ook een gidsenopleiding en docenten cursus onderbrengen bij de Oer-Academie. De organisatie van al deze educatieve activiteiten wordt toevertrouwd aan Jan Hormann, een recent gepensioneerde docent uit het voortgezet onderwijs, die in Castricum woont en onder meer werkte bij het Bonhoeffer en de Jac.P.Thijsse College in zijn woonplaats. De gidsenopleiding wordt georganiseerd in samenwerking met het Instituut voor Natuureducatie (IVN). De IVN Ambassadeurscursus beleeft een tweede editie (ook een samenwerkingsproject met het IVN) en is bedoeld voor recreatieondernemers, die hiermee hun kennis over het gebied kunnen vergroten.
Boekwerk drs. Peter Vos te koopKlik op de afbeelding voor een vergroting

Boekwerk drs. Peter Vos te koop

Gepubliceerd op: 18-02-2015
Drs. Peter Vos, een van de sprekers van de Oer-IJ Academie, promoveert op een onderzoek naar het ontstaan van het Nederlandse kustlandschap in het Holoceen. In het proefschrift wordt de landschapsgeschiedenis van ons land in beeld gebracht aan de hand van een serie paleogeografische kaarten op landelijk, regionaal en lokaal schaalniveau. De toelichtende tekst is in het Engels. De publicatie verschijnt ook in boekvorm.

De beoogde doelgroepen voor de uitgave zijn geografische en geoarcheologische vakgenoten, landschapsarcheologen en geïnteresseerde leken op het kennisgebied van paleolandschap en archeologie. De prijs is mede vanwege de beperkte oplage 75 euro. Wie het koopt via onze stichting krijgt korting en betaalt niet meer dan 50 euro. Bestellen kan via een mail naar stichtingoer-ij@ziggo.nl .

-
Romeinen in VelsenKlik op de afbeelding voor een vergroting

Romeinen in Velsen

Gepubliceerd op: 15-02-2015
Aan de oevers van het Oer-IJ in Velsen hebben rond het begin van de jaartelling twee Romeinse nederzettingen gelegen. Restanten daarvan zijn bij archeologische opgravingen rond de aanleg van zowel de Velser- als de Wijkertunnel aangetroffen. Dit jaar wordt uitgebreid aandacht besteed aan dat bijzondere verleden, precies twee eeuwen geleden. Met een tentoonstelling, een publieksevenement, scholenprojecten en publicaties. Meer daarover is te vinden op een speciale website. Er is ook een brochure gemaakt over de Romeinen in Velsen. Klik hier om die te kunnen lezen.
Ambassadeurscursus buitenplaatsenKlik op de afbeelding voor een vergroting

Ambassadeurscursus buitenplaatsen

Gepubliceerd op: 05-02-2015
Met het project ‘Buitenplaatsen in beeld’ staan de buitenplaatsen van Kennemerland al volop in de aandacht. Wie meer wil leren over dit bijzondere stukje cultuurhistorie en de verbinding met het unieke landschap en de natuur meldt zich via deze link aan voor de cursus IVN ‘Gastheer van de Buitenplaatsen in beeld’. Deze cursus is bestemd voor de buitenplaatsen, culturele instellingen en ondernemers in en rondom de buitenplaatsen, die hun bezoekers en gasten de cultuurhistorie, het landschap en de natuur willen laten beleven.

Buitenplaatsen in en rondom Kennemerland

Het leven van rijke stedelingen van 1600 tot 1900 was intrigerend. In deze periode trokken zij zich graag terug in weelderige zomerverblijven. Er werden prachtige tuinen en parken aangelegd, van schitterende Engelse landschapstuinen tot Franse Barok, en veel inheemse flora die meegenomen zijn vanuit de verre reizen die ze maakten. De tuinen waren een middel voor de eigenaren van de Buitenplaatsen om ook hun rijkdom te laten zien. De Buitenplaatsen zijn voor vele bezoekers en natuurliefhebbers een lust om te beleven, vooral door de diversiteit aan flora en fauna in de parken en landschapstuinen.

Het IVN Gastherennetwerk
IVN, Instituut voor natuureducatie en duurzaamheid heeft jarenlange ervaring in het opleiden van recreatie-, horeca- en agrarische ondernemers in de toeristische sector in de bijzondere natuurwaarden van het gebied waarin zij ondernemen. U verkrijgt met de cursus toegang tot dit landelijke netwerk van ruim 2.000 ‘Gastheren van het Landschap’. In Noord-Holland zijn inmiddels ruim 100 gastheren opgeleid.
Inhoud van de cursus

De cursus bestaat uit drie lesochtenden en een afsluitende bijeenkomst op verschillende locaties in en rondom de Buitenplaatsen. De bijeenkomsten staan bol van wetenswaardigheden over het ontstaan van het landschap, de continu veranderende landschapskenmerken, de cultuurhistorie en de flora en fauna van het Kennemerland. De cursus gaat in op wat juist Kennemerland zo uniek maakt, de verbinding met het cultureel erfgoed, de buitenplaatsen in relatie tot het gebied, alle bijzondere plekjes en recreatieve mogelijkheden.

Excursies en uitwisseling vormen een centraal onderdeel van de cursus. Deelnemers krijgen de opdracht om gezamenlijk een arrangement of een product te ontwikkelen die het recreatieve karakter van het landschap en de cultuurhistorische waarde van de Buitenplaatsen extra versterkt. Tijdens de laatste bijeenkomst presenteren de deelnemers hun eindopdracht. Na het doorlopen van de cursus mag men zich met trots IVN Gastheer van de Buitenplaatsen in beeld noemen. De cursusdagen staan gepland op 31 maart, 21 april, 26 mei en 22 september 2015.

Na afronding van de cursus kan/is men…
• Bezoekers en gasten wijzen op de unieke kenmerken van het landschap en de cultuurhistorie.
• Meer bekend met de bijzondere plekken in de omgeving van hun onderneming.
• Een aantrekkelijker verblijf voor de gasten verzorgen.
• Meer betrokken bij (ondernemers in) de streek.
• Meer gericht op samenwerkingsverbanden binnen de regio.
• Ontvangt men een certificaat en het gevelbord ‘IVN Gastheer van de Buitenplaatsen in beeld’.
Aanmelding & kosten

Aanmelden kan tot 29 maart 2015 via het online formulier. Dankzij een bijdrage van de Provincie Noord-Holland, die het programma Buitenplaatsen in beeld en deze gebiedspromotie ondersteunt, wordt deze cursus aangeboden voor € 79,-. Er kunnen maximaal 25 mensen meedoen aan de cursus.

Meer informatie
Voor vragen over de cursus kunt u terecht bij IVN Noord-Holland, Gwen Pellinkhof (g.pellinkhof@ivn.nl of 06- 33677971).

De cursus Gastheer van de buitenplaatsen’ wordt georganiseerd door IVN in nauwe samenwerking met gemeenten, Natuurmonumenten en Cultuurcompagnie. De cursus is onderdeel van het project ‘Buitenplaatsen in beeld’ en wordt mede mogelijk gemaakt door een bijdrage van Provincie Noord-Holland.
Lezing over 'Het beste dorp van Holland' door Gervien PielageKlik op de afbeelding voor een vergroting

Lezing over 'Het beste dorp van Holland' door Gervien Pielage

Gepubliceerd op: 03-02-2015
De fusie Alkmaar, Schermer, Graft-De Rijp moet ons het beste van stad en land geven. Met een knipoog naar deze slogan komt de uitspraak van Rijper Jan Adriaanszoon Leeghwater boven water; hij omschreef het dorp De Rijp als ‘Het beste Dorp in Holland’. Op donderdag 19 februari geeft Gervien Pielage om 20 uur een lezing in het Alkmaars Historisch Café over het beste dorp van Holland. In een presentatie met beelden van kaartmateriaal, landschap, bebouwing en objecten wordt u meegenomen in het ontstaan van, en leven en werken in en rond het dorp De Rijp door de eeuwen heen.

De Rijp en Graft kenden welvaart én armoede. Op het Schermereiland, tussen Beemster en Schermer, werd furore gemaakt in de haringvisserij en walvisvaart. De meeste inwoners verdienden het brood in de visserij en bijhorende nering. Traankokerijen, lijnbanen, zeildoekweverijen, scheepswerven brachten rijkdom. Ook tegenslag; de grote brand in 1654 heeft twee derde van het dorp in de as gelegd.

Gervien Pielage, geboren en getogen Rijper heeft een civiel technische opleiding gehad. Hij werkte ruim 40 jaar in de Noord-Hollandse waterschapswereld bij het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier. Momenteel is Pielage vrijwilliger PR-zaken bij Museum In ’t Houten Huis, het museum voor het Schermereiland in De Rijp.

In het kader van de fusie organiseren Stedelijk Museum Alkmaar, Museum in ’t Houten Huis en Museummolen dit voorjaar een drieluik tentoonstelling onder de naam ‘Het beste van Stad en Land’. Op 4 april is een feestelijke aftrap van deze samenwerking o.a. met een fietstocht en bezoek langs de drie tentoonstellingen.

In het kort:

Datum: Donderdag 19 februari 2015

Locatie: Bibliotheek Kennemerwaard, Alkmaar Centrum, Gasthuisstraat 2

Tijd: Van 20.00 uur tot ca. 22.00 uur (incl. pauze)

Kosten: € 7,50 inclusief koffie/thee. Gereduceerde prijs van € 5,00 voor abonnee/lid/vriend van een van instanties die onderdeel zijn van het Historisch Café Alkmaar.

Kaarten en reserveringen
Kaarten zijn verkrijgbaar bij Bibliotheek Kennemerwaard, locatie Alkmaar Centrum, Gasthuisstraat 2.

Tijdens openingstijden van de bibliotheek bij de klantenservice, telefonisch via 072- 515 6644 of per mail alkmaar@bknw.nl
Provincie kritisch over voorkeursvariant rangeerterrein SprintersKlik op de afbeelding voor een vergroting

Provincie kritisch over voorkeursvariant rangeerterrein Sprinters

Gepubliceerd op: 02-02-2015
Noord-Holland zal niet zonder slag of stoot akkoord gaan met de locatie ’N203 Uitgeest’ voor de aanleg van een rangeerterrein voor 75 sprintertreinen, zegt een woordvoerder van de provincie in Dagblad Kennemerland tegen verslaggver Koen van Eijk .

Als het rangeerterrein inderdaad langs de N203 wordt gebouwd, komt het te liggen in de zogeheten ’stellingzone’; het beschermde gebied rond Unesco-monument Stelling van Amsterdam met zijn ring van forten. Een deel van het opstelterrein komt langs de N203 zelfs binnen het schootsveld te liggen van fort Aan den Ham. Het openhouden van de schootscirkels is belangrijk voor de provincie; ze behoren in Unesco-termen tot ’uitzonderlijke universele waarden’.

De provincie, door het Rijk aangewezen als eerste verantwoordelijke voor het behoud van het monument, spreekt van de ’kernwaarden’ van de stelling. ,,Daarbij gaat het om het hele stelsel van de verdediging, dus de intactheid van de forten, maar ook om de dijken, inlaatsluizen, hoofdweerstandslijnen en de openheid van het omliggende landschap’’, aldus een woordvoerster van de provincie. ,,Dit gebied moest onder water gezet kunnen worden in tijden van verdediging.’’

De inundatiegebieden en de schootsvelden mogen onder geen beding verstoord worden door bebouwing, zegt artikel 22.1 van de provinciale ruimtelijke verordening. Er mag alleen ontwikkeling plaatsvinden als die ontwikkelingen de kernwaarden behouden danwel versterken. Dat geldt binnen de hele begrenzing van het werelderfgoed. De snelweg A9 wordt daarbij als westgrens aangehouden. Het gehele beoogde rangeerterrein ligt daar binnen.

,,Grootschalige ontwikkelingen zijn helemaal niet toegestaan’’, aldus de woordvoerster. ,,Het opstelterrein, toch gauw drie à vier hectare, is een grootschalige ontwikkeling. Dat is alleen toegestaan als sprake is van een groot openbaar belang, er compenserende maatregelen worden getroffen en geen reële andere mogelijkheden zijn.’’

Er zijn diverse alternatieven, aldus de provinciewoordvoerster: ,,Of deze alternatieven geen van alle reëel zouden zijn, zal zo nodig de Raad van State uiteindelijk bepalen.’’

Die andere alternatieven worden echter niet gepruimd door de gemeenten Uitgeest, Heemskerk, Castricum, Beverwijk en Velsen. Zij hebben een voorkeur voor de N203. Het Rijk inmiddels ook. Vandaar dat afgelopen woensdag is besloten extra onderzoek te laten doen naar de impact van een rangeerterrein op de Stelling van Amsterdam. Dat moet voor de zomer gereed zijn.

Het comité Opstelterrein Nee in Castricum, dat zich verzet tegen de bouw van het opstelterrein in de Castricummer polder, reageert teleurgesteld: ,,Bezorgdheid van de provincie, voor een opstelterrein dat op ruime afstand ligt van een onderdeel van de Stelling van Amsterdam? De provincie zou bezorgd moeten zijn over de kwaliteit van de leefomgeving van de burgers. De Stelling van Amsterdam heeft straks niet dag en nacht last van ernstige licht- en geluidshinder. Woensdag lag het opstelterrein al bijna langs de N203, nu zweeft het tot de zomer dreigend boven de Castricummer polder.’’

Het opstelterrein voor sprinters is een project van Prorail in opdracht van het ministerie van infrastructuur en milieu. Het is een onderdeel van het Programma Hoogfrequent Spoorvervoer (PHS), waarbij reizigers elke tien minuten kunnen opstappen op een intercity of sprinter. De sprinters moeten ’s nachts gestald worden in de buurt van station Uitgeest.

(Bron, editie Kennemerland van het Noordhollands Dagblad)
Onderzoek naar opstelterrein Sprinters in de buurt van StellingKlik op de afbeelding voor een vergroting

Onderzoek naar opstelterrein Sprinters in de buurt van Stelling

Gepubliceerd op: 29-01-2015
Er komt een nader onderzoek dat duidelijk moet maken of de aanleg van een parkeerplaats voor Sprinters aan de zuidoostkant van de A9 langs de N203 zich verdraagt met de aanwezigheid van Fort aan den Ham uit de Stelling van Amsterdam in de buurt. Het fort staat op de Werelderfgoedlijst van de UNESCO.

De vijf betrokken gemeenten in de buurt, inclusief Uitgeest, hebben voor deze locatie hun voorkeur uitgesproken. Het ministerie van Infrastructuur en Milieu heeft die aanbeveling overgenomen. De provincie ziet eigenlijk bezwaren voor alle acht genoemde opstelplekken. Maar, zo liet gedeputeerde Tjeerd Talsma weten, er zal toch een keuze moeten worden gemaakt.

De Stelling van Amsterdam tekende bezwaar tegen de voorkeurlocatie aan. Ook de Stichting tot Behoud van de Natuurlijke en Cultuurhistorische Waarden in het Alkmaardermeer gebied en de Stichting Oer-IJ zijn falikant tegen. Ze hebben hun bezwaren in brieven aan de gemeenten en provincie toegelicht.

Woensdag 28 januari heeft het ministerie op het provinciehuis in Haarlem overleg gevoerd met de betrokken gemeenten. Daar is afgesproken dat er een vervolgonderzoek komt. Diverse overheidsdiensten begeleiden die studie. Ook de gemeente Uitgeest wordt daarvoor uitgenodigd. Het duurt zeker tot aan de zomer voordat er duidelijkheid komt.

Hieronder de letterlijke verklaring van de provincie naar aanleiding van het overleg in Haarlem.

Inleiding
• Het kabinet heeft in 2010 de Voorkeursbeslissing voor het Programma Hoogfrequent Spoorvervoer (PHS) genomen.
• Deze voorkeursbeslissing is genomen met bestuurlijke instemming van alle stadsregio’s en provincies.
• PHS betekent ondermeer meer treinen tussen Amsterdam en Alkmaar.
• Het realiseren van voldoende opstelcapaciteit voor de sprinters met eindstation Uitgeest is een randvoorwaarde om meer treinen te kunnen laten rijden.
• Omdat de sprinters eindigen (en beginnen) in Uitgeest dient op basis van milieu-, logistieke- en kostenoverwegingen dit opstelterrein zo dicht mogelijk bij het station Uitgeest gerealiseerd te worden.
• Hiervoor zijn in 2014 in een actief en open participatieproces met de vijf betrokken gemeenten, de provincie Noord-Holland, de vervoerder en de omgeving (bewoners en belangenorganisaties) acht verschillende alternatieven ontwikkeld.
• De vijf gemeenten zijn met een unaniem advies gekomen voor het alternatief ”N203” als minst bezwaarlijke locatie.
• Het alternatief N203 ligt aan de zuidoostkant van de bestaande A9 en langs de spoorlijn Alkmaar - Zaandam en N203, in het gebied "Stelling van Amsterdam" (een UNESCO-Werelderfgoed).

Resultaat bestuurlijk overleg
• Op woensdag 28 januari is door het Ministerie van IenM, de gemeenten Uitgeest, Castricum, Heemskerk, Beverwijk en Velsen en de provincie Noord-Holland het volgende afgesproken:
• Alles overwegend hebben de vijf gemeenten en het Ministerie van IenM de voorkeur uitgesproken voor de locatie N203.
• De provincie heeft ingestemd met vervolgonderzoek naar deze locatie.
• Alle partijen onderschrijven het belang van het UNESCO-werelderfgoed Stelling van Amsterdam.
• Daarom geldt de nadrukkelijke voorwaarde dat een Heritage Impact Assessment toets (HIA) uitgevoerd dient te worden.
• Uit deze HIA moet blijken of de unieke universele waarden van het werelderfgoed “Stelling van Amsterdam” niet (wezenlijk) aangetast worden door de beoogde ontwikkeling.
• Als onderdeel van de HIA, zal gekeken worden hoe het opstelterrein zo goed mogelijk kan worden ingepast en worden mogelijke maatregelen onderzocht om het effect op het werelderfgoed te minimaliseren.
• De HIA-toets zal gezamenlijk worden begeleid door de Ministeries van IenM, OCW, Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, provincie Noord-Holland en de gemeente Uitgeest.
• In de zomer van dit jaar vindt een volgend bestuurlijk overleg plaats om op basis van de HIA een definitief bestuurlijk besluit te nemen.
Verslag en vragen naar aanleiding Oer-IJ-lezing Peter VosKlik op de afbeelding voor een vergroting

Verslag en vragen naar aanleiding Oer-IJ-lezing Peter Vos

Gepubliceerd op: 29-01-2015
Hoe kan het dat de Romeinen aan het begin van de jaartelling een fort met een haven aanlegden bij Velsen, terwijl de monding van het Oer-IJ volgens de deskundigen al was dichtgeslibd? Het was een van de vragen die fysisch geograaf en wetenschappelijk onderzoeker Peter Vos kreeg voorgelegd na zijn druk bezochte lezing op dinsdagavond 27 januari in het Huis van Hilde te Castricum. Hij was de eerste spreker van de Oer-IJ Academie. Zijn antwoord is terug te lezen onder het verslag dat is opgenomen in de Kennisbank op deze site. Klik hier om het te kunnen lezen.
Ook tweede serie lezingen helemaal vol.Klik op de afbeelding voor een vergroting

Ook tweede serie lezingen helemaal vol.

Gepubliceerd op: 29-01-2015
Ook de tweede serie lezingen van de Oer-IJ Academie is uitverkocht. Voor alle vier de sprekers hebben zich zoveel mensen aangemeld dat inmiddels alle beschikbare plaatsen zijn vergeven. Degenen die te laat hebben geserveerd via de website krijgen daarvan bericht. Later dit jaar worden nieuwe sprekers uitgenodigd om over andere onderwerpen die het Oer-IJ betreffen te komen vertellen. Hou daarvoor onder meer deze site in de gaten. Verslagen van de bijeenkomsten worden in de rubriek Kennisbank van deze website opgenomen.
Volle bak voor Peter VosKlik op de afbeelding voor een vergroting

Volle bak voor Peter Vos

Gepubliceerd op: 28-01-2015
De eerste lezing georganiseerd door de Oer-IJ Academie was een groot succes. Ruim 90 personen waren dinsdag 27 januari bijeen in Het Huis van Hilde en luisterden geboeid naar fysisch geograaf Peter Vos, die sprak over de ontstaansgeschiedenis van het Oer-IJ als estuarium van de Rijn. Op 5 februari komt hij het verhaal nog een keer vertellen. Klik hier voor meer informatie over alle lezingen van de Oer-IJ Academie.
Zaal Huis van Hilde te klein; Extra lezingen Oer-IJ AcademieKlik op de afbeelding voor een vergroting

Zaal Huis van Hilde te klein; Extra lezingen Oer-IJ Academie

Gepubliceerd op: 25-01-2015
Het aantal inschrijvingen voor de lezingen van de Oer-IJ Academie over de ontstaans- en bewoningsgeschiedenis van onze regio overtreft alle verwachtingen. De zaal van het Huis van Hilde is voor de eerste vier bijeenkomsten vol. Alle sprekers komen nu nog een keer terug naar Castricum om een tweede avond te verzorgen.

De tweede lezing van Peter Vos staat nu gepland voor 5 februari. Op 2 maart komt landschapsgeograaf Lia Vriend-Vendel haar verhaal over het veranderend grondgebruik in het Oer-IJ gebied nog een keer extra vertellen. Provinciaal archeoloog Rob van Eerden spreekt 26 opnieuw over de bewoningsgeschiedenis en op 20 april sluit historisch geograaf Chris de Bont de reeks af met een verhandeling over de geschiedenis van het veen in het Oer-IJ gebied.

Fysisch geograaf en wetenschappelijk onderzoeker Peter Vos bijt dus het spits af met een verhandeling over de vroegste geschiedenis van het Oer-IJ. Zo’n 5000 jaar veranderde West-Nederland door de zeespiegelstijging in één groot veenmoeras. Het water zocht zich een weg via een stelsel van geulen en kreken dat later het Oer-IJ is genoemd. Veel landschapselementen daarvan zijn nog steeds herkenbaar in het landschap tussen Castricum, Uitgeest en Velsen.

Peter Vos, geboren Beverwijker, deed na zijn studie in 1980 geo-archeologisch onderzoek in de Assendelverpolder. Hij werkt nu bij het Kennisinstituut Deltares, maar is altijd betrokken gebleven bij opgravingen naar de vroegste geschiedenis deze regio. Samen met Jan de Koning en Rob van Eerden werkt hij aan een publicatie over het ontstaan van het Oer-IJ. Het stuk zal een belangrijk onderdeel zijn van het proefschrift dat Peter Vos in juni verdedigt.

Bezoekers aan de lezingen hebben vooraf of tijdens de pauze de gelegenheid de nieuwe tentoonstelling over de ontstaans- en bewoningsgeschiedenis van Noord-Holland in de expositieruimte van het Huis van Hilde te bekijken.

Wie daar bij wil zijn, kan zich nog zich voor de tweede serie aanmelden via de website oer-ij.nl, of een mail sturen naar stichtingoer-ij@ziggo.nl.
Alle erfgoedkaarten digitaal beschikbaarKlik op de afbeelding voor een vergroting

Alle erfgoedkaarten digitaal beschikbaar

Gepubliceerd op: 24-01-2015
Voor de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) heeft Archeologisch Adviesbureau RAAP een landelijke inventarisatie gemaakt van alle beschikbare gemeentelijke erfgoedkaarten in Nederland. De RCE beschikt hiermee over 1600 van deze digitale kaarten met de bijbehorende documentatie. Momenteel worden ze aan elkaar gepast tot een landsdekkende kaart, die de RCE in februari zal publiceren op www.archeologieinnederland.nl.
Onthulling reconstructie 9-jarig jongetje van UitgeestKlik op de afbeelding voor een vergroting

Onthulling reconstructie 9-jarig jongetje van Uitgeest

Gepubliceerd op: 21-01-2015
Op maandag 26 januari onthult gedeputeerde Elvira Sweet de reconstructie van het jongetje van Uitgeest. Met deze onthulling wordt het laatste mensfiguur onthuld in het Huis van Hilde, het archeologiecentrum van de provincie Noord-Holland. Schrijver Hans Kuyper presenteert diezelfde middag het kinderboek dat hij schreef over dit 9-jarig jongetje: Aak.

Tijdens opgravingen in Uitgeest in de jaren 80, is het skelet gevonden van een 9-jarig jongetje dat leefde in de late IJzertijd (ca. 200 v. Chr.). Archeologen weten veel over dit gebied, het leven in die tijd, waarom daar werd gewoond. Toch stelt de opgegraven jongen hen voor raadselen: Aak is namelijk begraven, wat ongebruikelijk was voor die tijd. Bovendien is hij gevonden op een bijzondere locatie, waarschijnlijk een rituele plek langs het water. Hoe Aak is gestorven, is tot nog toe onbekend.

In opdracht van de provincie Noord-Holland is een levensechte reconstructie gemaakt van het gezicht van de jongen. Het jongetje van Uitgeest maakt deel uit van de permanente tentoonstelling in Huis van Hilde, het archeologiecentrum dat op 15 januari is geopend. In het centrum is na 26 januari naast de reconstructie ook het 2200 jaar oude skelet te zien. De reconstructie is gemaakt door Maja d’Hollosy. Zij maakte eerder ook de gezichtsreconstructies van Cees de Steentijdman en de Alkmaarse vrouw. Maja is bij de onthulling aanwezig en geeft een toelichting op haar werk.

Schrijver Hans Kuyper heeft een (kinder)boek geschreven over het leven van het Jongetje van Uitgeest. Justin van Es, de winnaar van de Huis van Hilde- prijsvraag, heeft een hoofdrol in het boek gewonnen en neemt op 26 januari het eerste exemplaar in ontvangst. De klas van Justin en leerlingen van twee scholen in Castricum zijn aanwezig om de onthulling en de boekpresentatie bij te wonen.

Datum: maandag 26 januari 2015
Tijdstip: 12:30 – 13:45
Locatie: Archeologiecentrum Huis van Hilde, Westerplein 6, 1901 NA Castricum (direct naast het NS station Castricum)

Programma:
12:30 – 12:45 Inloop / welkom met koffie en thee
12:45 – 13:15 Perspresentatie door Rob van Eerden en Maja d’Hollosy
13:15 – 13:30 Officiële onthulling reconstructie door gedeputeerde Elvira Sweet en Justin van Es
13:30 – 13:45 Overhandiging eerste boek over het leven van Aak aan prijswinnaar Justin van Es
13:45 – 14:00 Gelegenheid tot maken van foto’s
Ook gemeente Uitgeest steunt Oer-IJ-initiatiefKlik op de afbeelding voor een vergroting

Ook gemeente Uitgeest steunt Oer-IJ-initiatief

Gepubliceerd op: 21-01-2015
De gemeente Uitgeest heeft in een brief laten weten sympathiek te staan tegenover de doelstellingen van de Stichting Oer-IJ. Eerder waren er al adhesiebetuigingen van Castricum en Heemskerk. Zaanstad en Velsen is ook gevraagd het belang van het initiatief te onderschrijven. De Stichting Oer-IJ wil gemeenten adviseren over zaken die betrekking hebben op de archeologische en geologische waarden van het groene gebied in de driehoek Velsen, Zaanstad, Alkmaar.
Lezing Peter Vos over ontstaan Oer-IJKlik op de afbeelding voor een vergroting

Lezing Peter Vos over ontstaan Oer-IJ

Gepubliceerd op: 21-01-2015
Zo’n 5000 jaar geleden veranderde West-Nederland door extreem wisselde getijdenbewegingen van de Noordzee in één groot veenmoeras. Het water uit dit gebied zocht zich, via een stelsel van geulen en kreken, een weg naar zee. Dit is later het Oer-IJ genoemd. Veel van de landschapselementen zijn nog steeds herkenbaar in het landschap tussen Castricum, Uitgeest en Velsen. Fysisch geograaf en wetenschappelijk onderzoeker Peter Vos komt daar dinsdagavond 27 januari over vertellen in het Huis van Hilde te Castricum.

Bezoekers van deze lezing, aanvang 20.00 uur, hebben de gelegenheid vooraf of tijdens de pauze de nieuwe tentoonstelling over de ontstaans- en bewoningsgeschiedenis van Noord-Holland te bekijken. Wie er bij wil zijn, kan zich nog aanmelden via de website oer-ij.nl (zie: actueel), of opgeven via stichtingoer-ij@ziggo.nl.

Peter Vos, geboren Beverwijker, deed na zijn studie in 1980 zijn eerste geo-archeologisch onderzoek in de Assendelverpolder. Hij werkt nu bij het Kennisinstituut Deltares, maar is altijd betrokken gebleven bij opgravingen naar de vroegste geschiedenis deze regio. Samen met Jan de Koning en Rob van Eerden werkt hij aan een publicatie over het ontstaan van het Oer-IJ. Het stuk zal een belangrijk onderdeel zijn van het proefschrift dat Peter Vos in juni verdedigt.

De lezing van Peter Vos is de eerste in een serie van vier avonden die worden georganiseerd door de zogenoemde Oer-IJ Academie van de stichting Oer-IJ, Geopark i.o. Op 24 februari komt landschapsgeograaf Lia Vriend-Vendel een verhaal vertellen over het veranderend grondgebruik in het Oer-IJ gebied sinds het begin van de jaartelling, op 31 maart is provinciaal archeoloog Rob van Eerden aan de beurt, met een lezing over de bewoningsgeschiedenis van het Oer-IJ gebied en op 28 april sluit historisch geograaf Chris de Bont de reeks af met een verhandeling over de landschapsgeschiedenis van het Oer-IJ gebied.
Hilde opent archeologiecentrum in CastricumKlik op de afbeelding voor een vergroting

Hilde opent archeologiecentrum in Castricum

Gepubliceerd op: 15-01-2015
Onder grote belangstelling van betrokkenen, gasten en de pers heeft Gedeputeerde Elvira Sweet donderdag 15 januari de sleutels van het nieuwe provinciaal archeologiemuseum overhandigd aan een levende 'Hilde', waarmee 'Het Huis' dat naar haar vernoemd is, officieel was geopend. Komend weekeinde zijn er allerlei extra activiteiten voor het publiek georganiseerd. De vaste tentoonstelling over de bewoningsgeschiedenis van de provincie kan worden bekeken en in de ruimte voor tijdelijke exposities is een presentatie van archeologische vondsten in Noord-Holland te zien. Klik hier voor meer bijzonderheden.
'Geen Sprinters in schootsveld fort'Klik op de afbeelding voor een vergroting

'Geen Sprinters in schootsveld fort'

Gepubliceerd op: 13-01-2015
Ook de stichting Militair Erfgoed heeft bezwaar gemaakt tegen een opstelplaats voor Sprinters op een plek die in ‘het schootsveld’ ligt van het Fort aan Den Ham, dat deel uitmaakt van het UNESCO Werelderfgoed ‘De Stelling van Amsterdam. In een brief aan gedeputeerde Elvira Sweet van de provincie Noord-Holland ‘wordt bovendien de noodzaak van een opstelterrein in twijfel getrokken. Klik hier voor de complete brief.
Oer-IJ Academie van start met serie van vier lezingenKlik op de afbeelding voor een vergroting

Oer-IJ Academie van start met serie van vier lezingen

Gepubliceerd op: 13-01-2015
De Stichting Oer-IJ heeft het initiatief genomen voor een eigen Oer-IJ Academie. Eerste activiteit is een serie van vier publiekslezingen in Huis van Hilde te Castricum. Verschillende deskundigen komen daar meer vertellen over de boeiende geschiedenis van dit kwetsbare gebied. De Oer-IJ Academie wordt gecoördineerd door professor Hans van Weenen, die zich in zijn wetenschappelijk werk vooral heeft beziggehouden met milieuproblematiek. Hij deed veel onderzoek, publiceerde daarover en was betrokken bij de organisatie van internationaal overleg op het gebied duurzame productontwikkeling. Klik hier voor meer informatie over de data en de sprekers. Daar vindt U ook een aanmeldformulier.
‘Zoek alternatief voor opstelplaats Sprinters’Klik op de afbeelding voor een vergroting

‘Zoek alternatief voor opstelplaats Sprinters’

Gepubliceerd op: 04-01-2015
De Stichting Oer-IJ bepleit in een brief aan Melanie Schultz van Haegen, minister van Infrastructuur en Milieu, op zoek te gaan naar een alternatief voor een locatie om een opstelterrein voor Sprinters aan te leggen. De voorkeursvariant van de vijf betroken regiogemeenten voor een plek aan de zuidoost kant van de weg Uitgeest-Krommenie en de A9 wordt gezien als een onaanvaardbare aantasting van het open landschap.

Volgens de stichting verdraagt nagenoeg geen van de geopperde ideeën zich met het streven het archeologisch unieke en kwetsbare Oer-IJ-gebied zoveel mogelijk te behouden en te ontzien. Gevraagd wordt nog eens goed naar de locatie bij het station van Beverwijk te kijken, of anders naar een andere plek te zoeken.

De letterlijke tekst van de brief:

Aan Minister van I & M
Mevrouw drs M.H. Schultz van Haegen – Maas Geesteranus
postbus 20901
2500 EX DEN HAAG

Castricum, 3 januari 2015


De Stichting Oer-IJ brengt de bijzondere kwaliteiten van het - waarneembare en verborgen - landschap tussen Alkmaar; Zaanstad en Haarlem onder brede aandacht. Het is dan ook vanuit dat gezichtspunt dat wij reageren op het onlangs van ProRail ontvangen rapport: "Informatiedocument Locatiekeuze Opstelterrein Sprinters met eindstation Uitgeest".

Ook hebben wij kennis genomen van de in december jl. door de colleges van burgemeester en wethouders van Uitgeest, Castricum, Heemskerk, Beverwijk en Velsen uitgesproken voorkeur voor de locatie Uitgeest N203, gelegen aan de zuidoostkant van de aansluiting provinciale weg N203 en rijksweg A9.

Wij hebben begrepen dat de locatiekeuze ten behoeve van het ontwerp-tracébesluit (OTB) op 28 januari 2015 door het ministerie van I&M zal worden genomen, in een gezamenlijk Bestuurlijk Overleg (BO) met de provincie Noord-Holland en de gemeenten Beverwijk, Castricum, Heemskerk, Uitgeest en Velsen. In dat verband wil de Stichting Oer-IJ u het volgende ter overweging meegeven.

Als Stichting Oer-IJ hebben wij in een eerder stadium informatie en argumenten aangeleverd waarom het in onze ogen van het grootste belang is dat het Oer-IJ gebied zich in de toekomst zodanig zou moeten kunnen ontwikkelen dat de huidige aardkundige, archeologische, ecologische, cultuur-historische en landschappelijke waarden maximaal benut worden. En dat niet alleen vanwege het directe belang van deze waarden, maar ook vanwege het indirecte belang voor de economische ontwikkeling van het gebied. Bij het laatste moet niet alleen gedacht worden aan de bestaande en grote, nog niet ontwikkelde mogelijkheden voor recreatie en toerisme, maar ook aan de waarde van het gebied i.v.m. woonklimaat en vestigingsklimaat voor bedrijven in het gebied zelf en ruim daarbuiten (zg. metropolitane regio Amsterdam).

Wij waarderen de wijze waarop ProRail en I&M het participatietraject hebben uitgevoerd. Er is tijd besteed aan het horen van alle belangengroepen en het in kaart brengen van de gevolgen van een dergelijk terrein op tal van ruimtelijke aspecten. De Stichting constateert echter dat in het informatiedocument ogenschijnlijk geen voorkeur wordt uitgesproken voor een bepaalde locatie, maar anderzijds wel gewicht wordt gegeven aan een aantal aspecten (en aan andere aspecten dus minder). Ook in de geleverde illustraties (zie bij voorbeeld die aangaande de locaties in Beverwijk/Velsen) wordt al dan niet bewust een zekere suggestie gelegd. Uiteindelijk zal het erom gaan hoeveel zwaarte wordt gegeven aan de verschillende in het document geleverde argumenten en hoe zwaar de waarden van het Oer-IJ dus gewicht in de schaal zullen leggen.

Wij zijn van mening dat op grond van de genoemde grote waarden van het Oer-IJ gebied en de ernstige aantasting daarvan, binnen de gemeenten Uitgeest, Heemskerk en Castricum geen enkel geschikt terrein voor dergelijke werkzaamheden is te vinden. De landschappelijke, natuurlijke en cultuurhistorische waarden van dit gebied, waar de openheid zo kenmerkend is, zijn onvervangbaar en verdragen geen ingrijpende ruimtelijke ingreep als een opstelterrein voor de sprinters.

Bovenstaande betekent dat we een mogelijke aanwijzing van N203 als voorkeurslocatie ook ten stelligste afwijzen. Deze locatie is totaal ongeschikt want het betreft hier behalve een onmisbaar element van het Oer-IJ gebied ook nog eens formeel een groene randstedelijke bufferzone en het Unesco-werelderfgoed de Stelling van Amsterdam.

Behalve het opstelterrein wordt er door de Provincie Noord-Holland in dit gebied ook nog gezocht naar ruimte voor aansluiting van de snelweg A8-A9. Beide infrastructurele ingrepen zorgen voor een verdere verstedelijking van dit nu nog open gebied en dat betekent dat de zo belangrijke recreatieve ontwikkelingsruimte in dit deel van de Metropool Regio Amsterdam sterk in waarde vermindert.

Samenvattend concludeert de Stichting Oer-IJ dat de bijzondere kwaliteiten van het Oer-IJ gebied de aanleg van een opstelterrein niet verdraagt en dat mocht er - om wat voor reden dan ook - niet voor de alternatieven in Beverwijk/Velsen worden gekozen, nog naar andere mogelijkheden moet worden doorgezocht. U heeft de unieke mogelijkheid om bij te dragen aan het behoud van deze bijzondere Oer-delta als ondergrondse "landmark" van onze waterstaat en voetsporen van onze aardkundige en landschappelijke geschiedenis.

Namens de Stichting Oer-IJ,

met vriendelijke groet,

Drs. J.J.T. Teeuwisse
Secretaris.

Cc.: Gemeenteraadsleden en colleges B & W Castricum, Heemskerk, Uitgeest,
Beverwijk en Velsen;
College van Gedeputeerde Staten en leden Provinciale Staten van Noord-Holland


Website Huis van Hilde actiefKlik op de afbeelding voor een vergroting

Website Huis van Hilde actief

Gepubliceerd op: 31-12-2014
Huis van Hilde, het nieuwe archeologiecentrum Noord-Holland in Castricum dat donderdag 15 januari officieel wordt geopend, heeft inmiddels een actieve website. Op internet kunnen bezoekers al kennis maken met de historische figuren die zo’n centrale positie innemen op de permanente tentoonstelling over de bewoningsgeschiedenis van de provincie. In het weekeinde van vrijdag 16 tot zondag 18 jan is het museum voor het eerst open voor publiek. Om dit te vieren zijn er tal van feestelijke activiteiten voor jong en oud georganiseerd.
Nieuwe archeologische kroniekKlik op de afbeelding voor een vergroting

Nieuwe archeologische kroniek

Gepubliceerd op: 30-12-2014
De zesde archeologische kroniek is uit! Archeologische ontdekkingen uit 2013 zijn verzameld in de nieuwe archeologische kroniek van de provincie Noord-Holland. In het boek staan foto’s en beschrijvingen van onderzoeken en vondsten zoals penningen, oude funderingen, aardewerkfragmenten, serviesgoed en skeletresten.

De kroniek is 140 pagina’s dik en laat zien hoeveel waardevolle schatten er nog in de bodem zitten in onder andere Haarlem, Schagen en Amsterdam.

Gedeputeerde Elvira Sweet: “Alle genoemde vondsten in deze kroniek dragen bij aan het verhaal van ons verleden, het verhaal van onze identiteit. Het delen van die verhalen hebben wij in de afgelopen jaren al gedaan via Oneindig Noord-Holland, met tentoonstellingen en door het publieksvriendelijk maken van wetenschappelijke publicaties. Ik hoop dat deze kroniek met veel interesse en plezier gelezen wordt en dank iedereen die een bijdrage heeft geleverd.”

Wie de Kroniek wil bestellen of downloaden klikt hier .

-
Oer-IJ-fietsroute van Huis van HildeKlik op de afbeelding voor een vergroting

Oer-IJ-fietsroute van Huis van Hilde

Gepubliceerd op: 28-12-2014
De archeologiefietsroute door het Oer-IJ gebied is de laatste route van de serie van acht, die het publiek leidt door het land van Cees de steentijdman en vroeg-middeleeuwse Hilde. Deze route langs Castricum en omgeving voert langs sporen van menselijke bewoning die door archeologisch onderzoek zichtbaar zijn gemaakt.

De route (22 km) start bij Huis van Hilde in Castricum en maakt een rondgang langs archeologische vindplaatsen in het noordelijke Oer-IJ gebied die in de vaste presentatie van Huis van Hilde te zien zijn. Een belangrijke vondst is het vrouwelijk skelet, dat de naam Hilde kreeg, inspiratiebron voor de naam van het nieuwe archeologiecentrum.

De route is te vinden op de website uitinnoordholland.nl en huisvanhilde.nl . In januari verschijnen de routes in twee publicatie bij Huis van Hilde.
IVN-cursus over natuur & landschapKlik op de afbeelding voor een vergroting

IVN-cursus over natuur & landschap

Gepubliceerd op: 27-12-2014
IVN Midden Kennemerland organiseert vanaf eind januari een korte natuurcursus voor mensen die bij het wandelen of fietsen geïnspireerd raken door de natuur en graag meer willen weten over planten, bomen, vogels, insecten etc.

Deze natuur cursus is een echte aanrader voor mensen die nieuwsgierig zijn over hun eigen gebied en geen lange cursus willen volgen. In 10 lesavonden en 7 buiten-excursies leert IVN een goede basis neer te leggen over de natuur en het landschap. Klik hier voor het complete programma en de mogelijkheid voor aanmelding.
-
‘Opstelterrein Sprinters ongewenst en niet nodig’Klik op de afbeelding voor een vergroting

‘Opstelterrein Sprinters ongewenst en niet nodig’

Gepubliceerd op: 22-12-2014
De Stichting tot behoud van natuurlijke en cultuurhistorische waarden in de Alkmaardermeeromgeving, spreekt zich in een schriftelijke verklaring uit tegen alle varianten om in Kennemerland een opstelterrein voor Sprinters aan te leggen. De stichting komt tot de conclusie dat ‘de kwaliteit van de omgeving de aanleg van een dergelijk opstelterrein niet verdraagt en dat de aanleg ook niet nodig is.’

De brief is vandaag verstuurd aan het Ministerie van Infrastructuur en Milieu, ProRail en de colleges van B&W van de gemeenten Castricum, Uitgeest, Heemskerk, Beverwijk, Velsen en het college van Gedeputeerde Staten van de provincie van Noord-Holland.

,,Binnen de gemeenten Uitgeest, Heemskerk en Castricum is geen enkel geschikt terrein voor dergelijke werkzaamheden te vinden. De landschappelijke, natuurlijke en cultuurhistorische waarden van dit hele gebied zijn onvervangbaar en verdraagt geen industriële activiteit’’, aldus de brief.

De stichting is bezorgd over de mogelijke aanwijzing van N203 als voorkeurslocatie. ,,Ook deze is ongeschikt want het betreft hier een groene Randstedelijke bufferzone en het Unesco-werelderfgoed de Stelling van Amsterdam. Wij zien een stapeling van argumentatie ontstaan om dit gebied te verstedelijken. Voor de Provincie zal een aansluiting tussen A8 en A9 het goedkoopst zijn als deze door dit gebied gaat. Een aanwijzing van N203 voor het opstelterrein zal de landschappelijke waarde van dit gebied verminderen en de deur openen voor die snelwegverbinding. Wij zien deze ontwikkeling als zeer ongewenst.’’

De Stichting zet ook vraagtekens bij de noodzaak voor meer treinenritten. ,,We vangen duidelijke geluiden op waarin getwijfeld wordt aan het idee om de treinfrequentie te verhogen. Die betwijfelen of de toekomstige vervoersvraag werkelijk om deze ingrepen vraagt. Verhoging van de frequentie kan namelijk leiden tot opstoppingen. Rijden met treinen van maximale lengte met de huidige frequentie biedt wahttp://www.oerij.eu/library/js/pte/link-internal.pngarschijnlijk betere perspectieven om de vervoersvraag op een goede manier te verwerken.’’

Klik hier voor de complete brief.
Gezamenlijk standpunt opstelterrein SprintersKlik op de afbeelding voor een vergroting

Gezamenlijk standpunt opstelterrein Sprinters

Gepubliceerd op: 21-12-2014
Uit een bericht in Dagblad Kennemerland blijkt dat vijf IJmondgemeenten een gezamenlijk standpunt hebben ingenomen over de aanleg van een een opstelterrein voor Sprinters van de Nederlandse Spoorwegen. De voorkeur gaat uit naar het gebied dat parallel loopt aan de N203, ten oosten van het viaduct van de A9 (klik op afbeelding hiernaast voor een vergroting).

Deze keuze levert hoegenaamd geen geluidsoverlast op voor welke woning dan ook, staat in het bericht. En verder: Wel moeten zestien weidevogels verkassen. Dat staat in de onderzoeken die Prorail naar deze locatie heeft laten doen. Er is geen geluidsoverlast omdat er domweg geen woningen in de buurt zijn. Zou het terrein ten noorden van station Uitgeest aan de linker- of rechterzijde van de Provincialeweg worden aangelegd, dan waren er geluidsmuren nodig geweest om omwonenden te beschermen tegen treinlawaai. Dat is naast de N203 niet nodig. Dit terrein ligt letterlijk ’in the middle of nowhere’.

Grootste probleem lijkt de ontsluiting te zijn voor de NS-medewerkers die hier ’s nachts de treinen gaan schoonmaken en onderhouden. Er is in de verste verte geen weg te vinden, dus die moet worden aangelegd, dwars door de weilanden.

Prorail heeft alle onderzoeken samengevoegd in een afweegmatrix. Daarin valt te lezen dat de N203-locatie, waar de IJmondse gemeentebesturen voor kiezen, van alle acht onderzochte opstellocaties de minste overlast voor de omgeving oplevert. Er woont niemand in de buurt, het is vlakbij een snelweg die toch al lawaai veroorzaakt en het is vanaf enige afstand niet te zien.

Een dijkje van tachtig centimeter hoog aan de weidekant van het opstelterrein moet ervoor zorgen dat de weidevogels niet al te veel hinder ondervinden van het terrein, dat zeven evenwijdige sporen van pakweg 350 meter lengte plus twee maximaal zeven meter hoge gebouwen omvat.

Merken Uitgeesters er dan helemaal niets van? Dat nu ook weer niet. Ter hoogte van de Melksuikerwijk komt de eerste wissel te liggen. Zowel overdag als ’s nachts kruisen de ’parkeertreinen’ hier de spoorlijn Alkmaar-Zaandam. Dat geeft dus wat meer spoorlawaai. Maar dat lawaai valt in het niet bij het geluid dat de Provincialeweg en de A9 al veroorzaken, is op geluidskaarten te zien.

Blijft over de enige tureluur, de twee krakeenden, een scholekster en wat kieviten die het niet leuk zullen vinden dat hun vrije uitzicht beperkt wordt door geparkeerde treinen. Acht weidevogelparen moeten een stukje verderop in het weidelandschap gaan zitten. Ook dit gevolg is weer minder dan de gevolgen voor de vogelstand wanneer gekozen zou zijn voor een variant ten noorden van Uitgeest of bij Castricum. Dan zouden veel meer broedparen worden verstoord.

Uit schetsplaatjes die Prorail heeft laten maken van de te verwachten lichtoverlast van het opstelterrein valt niet zoveel informatie te halen. De verschillen met de huidige situatie, waarbij het compleet donker is in het hoekje tussen de A9 en de N203, is zelfs vanaf enige afstand nauwelijks te ontdekken, want er is al erg veel straatverlichting bij die ongelijkvloerse kruising.

De wethouders van de vijf IJmondgemeenten denken hiermee dus een ideale plek gevonden te hebben, al moet Prorail waarschijnlijk zelf even slikken. Want technisch bekeken is het niet zo handig dat treinen eerst moeten keren, en vervolgens de zeer drukke hoofdspoorlijn moeten kruisen om op de opstelplaats terecht te komen. Maar het is technisch niet onmogelijk, en er is voor Prorail ook een voordeel: het opstelterrein kan eventueel in de toekomst vrij makkelijk worden uitgebreid.

(bron Dagblad Kennemerland)
-
Brief Stichting Oer-IJ aan gemeenten over opstelterrein SprintersKlik op de afbeelding voor een vergroting

Brief Stichting Oer-IJ aan gemeenten over opstelterrein Sprinters

Gepubliceerd op: 20-12-2014
Het bestuur van de Stichting Oer-IJ heeft in een brief aan Colleges van B&W van Beverwijk, Castricum, Heemskerk en Uitgeest ‘vriendelijk maar nadrukkelijk’ verzocht om als vier betrokken gemeenten rond de tafel te blijven zitten en in gezamenlijk overleg de meest geschikte locatie voor een opstelterrein voor de Sprintertreinen vast te stellen.

,,Onze Stichting stelt zich ten doel de aardkundige, geologische en landschappelijke waarden met zijn rijke geschiedenis breed onder de aandacht te brengen. We willen die waarden laten leven en ze op een goede manier benutten’’, aldus de brief.

Het gebied tussen Haarlem, Zaanstad en Alkmaar is relatief open en vervult in de Noordvleugel van de Randstad een belangrijke functie als groene long. Dit vraagt volgens de Stichting Oer-IJ om een afweging van locaties waarbij de zo gering mogelijke aantasting van het landschap centraal uitgangspunt is. ,,Wanneer u vanuit uw verantwoordelijkheid en als "kenners" van het gebied niet samen bepaalt wat de beste oplossing is, wordt gevreesd voor een vooral technisch/economische afweging door Pro-Rail en rijk.’’
Verbinding A8 - A9 vraagt om meer aandacht voor landschapKlik op de afbeelding voor een vergroting

Verbinding A8 - A9 vraagt om meer aandacht voor landschap

Gepubliceerd op: 18-12-2014
De Stichting Oer-IJ heeft in een brief aan de provincie Noord-Holland om meer aandacht gevraagd voor kwetsbaarheid van het landelijk gebied waar een aansluiting van de A8 op de A9 is gedacht. Het bestuur wijst met name op de kreken in het weidse landschap, die historisch van groot belang zijn. Daarmee zou bij de planvoorbereiding en uitvoering meer rekening mee moeten worden gehouden.

De letterlijke tekst van de brief die de stichting Oer-IJ aan de provincie stuurde:

De stichting Oer-IJ spant zich in om de zichtbare en verborgen kwaliteiten van het Oer-IJ gebied meer bekendheid te geven. Vanuit die betrokkenheid reageren wij graag op uw nota over de verbinding A8-A9. Wij hebben met veel belangstelling kennis genomen van de Planstudie Verbinding A8-A9. Wij willen onze waardering uitspreken voor de wijze waarop alle te overwegen aspecten in beeld zijn gebracht. Wat ons inziens een belangrijk punt is voor het verkrijgen van een breed draagvlak voor een te trekken conclusie is het gewicht dat aan de beoordelingscriteria wordt toegekend.

Wij bepleiten op dat punt een verduidelijking/uitwerking in deze fase van het planproces! Ons bestuur vraagt op voorhand om een nadrukkelijk fors gewicht voor de aspecten archeologie, cultuurhistorie, geomorfologie, ecologie, bodem, water en landschappelijke kwaliteit. De open weidsheid van het Oer-IJ gebied ( in relatie tot het herkenbare lint van de Stelling van Amsterdam) is een zeer schaars artikel geworden!!

In de periode waarin de provincie aardkundige monumenten vaststelde had het Oer-IJ - door kennelijk nog onvoldoende bekendheid - onvoldoende aandacht. Anders waren ongetwijfeld meer onderdelen van het gebied als aardkundig monument aangewezen. Gelukkig worden op pagina 29 van uw nota onder het hoofdstuk archeologie het Oer-IJ en de kreken wel genoemd.

Wij wijzen u erop dat die kreken niet alleen in het noordwestelijke deel van het gebied voorkomen , maar ook in het centrale en oostelijke deel. Het wellicht meest interessante kreekgebied met hoogteverschillen van ongeveer 1 meter is westelijk van het nieuwe woongebied Saendelft gelegen en valt samen met de ecologische verbindingszone (blz.27).

Ook wijzen wij nog op de karakteristieke onregelmatige blokverkaveling; gekoppeld aan de structuur van natuurlijke stroompjes die in het landschap zijn achtergebleven in het noordwestelijke deel van het gebied. In uw nota wordt daaraan - ten onrechte - niet gerefereerd. Afhankelijk van de te kiezen locatie kan een afstemming met Prorail over het opstelterrein voor sprinters gewenst zijn.

Tot slot vragen wij bijzondere aandacht voor de toekomstige aansluiting van de A8 en de A9. Nieuwe aansluitpunten zijn in onze visie ongewenst, omdat deze een grote impact hebben op de openheid van het Oer-IJ landschap als gevolg van nieuwe verhoogde grondlichamen voor op- en afritten en brug. Wij zijn graag bereid tot nadere toelichting van de ingebrachte punten van aandacht.

Als bijlage bij deze zienswijze voegen wij een kaartbeeld toe waarop de kreken zijn weergegeven.


-
12 ondernemers ‘IVN Ambassadeurs van het Oer-IJ’Klik op de afbeelding voor een vergroting

12 ondernemers ‘IVN Ambassadeurs van het Oer-IJ’

Gepubliceerd op: 12-12-2014
Donderdag 11 december ontvingen deelnemers aan de cursus IVN Ambassadeurs van het Landschap hun welverdiende certificaat. Zij kregen deze uit handen van gedeputeerde Jaap Bond van de provincie Noord-Holland (in het midden op de foto).

In de afgelopen weken heeft IVN (Instituut voor Natuureducatie en Duurzaamheid ) de cursus ‘Ambassadeurs van het Oer-IJ verzorgd. Hoofddocente Lia Vriend en verschillende gastdocenten hebben de deelnemers meegenomen in de unieke waarde van het Oer-IJ. Het Oer-IJ heeft vandaag de dag een grote betekenis als groene wig in een verstedelijkt gebied, met een sterke culturele en landschappelijke identiteit. Het verbindt de Metropoolregio Amsterdam met de kust.

Twaalf ondernemers die betrokken zijn bij recreatie en toerisme hebben in een viertal bijeenkomsten kennis opgedaan over de natuurwaarde, de strijd tegen het water en de landschapshistorie van het Oer-IJ. Met de verworven kennis kunnen zij hun eigen gasten nog beter informeren en daarmee het verblijf in het Oer-IJ gebied nog aantrekkelijker te maken.

Als cursus opdracht hebben de deelnemende recreatieondernemers ook een route of arrangement rond het eigen bedrijf ontworpen met informatie over het ontstaan van het landschap. Op donderdag 11 december presenteerden zijn hun speciale Oer-IJ arrangementen. Deze varieerde van prachtige wandel- en fietsroutes, fotospeurtochten, meerdaagse arrangementen of ludieke koppelingen aan het begrip Oer-IJ, zoals ‘Van Oer-IJ naar roerei’. De afsluitende bijeenkomst vond plaats in het Ruiterhuys in Castricum. Deelnemers mogen zich nu met trots ‘Ambassadeur van het Oer-IJ’ noemen.

IVN Ambassadeur van het Oer-IJ zijn: Mini Camping de Hooiberg (Bakkum), Lotus Events (Assendelft), Landgoed Robacher’s Watermolen (Hauwert), B& B Limmerzand (Limmen), Het Lab (Zaandam), Agro-Camping Ormsby Field (Castricum), Kennemerduin camping Bakkum (Bakkum), Huize Koningsbosch (Bakkum), De Oude Keuken (Bakkum), Hotel Restaurant Café Borst (Bakkum)

IVN (Instituut voor Natuureducatie- en duurzaamheid) leidt al enkele jaren met succes ondernemers op tot ‘ambassadeur van het landschap’. In Noord-Holland zijn dat er al meer dan honderd. De cursus Ambassadeur van het Oer-IJ werd gevolgd door een aantal hotels, campings, B&B, restaurants, organisatie bureaus en agro-toerisme uit Castricum, Heemskerk, Bakkum, Limmen, Akersloot, en Zaanstad).

Het project is mede mogelijk gemaakt door het Betrekken bij Groen Fonds van de Provincie Noord-Holland. Helemaal links op de foto Corine Bok van het IVN, uiterst rechts hoofddocente Lia Vriend. Klik op de afbeelding voor een groter beeld.
-
Afsluiting ambassadeurscursusKlik op de afbeelding voor een vergroting

Afsluiting ambassadeurscursus

Gepubliceerd op: 07-12-2014
In de afgelopen weken heeft IVN (Instituut voor Natuureducatie en Duurzaamheid ) de cursus ‘Ambassadeurs van het Oer-IJ verzorgd. Hoofddocente Lia Vriend en verschillende gastdocenten hebben de deelnemers meegenomen in de unieke waarde van het Oer-IJ. Het Oer-IJ heeft vandaag de dag een grote betekenis als groene wig in een verstedelijkt gebied, met een sterke culturele en landschappelijke identiteit. Het verbindt de Metropoolregio Amsterdam met de kust.

12 ondernemers hebben in een viertal bijeenkomst kennis opgedaan over de natuurwaarde, de strijd tegen het water en de landschapshistorie van het Oer-IJ. Met de verworven kennis kunnen zij hun eigen gasten nog beter informeren en daarmee het verblijf in het Oer-IJ gebied nog aantrekkelijker te maken. Op donderdag 11 december vindt de afsluitende bijeenkomst plaats bij het Ruiterhuys in Bakkum. Deelnemers presenteren daar het resultaat van hun opdracht en ontvangen een certificaat van deelname en mogen zich dan met trots ‘Ambassadeur van het Oer-IJ’ noemen.

Op de foto een van de eerdere cursusbijeenkomsten.
ArcheoHotspot in het Allard Pierson MuseumKlik op de afbeelding voor een vergroting

ArcheoHotspot in het Allard Pierson Museum

Gepubliceerd op: 04-12-2014
Op woensdag 10 december a.s. opent in het Allard Pierson Museum in Amsterdam de eerste ArcheoHotspot van Nederland haar deuren. Een plek waar je een archeoloog aan het werk ziet. Waar je vragen kunt stellen over de scherf die je hebt gevonden in je tuin. Waar je terecht kunt voor een vraag over archeologische regelgeving bij het aanleggen van een kelder onder je huis. Of zelf aan de slag kunt met het sorteren van een archeologisch materiaal. Bij de ArcheoHotspot staat archeologie centraal. De toegang is gratis. En ze zijn vrijwel elke dag open.

ArcheoHotspot Amsterdam is de eerste in Nederland en wordt mede ondersteund en mogelijk gemaakt door Bureau Monumenten & Archeologie van de gemeente Amsterdam. Het is een plek waar iedereen gratis en vrijblijvend naar toe kan om mee te helpen met het sorteren van vondsten, om te onderzoeken of er in zijn of haar omgeving een opgraving heeft plaats gevonden, of om te skypen met een archeoloog op een buitenlandse opgraving. Kortom een ontmoetingsplek waar vrijwilligers en professionals, liefhebbers en experts, jong en oud elkaar online en on site kunnen ontmoeten.

Een ArcheoHotspot bestaat uit drie onderdelen: een ArcheoLab, een ArcheoScope en een ArcheoCommunity. Het ArcheoLab is interactief; je kunt er als bezoeker zelf meehelpen met het wassen en sorteren van vondsten. De ArcheoCommunity verbindt via social media verschillende ArcheoHotspots, archeologen en materiaalspecialisten met elkaar. De ArcheoScope is een interactieve kaart waarop de bezoeker kan zien waar archeologische vondsten te zien zijn of waar momenteel onderzoek gaande is. De ArcheoScope is mede ontwikkeld door de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed.

ArcheoHotspots is een initiatief van het Allard Pierson Museum, in samenwerking met de AWN- Vereniging van Vrijwilligers in de Archeologie en Erfgoed Brabant. Binnen dit project ontwikkelen de projectpartners in eerste instantie zes ArcheoHotspots. De eerste drie starten in het centrum van Amsterdam (Allard Pierson Museum), in ’s-Hertogenbosch (het Groot Tuighuis) en Eindhoven (Archeologisch Centrum Eindhoven Helmond). ArcheoHotspots wordt mogelijk gemaakt door het Mondriaan Fonds, Stichting Doen, VSB Fonds, Stichting Dioraphte en het Amsterdams Universiteitsfonds.

ArcheoHotspots, Oude Turfmarkt 127, Amsterdam
Openingstijden: di t/m vrij 10.00 – 17.00, za & zo 13.00 – 17.00
www.archeohotspots.nl
-
-
Symposium voor gemeenten over archeologieKlik op de afbeelding voor een vergroting

Symposium voor gemeenten over archeologie

Gepubliceerd op: 01-12-2014
Elke gemeente heeft interessante, belangrijke archeologische sporen en vondsten. Hoe ga je daar mee om als gemeente? Hoe maak je de archeologie van je gemeente toegankelijk voor het publiek? Deze vragen komen aan de orde tijdens het Symposium 'Archeologie als inspiratiebron'. Dit symposium wordt op maandag 19 januari gehouden ter gelegenheid van de opening van Huis van Hilde.

Elvira Sweet, gedeputeerde Cultuur van de provincie Noord-Holland opent het symposium. Henny Groenendijk, bijzonder hoogleraar archeologie en maatschappij van de Universiteit van Groningen spreekt over de relatie tussen kennis, beleid en publiek op het gebied van archeologie.

Rob van Eerden, projectleider Huis van Hilde vertelt over het provinciaal archeologisch informatiecentrum als bewaarplaats en expositiecentrum. Frans Diederik, die 100 verhalen schreef voor Huis van Hilde, laat de vele gezichten van de Noord-Hollandse archeologie zien.

Hoe je als gemeente archeologie als inspiratiebron kan zien, wordt door een aantal sprekers met inspirerende voorbeelden toegelicht. Tim de Ridder, gemeente archeoloog vertelt over zijn ervaringen bij de gemeente Vlaardingen. Christo Thanos, archeoloog en werkzaam bij Omgevingsdienst Midden-Holland vertelt hoe je als gemeente om kunt gaan met archeologie en hoe de omgevingsdienst deze taken uitvoert. Atie Schenk, beleidsmedewerker bij de gemeente Purmerend licht het archeologiebeleid toe van de gemeente Purmerend. Bas van Sprew, coördinator team strategie en beleid bij Bureau Monumenten & Archeologie van de Gemeente Amsterdam vertelt hoe archeologie in de Erfgoedvisie Amsterdam is beschreven en hoe dat in de praktijk wordt uitgewerkt.

Voorzitter is dr. Marinke Steenhuis, directeur SteenhuisMeurs. Voor dit symposium zijn portefeuillehouders en beleidsmedewerkers Ruimtelijke Ordening en Monumentenzorg van de Noord-Hollandse gemeenten uitgenodigd en andere belanghebbenden. Voor meer informatie kunt u terecht bij Bernadette Biegstraaten, telefoonnummer 072 850 28 00 of e-mail: bernadettebiegstraaten@cultuurcompagnie.nl. Dit symposium wordt georganiseerd door Cultuurcompagnie Noord-Holland in opdracht van provincie Noord-Holland.
Cheque van Coöperatiefonds RabobankKlik op de afbeelding voor een vergroting

Cheque van Coöperatiefonds Rabobank

Gepubliceerd op: 28-11-2014
De stichting het Oer-IJ was een van de dertien regionale organisaties die een bijdrage mocht ontvangen uit het Coöperatiefonds van de Rabobank Noord-Kennemerland. De cheque, goed voor een donatie van 1500 euro, werd overhandigd aan Jan Kuiper en Lia Vriend, respectievelijk bestuurslid en adviseur van de stichting.

De Rabobanken storten jaarlijks een deel van hun winst in het Coöperatiefonds. De aanvragen worden tweemaal per jaar beoordeeld door de ledenraad. Opzet is initiatieven te steunen ‘die een verrijking betekenen voor de lokale gemeenschap’. Directievoorzitter van de Rabobank Noord-Kennemerland Ugur Pekdemir ontving donderdag 27 november vertegenwoordigers van alle gelukkige organisaties. Voorzitter van de commissie Coöperatiefonds van de ledenraad Werner Kempers gaf een toelichting op het werk van het fonds.

Andere donatie gingen naar Basketbalvereniging The Sea Devils Castricum, Cliëntenraad ZC De Boogaert Castricum, Fietsersbond afdeling Bergen NH, IJsclub Akersloot, Musicalvereniging De Hanswijckers (Heiloo), Klaverland Odion (Castricum), Marie Amalie Dorothea Stichting (Bergen aan Zee), Ondernemersvereniging Jong Egmond-Binnen, Dojo 't Loo (Heiloo), Stichting Monument Witte Kerk Heiloo, Stichting SEC (Castricum) en de Stichting Cultuurkoepel Heiloo.
Winteractiviteiten rond buitenplaatsenKlik op de afbeelding voor een vergroting

Winteractiviteiten rond buitenplaatsen

Gepubliceerd op: 28-11-2014
Zeven buitenplaatsen in Kennemerland presenteren gezamenlijk een aantal winterse publieksactiviteiten, die zich concentreren op en rond het weekeinde van 20 en 21 december. Museum Kennemerland in Beverwijk doet mee met een tentoonstelling over ‘de ontwikkeling van het Oer-IJ tot een lustoord voor rijke Amsterdammers in de Gouden Eeuw’. Klik hier voor een programmaoverzicht van alle deelnemers.

De samenwerking van de verschillende buitenplaatsen is een initiatief van de provincie Noord-Holland, dat wordt uitgevoerd door de Cultuurcompagnie. De bedoeling is bestaande en nieuwe activiteiten onder de noemer ‘Buitenplaatsen in Beeld’ gezamenlijk te presenteren. Daarmee bereiken de actieve instellingen een groter publiek. Er is een website ontwikkeld waar het jaarprogramma een prominente plaats krijgt. Klik hier om dat te kunnen zien.

Deelnemers zijn Leyduin in Vogelenzang, Buitenplaats Elswout in Overveen, Landgoed Duin & Kruidberg in Santpoort-Noord, de Theeschenkerij Velserbeek in Velsen-Zuid, Buitenplaats Beeckestijn in Velsen-Zuid, Museum Kennemerland in Beverwijk en Culturele Buitenplaats Kranenburgh in Bergen.
Expo over Oer-IJ in De HoepKlik op de afbeelding voor een vergroting

Expo over Oer-IJ in De Hoep

Gepubliceerd op: 28-11-2014
Vanaf 20 december tot en met 5 januari is er in het Bezoekerscentrum De Hoep te Castricum een kleine tentoonstelling te zien over de archeologie in het Oer-IJ-gebied. Daarna gaat de expositie naar het Huis van Hilde, waar het deel zal uitmaken van een meer omvangrijke tentoonstelling over opgravingen in Noord-Holland.
Huis van Hilde en Stichting Oer-IJ gaan samenwerkenKlik op de afbeelding voor een vergroting

Huis van Hilde en Stichting Oer-IJ gaan samenwerken

Gepubliceerd op: 16-11-2014
Het Huis van Hilde in Castricum en de Stichting Oer-IJ Geopark i.o. gaan samenwerken. Dorien Fröling-van der Net, directeur bij het Huis van Hilde en Jos Teewisse, secretaris van de Stichting Oer-IJ, hebben daarvoor een overeenkomst getekend.

In de praktijk betekent dit onder meer dat de nieuwe accommodatie van het archeologiecentrum Noord-Holland gastvrijheid biedt aan activiteiten van de erfgoedstichting, die zich inzet voor een grotere publieke bekendheid, verantwoord beheer en behoud van het historisch waardevolle landschap in de driehoek Velsen, Alkmaar, Zaanstad.

Het Huis van Hilde gaat half januari open. Naast een nieuw archeologisch depot, wordt er een permanente tentoonstelling ingericht over de bewoningsgeschiedenis van Noord-Holland, die teruggaat tot de steentijd. Het centrum verzorgt straks ook educatieve activiteiten, tijdelijke exposities en evenementen. Zo worden acht fiets- en wandelroutes ontwikkeld, die voeren langs archeologisch bijzondere plekken in de hele provincie.

De Stichting Oer-IJ is een particulier initiatief van een groep betrokken burgers die zich meer specifiek wil inzetten voor de bijzondere kwaliteiten in het gebied waar ooit het Oer-IJ, de meest noordwestelijke aftakking van de Rijn, stroomde. Dit kwetsbare landschap is bijzonder rijk aan aardkundige, archeologische, ecologische en cultuurhistorische waarden. Om daar meer bekendheid aan te geven en om te voorkomen dat de unieke kenmerken ervan verdwijnen is de stichting opgericht.

De stichting wil vooral op locatie zichtbaar maken wat zo bijzonder is aan het Oer-IJ gebied. Rond een zestal thema’s worden wandel- en fietstochten voorbereid. Speciaal voor recreatieondernemers in de regio is al een cursus ‘Ambassadeur van het Oer-IJ’ van start gegaan. De deelnemers kunnen zo meer kennis over het gebied opdoen en daarmee de kwaliteit van hun gastheerschap vergroten.
-
Cursus voor 55-plussers over het Oer-IJKlik op de afbeelding voor een vergroting

Cursus voor 55-plussers over het Oer-IJ

Gepubliceerd op: 16-11-2014
HOVO Alkmaar organiseert voor 50-plussers de cursus ‘Het verrassende landschap van het Oer-IJ’. Docente is geografe Lia Vriend-Vendel uit Limmen. De lessen worden gegeven op de donderdagochtend tussen tien en half twaalf. Het gaat in totaal om acht bijeenkomsten, tussen half februari en begin april.

Lia Vriend zal met talloze illustraties laten zien hoe het Oer-IJ landschap in deze kustzone van Noord-Holland steeds verandert. Vanaf 6000 jaar geleden tot de Middeleeuwen zijn vooral natuurlijke processen, maar vanaf de Middeleeuwen wordt de mens de belangrijkste veroorzaker van de continu veranderende landschappen.

Het cursusgeld bedraagt 200 euro. Klik hier voor meer achtergrond informatie.
Boek over leven op en rond De StellingKlik op de afbeelding voor een vergroting

Boek over leven op en rond De Stelling

Gepubliceerd op: 24-10-2014
Vrijdag 31 oktober wordt in Fort Krommeniedijk te Uitgeest het boek ‘Leven langs de liniedijk’
Het Noordwestfront van de Stelling van Amsterdam gepresenteerd. Een uitgave van Uitgeverij Noord-Holland.

In 2011 besloten de vrijwilligers van het Fort bij Krommeniedijk de mooiste foto’s en verhalen te verzamelen. Ze kregen hulp van de mensen van het Fort aan den Ham en Fort bij Veldhuis. Het resultaat is een unieke verzameling verhalen over het noordwestfront van de Stelling van Amsterdam, met daarin Fort bij Krommeniedijk, Fort aan den Ham, Fort bij Veldhuis, Fort aan de Sint Aagtendijk, Fort bij Velsen en Fort Zuidwijkermeer.

Samen schetsen de verhalen over grote en kleine gebeurtenissen een beeld van wat zich in de omgeving heeft afgespeeld. Originele foto’s wekken het beeld verder tot leven. In dit rijk geïllustreerde boek is te lezen over het landschap dat de Stelling van Amsterdam mogelijk maakte en de natuur die hierdoor ontstond. Maar vooral vertelt het de verhalen van mensen die in de forten en nabij de liniedijk hebben gewoond, gewerkt en geleefd.
Ambassadeurs-opleiding Oer-IJKlik op de afbeelding voor een vergroting

Ambassadeurs-opleiding Oer-IJ

Gepubliceerd op: 14-10-2014
BAKKUM - Dat we hier bovenop het voormalige stroomgebied van het Oer-IJ wonen is niet bepaald een bekend feit. Er is immers weinig van te zien. Maar, het Oer-IJ zien moet je leren. Daarom heeft de Stichting Oer-IJ meerdere natuurorganisaties in de arm genomen om agrariërs en ondernemers in de horeca en recreatie op te leiden tot ’Ambassadeurs van het Oer-IJ’. Donderdag was de aftrap in café Borst in Bakkum, waar twaalf cursisten hun cursusboek in ontvangst namen en hun eerste opdrachten kregen (’organiseer een wandel- of fietsroute’).

Sociaal-geograaf (’zeg maar aardrijkskundejuf’) Lia Vriend wees aan de hand van foto’s op de kenmerken kronkelende sloten en vaarten in deze streek die wijzen op ’een natuurlijke basis’; ooit waren het kronkelende beekjes in het deltagebied dat zich uitstrekte van de Rijnloop tot in de huidige IJmondregio. Bij Castricum mondde deze machtige waterstroom uit in zee.

Wie zich er iets bij wil voorstellen, kan de Slufter op Texel in gedachten nemen waar kronkelende beekjes en kreken uiteindelijk samenkomen in brede stroom water die uitmondt in zee. Maar het Oer-IJ was veel groter. Het was bovendien zeer vruchtbaar, geschikt voor landbouw en daarom aantrekkelijk voor mensen; de Friezen bewoonden deze streek in de late IJzertijd. Het was een relatief dichtbevolkt gebied.

Toen de waterstroom verzandde en de duinenrij zich sloot verdween het kenmerkende landschap onder de grond. ’Juf’ Lia wees op de strandwallen waarop dorpen als Limmen en Uitgeest zijn gebouwd (’eigenlijk oude waddeneilanden’) en de voormalige strandvlakten die er tussenin liggen. Oeroude structuren, die weliswaar steeds door de mens zijn aangepast, maar die nog goed herkenbaar zijn. Voor wie er oog voor heeft. Allemaal interessante weetjes, die van nut kunnen zijn voor iedereen die werkt met toeristen en recreanten. Corine Bok van IVN hoopt dat de cursus bijdraagt aan duurzaam ondernemerschap. ,,We leren de ondernemers hoe zij de karakteristieke eigenschappen van het landschap kunnen inzetten als ’unique selling point’.’’

De vijfdaagse cursus levert het certificaat ’Ambassadeur van de Oer-IJ’ op dat de ondernemers bij hun bedrijf mogen ophangen. Gedeputeerde Jaap Bond komt ze uitreiken. De bedoeling is dat de ondernemer toeristen wegwijs maakt in het gebied en kan verwijzen naar unieke plekken in het landschap.

In Noord-Holland heeft IVN al veel ondernemers opgeleid zoals op Wieringen en in de Kop van Noord-Holland, de Westfriese Omringdijk en Laag Holland. Het Oer-IJ staat momenteel extra in de belangstelling vanwege de aanstaande opening van het archeologisch depot Huis van Hilde in Castricum in januari.

-
Veel te doen op LandschapsdagKlik op de afbeelding voor een vergroting

Veel te doen op Landschapsdag

Gepubliceerd op: 14-10-2014
Op 9 locaties in het buitengebied wordt u op zondag 15 oktober van 10.00 tot 16.00 uur welkom geheten door diverse gastheren en -vrouwen uit de landbouw en natuur- en cultuurhistorische organisaties. Zij laten u zien en ervaren wat er zo al veranderd is sinds de fusie tussen Castricum, Akersloot en Limmen.

Vanuit de nieuwe Gasterij ’t Ruiterhuys kunt u zelf onderzoek doen in natuurgebied Zeerijdtsdijkje. Met een schepnetje onderzoekt u (met uw kinderen) het water en komt tot verrassende ontdekkingen. Het ene slootje bevat heel ander water dan het andere. Vang waterbeestjes en breng ze op naam.

Bekijk de aquaria en verbaas je over het leven in schoon water. Tijdens lezingen om 12.00, 13.00 en 15.00 uur hoort u over een veelbelovend plan voor de omgeving van Bakkum en de noordkant van Castricum. Landschap Noord-Holland werkt daar aan de Schoonwatervallei. Het wordt een fraaie overgang van duinen naar polder met helder kwelwater en kansen voor een rijke natuur en recreatie. Ook aan de veiligheid wordt in het plan aandacht besteed. Bij hevige regenval wordt in de toekomst het water opgevangen in waterbergingen.
Erfgoedstichtingen bundelen krachtenKlik op de afbeelding voor een vergroting

Erfgoedstichtingen bundelen krachten

Gepubliceerd op: 24-09-2014
De stichting Oer-IJ en de stichting Cornelis Corneliszoon van Uitgeest, die beiden de cultuurhistorie van Kennemerland meer zichtbaar en beleefbaar willen maken voor een breed publiek, gaan waar mogelijk samenwerken. Een overeenkomst daarvoor is maandag op het erfgoedpark De Hoop bij het Alkmaarder- en Uitgeestermeer getekend door de voorzitters Evert Vermeer en Cees Hazenberg.

De stichting Oer-IJ houdt zich vooral bezig met de hoge aardkundige, archeologische en natuurwetenschappelijke waarde van het landelijk gebied in de driehoek Haarlem, Alkmaar en Zaanstad. Daar ligt het Oer-IJ, een noordelijk aftakking van de Rijn, die uitmondde in zee bij Castricum. Een binnen-delta waarvan, voor wie dat weet, nog veel in het landschap is terug te zien.

De stichting Cornelis Corneliszoon van Uitgeest wil een historisch houtzaagmolencomplex op het erfgoedpark De Hoop realiseren; met een houtzaagmolen en een werkplaats waar ook aandacht zal zijn voor het verhaal van Cornelis Corneliszoon, die in de 17e eeuw bedacht hoe met behulp van windkracht machinaal bomen tot planken en balken konden worden gezaagd. De uitvinding was van grote betekenis voor de economische ontwikkeling van Nederland in die tijd.

Bij de beoogde samenwerking moet met name gedacht worden aan het ontwikkelen van fiets- en wandelroutes in het gebied. Ook wordt contact gezocht met andere initiatieven zoals de Holland Route, het archeologisch informatiecentrum Huis van Hilde in Castricum en de Stelling van Amsterdam en het Noord-Hollandpad. Door clustering kunnen activiteiten elkaar versterken en ontstaat een interessant samenhangend verhaal over de geschiedenis en het gebruik van dit landschap door de eeuwen heen. Het initiatief biedt ook nieuwe mogelijkheden voor het toeristisch bedrijfsleven van vandaag en in de toekomst.
Website nu onlineKlik op de afbeelding voor een vergroting

Website nu online

Gepubliceerd op: 24-09-2014
Er is een website gelanceerd met informatie over het Oer-IJ, het oorspronkelijke landschap in de driehoek Alkmaar, Haarlem, Amsterdam. Een brede initiatiefgroep, met burgers die zich ondermeer bezighouden met archeologie, geschiedenis en natuurontwikkeling, heeft het plan opgevat meer aandacht te vragen voor de bijzondere waarde van dit gebied.

De website is de eerste stap naar een groot aantal initiatieven. Voor de tijd van bewoning door mensen, was het kustlandschap in Noord-Holland een grillige rivierdelta. Ongecultiveerd, met kwelders vol gleuven en slenken waar de zee nog vrij spel had. Voor wie dat weet, is daar ook vandaag de dag nog veel van terug te zien. De initiatiefgroep wil het grote publiek er kennis mee laten maken; met publicaties, tentoonstellingen, evenementen en bijvoorbeeld bewegwijzerde ‘belevingsroutes’ voor wandelaars, fietsers en watersporters.

Het landschap vertelt eigenlijk zelf het verhaal. De bedoeling is de bijzondere waarden van het Oer-IJ-gebied meer zichtbaar en beleefbaar te maken. Naast de cultuurhistorische waarde is het recreatief gebruik heel belangrijk en wordt nagedacht over hoe de verschillende aspecten als cultuurhistorie, archeologie, natuurbeheer en recreatief gebruik goed op elkaar kunnen worden afgestemd.

Het initiatief sluit mooi aan bij het archeologisch informatiecentrum met de permanente tentoonstelling Het Huis van Hilde, dat momenteel door de provincie achter het station in Castricum wordt gebouwd. Daar is veel aandacht voor het ontstaan van Noord-Holland.

Met het erfgoedpark De Hoop in Uitgeest, de Stelling van Amsterdam, de Holland Route, de Zaanse Schans, Landschap Noord-Holland en het recreatieschap Alkmaarder- en Uitgeestermeer wordt samenwerking gezocht om activiteiten af te stemmen en bestaande locaties te kunnen benutten voor de presentatie van het thema ‘landschap’ aan bezoekers van het gebied. Ondernemers in de toeristische branche kunnen daarin straks ook een actieve rol gaan spelen.

Onderdeel van de website wordt een databank met alle kennis over het gebied. Het ultieme doel van het burgerinitiatief is een plaats van het Oer-IJ-gebied op de Wereld Erfgoedlijst van de Unesco, waarmee het landschap mogelijk de beschermde status van een geologisch monument krijgt.

De website is gebouwd door Gorteradvisie, reclame & communicatie uit Heemskerk
Infographics over Oer-IJKlik op de afbeelding voor een vergroting

Infographics over Oer-IJ

Gepubliceerd op: 24-09-2014
Van de Universiteit van Amsterdam, in de persoon van emeritus hoogleraar Tom Bloemers, heeft de Cultuurcompagnie Noord-Holland de opdracht gekregen om het Oer-IJ gebied cultuurhistorisch te ontsluiten door middel van een serie infographics. In plaats van een statische infographic is besloten dat het een dynamisch digitaal instrument wordt voor professionals in de ruimtelijke sector. Alle verzamelde informatie zal op een website beschikbaar komen. De digitale informatiebron moet nog dit jaar beschikbaar komen.

,,Met dit instrument willen wij de belangrijkste gebiedsonderleggers en processen in en rondom het Oer-IJ gebied ontsluiten, zodat de gebruiker in een oogopslag kan zien hoe en waar de cultuurhistorische en landschappelijke waarden van de ‘Schatkamer Oer-IJ’ als inspiratiebron voor ruimtelijke ontwikkeling toe kunnen dienen’’, aldus de Cultuurcompagnie.
Oer-IJ Academie van start met serie van vier lezingenKlik op de afbeelding voor een vergroting

Oer-IJ Academie van start met serie van vier lezingen

Gepubliceerd op: 13-01-2014
De Stichting Oer-IJ heeft het initiatief genomen voor een eigen Oer-IJ Academie. Eerste activiteit is een serie van vier publiekslezingen in Huis van Hilde te Castricum. Verschillende deskundigen komen daar meer vertellen over de boeiende geschiedenis van dit kwetsbare gebied. De Oer-IJ Academie wordt gecoördineerd door professor Hans van Weenen, die zich in zijn wetenschappelijk werk vooral heeft beziggehouden met milieuproblematiek. Hij deed veel onderzoek, publiceerde daarover en was betrokken bij de organisatie van internationaal overleg op het gebied duurzame productontwikkeling. Klik hier voor meer informatie over de data en de sprekers. Daar vindt U ook een aanmeldformulier.
-